2014. szeptember – december

2015. 01. 08.

Az 50 éves tapasztalattal rendelkező bécsi egyesület, az „Europa” – Club őszi-téli programsorozatát úgy állítottuk össze, hogy minél közelebb hozzuk a magyar kultúrát az emberekhez, és különösen a nemzeti ünnepek megszervezése által elősegítsük a magyarságtudat megőrzését. Korábbi tapasztalatokat leszűrve olyan programokat igyekeztünk szervezni, amelyekre igazán igény van a bécsi magyarok körében.

 

  1. Szeptember 11-én került sor Hefty Györgynek a határnyitás 25. évfordulója alkalmából tartott előadására: „Amikor a világpolitika Budapesten állomásozott”.  Őszi műsorsorozatunkat egy nem csak szimbolikusan, de sokak számára a valóságban is sorsfordító esemény témájával kezdtük, mégpedig egy Németországban élő magyar származású újságíró, Dr. Hefty György szinte tapintásig részletes beszámolójával az 1989-es magyarországi határnyitásról.   Hefty György, aki a Burg Kastl-i magyar gimnáziumban érettségizett, 1986-tól kezdve, mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung Budapesten akkreditált újságírója, a magyar politikai történéseket a parlamentből figyelhette.  Mi, akik csak a közmédiákon keresztül értesülünk megtörtént és folyamatban lévő eseményekről, az egész vasfüggöny-bontásról csak annyit tudtunk, hogy két kormány küldöttje, Horn Gyula és Alois Mock, nagy drótvágó ollóval átvágja a szögesdrótot, és ezzel belekerültek a világ nagy történelemkönyvébe, mint a szabadságért kiálló két hős. A két politikusnak a magyar határnyitás eldöntésben valójában nem volt közvetlen szerepe. A vasfüggöny lebontásáról hozott kormánydöntés valójában 8 héttel korábban történt, mint ahogy azt a kamerák előtt eljátszotta a Horn-Mock duett.  Közülünk alig valakinek van vagy volt bepillantása a magyar politika berkeibe, a kommunista párton belüli reformszárny ügyködéseire, és arra, ahogyan a II. Világháborút követő egész kommunista diktatúra belülről indulva összeomlott. Hefty György előadása szeptember 11-én a bécsi Collegium Hungaricumban tárgyszerűen, szinte tapinthatóan világította meg és elénk tálalta mindazt a háttér-információt, amit csak intenzív újságírással lehet összegyűjteni.  Már most ajánlom a készülő 2015-ös évkönyv kézbevételét, ahol az előadás szövege szó szerint írásban meg fog jelenni. (Kautny Endre)

 

  1. Szeptember 20-án mutattuk be Georg Kreisler Lola Blau című darabját. Lola Blau szerepében Bartha Boróka művésznő volt látható, a zenés darab rendezője pedig Béres László volt. A zenei kíséretet nyújtó zongorista, Szép András időnként belépett a játékba is, és ez is nagyon jól belefér abba a természetesnek és magától értetődőnek érződő játékmódba, ami az egész előadást jellemezte.

Lola Blau színésznő Bécsben él és zsidó származású. Élete, karrierje derékba törik. Sorsa tipikus II. világháborús emigráns sors. A háború borzalmai elől egy élhetőbb élet reményében Ausztriából először Svájcba, majd az Egyesült Államokba menekül. Színházra vágyik, de csak éjszakai kabarészínpadokig jut, majd sikeres lesz, szex-szimbólummá válik. A háború után hazatérve azzal szembesül, hogy hazájának nincs szüksége rá.

Bartha Borókának erdélyi szereplései után Bécsben is remekül sikerült a talpon maradásért, a túlélésért és egy kis boldogságért küzdő Lola Blau színésznő, kabaré-énekesnő, revüsztár szerepét megtestesíteni. (Smuk András)

 

 

  1. Szeptember 24-28 között magyar emlékeket kerestünk fel Montenegróban és Albániában.

A Kotori Öböl tája lenyűgöző, mint maga Kotor városa szépséges, régi városfalaival, girbe-gurba sikátoraival. De a többi városka is megtekintésre érdemes (Peraszt, Herceg Novi, ahol a szállásunk volt, ismét egy magyar, Danubius-szállodában).

