2010. szeptember – december

2011. 01. 29.

A 80-as években egy újságíró interjút készített Sütő Andrással, amelynek folytán, többek közt, megkérdezte, hogy az író szerint, hány magyar él Erdélyben. Kétmillió volt akkor a válasz, de ha egyszer érdemes lesz magyarnak lenni, akkor három millió. Bízzunk benne, hogy eljön még az ideje annak, hogy érdemes lesz magyarnak lenni, és ennek meglesz a pozitív hatása nemcsak Erdélyben, de Ausztriában is.

Visszajelzésekből tudjuk, hogy az „Europa”-Club 2010-es év második felében is jól működött. Tíz jól látogatott rendezvény igazolja munkánk eredményességét. Különösen az idei deutsch-altenburgi megemlékezésre vagyunk büszkék, amelyen nagyon szép számban vettek részt felvidéki, magyarországi és ausztriai magyarok.

Mindezek a rendezvények rendkívül sok munkát igényelnek az egyesület vezetőitől és segítőtársainktól. Hála és köszönet nekik. Az egyesület vezetősége természetesen tudatában van annak, hogy nem elegendő a jó program, a közösség sikeres működésének fontos része a megértés és az elkötelezettség.

De vegyük kronologikus sorba rendezvényeiket:

  1. Szeptember 16-án, R. Várkonyi Ágnes Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár II. Rákóczi Ferenc halálának 275. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezést. Az esten fellépett még Nagy Csaba tárogatóművész kurucdalokkal. Várkonyi Ágnes kihangsúlyozta, hogy a száműzött Rákóczi mindvégig megmaradt fejedelemnek. Abban a tudatban hunyta le szemeit, amivel vállalta a számkivetés megaláztatását, de az utolsó leheletéig érezte a nép szeretetét, mely a nép szívében mindig élni fog iránta.

  1. Szeptember 22-26 között Biharországba, és az Erdélyi Érchegységbe látogattunk el, hogy megismerkedjünk a térség kultúrtörténeti és természeti szépségeivel. Amikor húsz évvel ezelőtt meghirdettük „Nemzeti zarándoklatok és honismereti körutak” című programunkat, senki sem merte remélni, hogy sok éves hagyományt indít el. Mindenesetre szándékunk volt, hogy ezekről, az utakról lelkileg feltöltődve, új ismeretekkel gazdagodva, magyarságunkban megerősödve térjünk vissza Bécsbe. Kultúrtörténeti, néprajzi körutjaink programjába igyekeztünk a helyi értelmiségieket bevonni, illetve találkozni az ott élő magyar közösségekkel. Nagyváradi szállásunkban Tőkés László is meglátogatott bennünket. Erről az utazásunkról is külön részletes beszámoló készül.

  1. Október 7-én Wittner Mária politikus, országgyűlési képviselő, az 1956-os forradalom hőse, és hosszú évekre bebörtönzött harcosa volt a vendégünk. Visszaemlékezésében kihangsúlyozta, hogy akármilyen szép szavakat írnak a pártzászlóra, ha emberség nincs azokban, akik a zászlót tartják, embertelenség lesz akármilyen eszméből.

  1. Október 16-án a budapesti Pódium Színház művészei látogattak el hozzánk. Nagy sikerrel mutatták be a Bástyasétány 77 c. szerelmes, zenés vígjátékot. De ki ne ismerné Eisemann Mihály fantasztikus slágereit: A vén budai hársfák, Jaj de jó a habos sütemény, Lesz maga juszt is az enyém, Holdvilágos éjszakán, Maga nos ember, vagy boldog…

  1. Október 21-én a 2008. november 24-én elhunyt Szabad Európa Rádió egykori szerkesztőjének, dr. Juhász Lászlónak utolsó dokumentumfilmjét Zarándoklat a vasfüggönyhöz mutattuk be. Tapeshwar Nath Zutschit, egy indiai fiatalembert annyira megérintették az 1956-os magyar forradalom eseményei, hogy 1958-ban, 1960-ban és 1961-ben zarándoklatot szervezett Andauba. Zutschi Gandhi békés útján járva szabadságot követelt a magyar népnek. Münchenből induló zarándokútjai nagy nyilvánosságot kaptak, újságok, rádiócsatornák is beszámoltak róla. A filmet Balogh László filmrendező vezette be. Ezen az esten számos magas rangú magyarországi vendégünk volt. A hátsó sorokat pedig Bécsben élő fiatalok töltötték meg, akik nagy érdeklődéssel nézték a filmet.

