2009. szeptember – december

2009. 11. 22.

1. Az őszi idényt szeptember 17-én kezdtük dr. Borsi-Kálmán Béla történész Az Aranycsapat és a kapitánya című könyvbemutató előadásával. A referensnek nem volt nehéz bebizonyítania, hogy Puskás Ferenc volt a XX. század kétségkívül leghíresebb magyarja. 2006. december 9.-én országos gyásznapon temették el mint a nemzet halottját. Ilyen temetést Magyarországon politikusok, államférfiak, nemzeti létünk nagyjai szoktak „normális” körülmények között kapni. A vesztett II. világháború után az Aranycsapat győzelmei jelentették a sikerélményt egy, a földig megalázott nemzetnek – mondta az előadó.

2. Szeptember 26-29. között magyar emlékek nyomait kutattuk Salzburgban, Mattseeben, Bad Ischl-ben, Hallstadtban, Rattenbergben, Innsbruckban és Kufsteinben. Erről az utazásunkról is külön beszámolót készítünk az évkönyvünk számára.

3. Október 6-án ünnepélyes keretek közt lepleztük le Hunyadi László (Marosvásárhely) szobrász jelenlétében Petőfi Sándor mellszobrát, a Collegium Hungaricum bejáratánál. A szobrot dr. Tarjányi József ajándékozta az intézetnek az „Europa”-Club közvetítésével. Dr. Margóczy István (ELTE) irodalomtörténész bevezető előadásában a Petőfi-kutatás újabb eredményeiről referált, a Csallóközkürti Népdalkör pedig megzenésített Petőfi-verseket énekelt.

4. Október 8-án, csütörtökön este került sor az esztergomi Cé-Có együttes bécsi fellépésére. A Horányi László vezetette formáció ezúttal is a legendás magyar és külföldi együttesek zenéjét játszotta, de elhangzottak a szocializmussal szembeszegült költők megzenésített versei is.

5. Október 16-án Székely kabaré címmel rendeztünk vidám estet a Collegium Hungaricumban. A csíkszeredai Kozma Attila és Lung László Zsolt paródiáin jókedvvel nevettek a zömében Bécsben élő erdélyi magyarok. Az est második felében Székely Szabó Zoltán Tutuka, avagy Az utolsó Szabó című könyvének bemutatójára került sor. A Székely kabaréról televíziós (ORF) felvétel készült, amely az ’Adj Isten magyarok műsorban volt látható.

6. November 7-én emlékeztünk meg a halottakról. clip_image002A mai Bad Deutsch-Altenburg település templomát István király idejében alapították 1028-ban, s ez a terület Szent István birtoka volt. Itt 1959-ben emeltek emlékművet az ausztriai magyarok, megemlékezve azokról a honfitársaikról, akik idegen földben nyugszanak, elűzték őket szülőföldjükről, vagy el kellett menekülniük onnét. Az emlékezést szorgalmazó egyesület (Bécsi Magyar Egyesület) azóta megszűnt. 2004-től elevenítik fel ismét a hagyományt, az „Europa”-Club a felvidéki magyarokkal együtt minden év november első hetében itt emlékezik meg a hatvan évvel ezelőtt lejátszódott genocídiumok áldozatairól, valamint az 1956-os forradalom eltiprásáról.

Az idei megemlékezésen Dr. Nagy István, Mosonmagyaróvár alpolgármestere mondott beszédet, figyelmeztetve: az emlékezés joga mindenkit megillet, felelősségünk életben tartani a szétszóratottságban is testvéreink emlékét.clip_image004

A templomban Herdics György apát (Pozsony), Karvanszky Mónika bécsi református lelkész és Kiss Miklós mosonmagyaróvári evangélikus lelkész mutatott be ökumenikus gyász istentiszteletet, amelyen részt vett az osztrák kisváros polgármestere is. A zenei keretműsorban idén is a Peredi Női Énekkar, valamint Aba-Nagy Zsiuzsanna (hárfa), Csipkó László (orgona) bécsi, illetve Fodor Gábor (fuvola) soproni zenészek léptek fel. A kopjafánál az osztrák egyesületek mellett Mosonmagyaróvár és Sopron képviselői is elhelyezték az emlékezés koszorúját. (Böröndi)

7. November 12-én dr. Jankovics Marcell kultúrtörténész, író, rendező, rajzművész vetítettképes előadását élvezhettük a felvidéki templomok (Lőcse, Szepeskáptalan, Kassa, Bártfa) szárnyas oltárairól. A sok pusztítást megért egykori Magyarországon a gótika e nagyszerű műalkotásai valóságos kis csodáknak számítanak.

8. November 13-án került sor a budapesti Közép-európai Kulturális Intézetben egyesületünk könyvbemutatójára. Az „Europa”-Club 16. kötetét dr. Kubassek János, az Érdi Földrajzi Múzeum igazgatója méltatta. A kulturális műsorban pedig fellépett az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör eredeti viseletben.

9. A Dráfi Mátyás által vezetett révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás november 21-én vendégszerepelt nálunk, az egykori császárvárosban. A Mágnás Miska című operett természetesen itt is nagy sikert aratott. Színültig megtelt a 255 férőhelyes Studio Moliere színházterme, sőt még a lépcsőn is ültek. A szellemes darab és a fülbemászó dalok megtették hatásukat.

10. December 1.-jén kiállításmegnyító, könyvbemutató és komolyzenei hangverseny volt műsorunkon, a Collegium Hungaricumban. Pajor András fotóművész Hazámtól hazámig című kiállításának megnyitója után két új könyvet mutattak be szombathelyi vendégeink, illetve a B.K.L. Kiadó, Boda László igazgató vezetésével. Láss csodát! A Nyugat-Dunántúl kulturális turisztikai értékeit c. kötetet Kukor Ferenc és Tama István, a Hagyományos disznótoros ételek c. könyvet pedig Majthéni László és Nagy Zoltán mutatta be. A komolyzenei hangversenyen fellépett a nemzetközi hírnévnek örvendő Mérei Tamás (cselló) és Kiss Márton (zongora). A program befejezéséül vendégeink hagyományos disznótoros ételeket és régióbeli italokat kínáltak fel.

11. 2009-es évi rendezvénysorozatunk december 13-án Szvorák Katalin Liszt-díjas énekművész „Csillagoknak teremtője” című adventi hangversenyével zárult, amelyet a bécsi református gyülekezettel először rendeztünk meg közösen. Az esten közreműködött Andrejszki Judit énekkel és orgonakísérettel. A műsorban középkori és barokk egyházi zene, Mária- énekek, advent és karácsony népénekei csendültek fel. Az egyházi és világi énekek most sem váltak el egymástól, sőt természetes egymásmellettiségben valósult meg ez az ősi egység. Szvorák Katalin szép hangján Bécsben is hitelesen tolmácsolta a gregorián dallamokat, Mária-énekeket és a népdalokat egyaránt. A koncert után a hallgatóság jó hangulatú vendégségben részesült és könyvajándékot kapott. Köszönet illeti a Református Gyülekezet önzetlen közreműködését.

2009-12-23 Smuk András