Emlékeztünk az I. vh. harcaira a Lovcen hegyen és a Kotori (Cattarói) matrózlázadásra. Három helyen koszorúztunk is, tisztelegve az elesett elődök előtt – a Savina temetőben a hajdan ott eltemetett matrózok emlékhelyén; Albániában, Kruje városában, Szkander bég múzeumában Hunyadi János és katonatársai emléke előtt; végül a Zenta cirkáló elsüllyedése helyének közelében, a Kotori Öbölben. Jártunk Budva városában, aztán Cetinjében, a hajdani Montenegrói Királyság fővároskájában: ott megnéztük a királyi palotában berendezett múzeumot, de nem lehet itt minden élményt felsorolni, amiben részünk volt.

Jártunk a Monarchia idején Montenegróba költözött Magyar család szállodájánál, Zelenika községben, a tengerparton; a negyedik generációhoz tartozó, magyarul hibátlanul beszélő lányuk, Magyar-Bajkovic Enikő volt nagyszerű idegenvezetőnk.

Az utolsó napon a Skodrai tavon hajókáztunk – vízililiomok, madarak, nádasok között. Onnan pedig már a podgoricai repülőtérre vezetett az utunk, s indultunk haza, sok-sok élménnyel szívünkben. (Szőke Péter)

 

 

  1. Október 9-én a Balassi Intézettel (Collegium Hungaricum) közösen megtartott rendezvényen sokan vettek részt. Dr. Prokopp Mária (művészettörténész, egyetemi tanár) előadása („Szent István tisztelete és emlékezete Európában”) eredetileg a (Németóvárba tervezett) Szent István szobor leleplezésének a bevezetője lett volna. Az anyagi (támogatási) problémák miatt viszont csak a szobor gipsz másolatát ismerhette meg először az „Europa”-Club tagsága. Gyakorlatilag itt indult be a közadakozási akciónk.

Prokopp Mária fiatalokat is megszégyenítő vitalitással mutatta be államalapító királyunk életútját, illetve az egész Európában máig nyomon követhető emlékezetét, tiszteletét.

Szent István király a magyar szentek sorában az első helyen áll. Apostoli szent királyunk teremtette meg Magyarországot, mint szuverén, független államot, s ő vezette be a magyarságot a keresztény népek közösségébe, kijelölve országának helyét és útját is a keresztény Európában. Uralkodásának 41 éve alatt megteremtette a Magyar Királyságot, amely azt jelentette, hogy a kortárs európai uralkodók előtt nagy tekintélyre, elismerésre tett szert. Ennek az államszervezési, hatalmas bel- és külpolitikai tevékenységnek a központja az esztergomi várhegyen lévő palotaegyüttes volt. Prokopp Mária pozitív hozzáállással mutatott rá mindezekre. (Koleszár Béla)

 

  1. Október 23-án Ünnepi rendezvény az 1956-os forradalom emlékére állt a programon. Az “Europa”- Club szervezésében közös megemlékezést tartottunk az Ausztria Magyar Szervezetek Kerekasztala tagegyesületeivel, ahol dr. Hajas Gábor követ mondott köszöntő beszédet. A rendezvényen Gubcsi Lajos, az Ex Libris Díj alapítója elismerést nyújtott át a Liszt Ferenc Kórusnak. A díjat azoknak ítélik oda, akik a magyar kultúrát és hagyományokat ápolják, védik és táplálják. Ezután a kórus rövid műsort adott.

Ezt követően Kilyén Ilka, marosvásárhelyi Magyar Örökség-díjas színésznő, Ritziu Ilka Krisztina marosvásárhelyi színésznő és Mészáros Zoltán, a Bekecs Néptáncegyüttes szólótáncosa lépett fel. Összeszokott hármasként énekkel, tánccal, prózával, színészi játékkal, nagyon hatásosan mutatták be az önkényuralom visszásságait, illetve emelték magasra az igaz emberi értékeket. (Koleszár Béla)

 

 

  1. 2014. október 26-án, Jánossomorján, az Andauba vezető út mentén, a város határában, a néhány évvel ezelőtt az „Europa”- Club kezdeményezésére felállított kopjafánál került sor ünnepi koszorúzásra. Bécsből busszal jöttek a megemlékező magyarok és a Liszt Ferenc kórus tagjai, utóbbiak fellépésükkel tették emlékezetessé ezt a délutánt. A helyi fúvósok indulóitól kísérve szálltak le a buszról, hogy a helyiekhez csatlakozva meghallgassák Lacknerné, Fördős Klára, Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítványának elnöke, Dr. Hajas Gábor bécsi magyar követ és Lőrincz György polgármester köszöntését.