  1. Október 24-én, a reformáció havában, a 2005-ben alakult székelyföldi Somos zenekar lépett fel. Kátai Zoltán énekmondó, kobzos közreműködésével protestáns dallamokat adtak elő népi hangszereken. Ezt az estet a bécsi Református Lelkigondozó Szolgálattal közösen szerveztük.
  1. Bierbaum Lajos: „Bad Deutsch-Altenburgban / Németóvár / a halottakra való emlékezés keretében ökumenikus gyászistentiszteletet tartottak november 6.-án. Az ünnepségen résztvettek a kárpát-medencei magyarok a Felvidékről Ausztriából és Magyarországról is. Az ünnepség a Szent István király által alapított Mária templomban volt, immár hatodik alkalommal, melyet a bécsi „EUROPA”-Club szervezte, melynek elnöke Dr. Smuk András. A templomban Mentsik Szilvia az egyesület alelnöke és Ernest Windholz Bad Deutsch-Altenburg polgármestere üdvözölték a résztvevőket. Az ökumenikus gyászistentiszteletet Dr. Pálfi József nagyváradi református lelkész, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára, Karvanszky Mónika bécsi református lelkész és Kiss Miklós mosonmagyaróvári evangélikus esperes tartották. Az ünnepség hangulatát nagyon emelt szintre növelte Dévai Nagy Kamilla énekes Budapestről és a dunaszerdahelyi Szent György Kórus műsora. Az Istentisztelet után a  résztvevők kivonultak a sírkertbe, ahol az ausztriai magyarok által az elesett őseink tiszteletére emelt szimbolikus sírnál tartotta az ünnepi megemlékezését Dr. Fodor Tamás Sopron város főpolgármestere. A résztvevők gyertyákat gyújtottak, elhelyezték a síron virágaikat és a kegyelet koszorúit. Az emlékezés szervezője a bécsi magyar kultúregyesület, az „EUROPA”-CLUB vezetősége nagy tisztelettel fogatta a megjelent több száz résztvevőt, akik megköszönték az áldozatos szervező munkát.”

  1. November 19-én a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata Székely János a Caligula helytartója című drámáját mutatta be. Caligula, római császár elrendeli, hogy felállítsák aranyszobrát a jeruzsálemi templomban. A római megszállás alatt élő zsidók küldöttséget szerveznek, hogy meggyőzzék Petroniust, a császár szíriai helytartóját a rendelet végbevihetetlenségéről. Az utolsó évek legkiválóbb színészi alkotását élvezhettük a nagy sátorként alakított színpadon.

  1. December 4-én, szombaton a Collegium Hungaricumban a Főnix Színház előadásában Lázár Ervin a Négyszögletű kerek erdő című mesejátékával kedveskedtünk a bécsi gyerekeknek. Az előadás után pedig a Meseországból ellátogatott hozzánk a Mikulás! A szülőkkel együtt megjelent nagyszámú gyerekcsapat vidám hangulatban énekkel, verssel köszöntötte őt a magyar hagyományok szerint.

  1. Az őszi idényt december 19-én a szokásos adventi hangversennyel és vendégséggel zártuk. A belvárosi református templomban az Eszék-Rétfalusi Népkör Vegyeskara és Újváry Gyöngyi népdalénekes mutatták be karácsonyi műsorukat. Előbb meghitt, majd vidám hangulatban ünnepeltünk együtt adventet a bécsi református gyülekezet tagjaival. Valentiny Géza pápai prelátusnak köszönhetően tagjainknak és barátainknak könyvajándékot nyújtottunk át.

Évkönyveink és a honlapunk nemcsak tükre az „Europa”-Clubnak, hanem mindenki számára tartalmas, magas minőségű információs háttér is.

Készülőben van évkönyvsorozatunk 18. kötete, illetve a Nemzeti zarándoklatok és honismereti körutak (2000-2010) második kötete is.

Egyesületünk egyik fontos tevékenysége a magyar kisebbségi és magyarországi szervezetekkel való kapcsolattartás. Ezekre a fontos, és szerteágazó kapcsolatokra valóban büszkék vagyunk, és gondosan ápoljuk.

Lehetett volna többet és jobban csinálni? Valószínűleg igen. De úgy véljük, hogy munkánk megfelelt az elvárásoknak, emelt fővel vállalhatjuk a 2011-es esztendőt.

Bécs, 2010-12-27 Smuk András