Dr. Szabó Csaba, a Collegium Hungaricum tudományos igazgatóhelyettese ünnepi beszédében az itthon maradókat méltatta, akik a megtorlást, a hosszú évekig tartó tűrést választották a túlélés érdekében. A székely és magyar himnusz eléneklése után az „Europa”-Club vezetősége tovább utazott Mosonmagyaróvárra, ahol a Gyásztéren hajtottak fejet az óvári sortűz áldozatainak emléke előtt. (Tarjányi József)

 

 

  1. 2014. november 8-án, szombaton 15 órakor került sor Németóváron (Bad Deutsch-Altenburg) immár 10-ik alkalommal ökumenikus imaórára a temetőben lévő Mária templomban és az ötvenhatos menekültek 1959 óta ápolt, szimbolikus sírjának megkoszorúzására.  Köztudott, hogy a település első templomát, amelynek alapjaira a mai Mária templom épült, első királyunk, Szent István alapította 1028-ban. Az ökumenikus imaórára három helyről, az anyaországból, a Felvidékről és Bécsből érkeztek a megemlékezők. Az alapító király tiszteletére az „Europa”-Club egy mellszobrot kíván állítani a templom bejáratánál, a szobor gipsz változata (Hunyadi László, Magyar Örökség díjas szobrászművész alkotása) az imaóra idejére fel lett állítva a szentély előtt. Dr. Smuk András elnök adakozásra kérte a résztvevőket, hogy nemes tervünk megvalósulhasson!

A helyi plébános és alpolgármester köszöntését követően a három lelkész (evangélikus, református, katolikus) végezte az ökumenikus imaóra szertartását. Meghívott vendégünk Kozma Imre atya, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója volt. Az imaórán és az azt követő koszorúzáson közreműködött a Somorjai Híd Kórus Hecht Anna vezetésével, fellépett Csizmadia Anna, kupuszinai népdalénekes, a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny 2012. évi győztese.

A koszorúzást követően a három országból érkezett megemlékezőket a bécsi nagykövetség a németóvári Gyógyfürdő színháztermében fogadáson látta vendégül. (Tarjányi József)

 

  1. A Mikulás-est és a Csík zenekar fellépése az AMAPED és az „Europa”- Club közös szervezésében, a 2014-es év egyik legsikeresebb ausztriai magyar rendezvénye volt. A mai magyar zenei életben „sztárzenekarnak” számító Csík együttes koncertje 19:00 órakor kezdődött, erre a belépődíjas előadásra nagyon sok jegy már elővételben elkelt. A jegyet váltók közül sokan ott voltak már a 16:00 órakor kezdődő gyermek-előadáson is, amelyet az alistáli (Felvidék) Művészeti Alapiskola Csip-Csirip színpada adott elő. Ezt követően érkezett meg a Mikulás, aki minden jelenlévő gyermeket megajándékozott. Az est műsorvezetője Mentsik Szilvia volt, aki úgy az AMAPED, mint az „Europa”- Club nevében üdvözölte a közönséget. Többek között jelen voltak: Dr. Hajas Gábor követ, Radda István (Club Pannonia), Édes Árpád alistáli református lelkész, a „Europa”- Club vezetőségi tagjai, stb.

A program alatt a szomszédos teremben jótékonysági (az AMAPED számára) kirakodóvásáron lehetett nívós népművészeti és más termékeket, könyveket, CD-ket vásárolni. A Csík zenekar koncertje hatalmas siker volt, a nézők vastapssal jutalmazták őket. A művészek a rendezvény végén dedikálták CD-iket. (Koleszár Béla)

 

 

  1. December 14-én az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálattal közösen immár öt éve istentiszteletre és ezt követő adventi hangversenyre hívtuk az érdeklődőket. Az azóta kialakult baráti együttműködésnek köszönhetően egyre többen fogadják el meghívásunkat, ezúttal több százan. Elsőként a Violoncello-Trio (Wolf Anna, Bornemisza Csaba és Bornemisza Attila), majd a jánossomorjai Canto Excolo Kamarakórus adventi műsorát élvezhette a zsúfolásig megtelt belvárosi református templom hallgatósága (kb. 200 személy).

Örömünkre szolgált az is, hogy rendezvényünket megtisztelte a nemrég kinevezett magyarországi nagykövet, dr. Perényi János is.

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az „Europa”-Club egy rendkívül gazdag évet hagy maga mögött. Elegendő itt az egyesület fennállásának 50. évfordulójára megszervezett ünnepségeket megemlíteni. Mindezekről a rendezvényekről felvételek is készültek, amelyek megtekinthetők az „Europa”-Club honlapján (www.europaclub.at). (Smuk András)

 

Az „Europa”-Club vezetősége

 

2015. január 3.