2015. szeptember – december

2016. 01. 25.

2015. szeptember 10.         A nyugati szórvány magyarság

Az „Europa”- Club meghívására, szeptember 10-én, Vizi E. Szilveszter, kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvos tartott előadást a bécsi Collegium Hungaricumban. „A nyugati szórvány magyarság” című előadás során a Magyar Tudományos Akadémia tagja beszámolt a külhoni magyar diaszpóra helyzetéről egykor és napjainkban. Emellett rámutatott a 20. század nagyjaira, a tudomány és a kultúra jeles magyar képviselőire.

Az előadás sok Bécsben elő magyart érdekelt, hiszen az előadó kitért arra is, hogy miként alkotják a magyar nemzet ötödrészét a 20. század történelmi viharaiban Nyugatra; Észak- és Dél-Amerikába, Ausztráliába, Izraelbe, Dél-Afrikába, valamint Európa nyugati felébe kivándorolt, kitelepített, száműzött vagy kimenekült magyarok. Véleménye szerint ők alkotják a 2,5 milliós külhoni magyar diaszpórát, akiknek a fele azonban már nem tud magyarul. Ezért rávilágított az anyanyelv, a kultúra és a gyökerek ápolásának fontosságára, mely a diaszpóra jövőjét tekintve elengedhetetlen.

A nyugati világban élő magyar szórványok anyanyelvi gondozása külön feladatokat jelent, minthogy ezen a téren igen távoli és már jórészt megszűnőben lévő közösségekkel kell számolnunk. A hagyományos amerikai, dél-amerikai és ausztráliai magyar közösségek ugyanis igen gyorsan olvadnak, mellettük viszont, főként a nyugat-európai országokban új magyar szórványok jönnek létre. Így például felmérések szerint Németországba és Ausztriába is a kilencvenes évek óta több tízezer magyar munkavállaló került. Számot kell vetni viszont azzal is, hogy a nyugati világban élő magyarok vagy magyar származásúak mind kisebb része beszél magyarul.

Ezek az emberek ugyanakkor valamilyen módon kötődnek őseik szülőföldjéhez, a magyar kultúrához, a magyar zenéhez, a magyar népművészethez és tánchoz, egyáltalán érdeklődnek a Kárpát-medencében élő magyarság iránt. Semmiképpen sem volna helyes róluk lemondani, ellenkezőleg, gondoskodni kellene arról, hogy ők a magyar nyelv közelebbi ismerete nélkül is megmaradjanak magyarnak, és személyes identitásukban a magyarságnak valamilyen szerepe legyen”, mondta Vizi Szilveszter, professzor.

Mint a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumi elnöke, ismertette Bécsben a non-profit alapítványt is, amelynek működése kizárólag nemzetközi magánadományokon alapszik, és legfőbb célja, hogy a világban élő magyarságot tájékoztassa és információkkal lássa el.

 

2015. szeptember 17.     Könyvbemutató –  Zsuffa Tünde: Angyal a földi pokolban

A regény, a második világháborútól az 1956-os forradalom bukásáig tartó történelmi időszakot mutatja be nagy érzékenységgel. A mű mindenképpen hiánypótló napjainkban, hiszen ritkán olvashatunk Ausztriában íródott szépirodalmi alkotást erről a történelmi korszakról.

A könyvbemutató est vendégei voltak többek között: Kubik Anna Kossuth – díjas színművész, Agócs Sándor, az idén 25 éves Antológia Kiadó (a regény kiadója) igazgatója, és dr. Szabó Csaba történész.

Agócs Sándor elmondta, az írót az első könyve (Paprika rummal) bemutatóján ismerte meg tavaly december 6-án, aki ezt követően küldte el neki a most bemutatott regény kéziratát. Agócs Sándor a bemutatón így méltatta a szerzőt: „… a kézirat elolvasása után, már tudtam, hogy ki fogjuk adni. Többször elszorult a torkom, el is sírtam magam, nem ilyen könyveket írnak mostanában, ezért is álltam mellé, már a legelején… Ki merem mondani: a Paprika rummal című kötete után ezzel a könyvével Zsuffa Tünde végérvényesen letette írói névjegyét!”

Zsuffa Tünde kiemelte, miért volt számára fontos, hogy megírja ezt a történetet: „Kislány korom óta tudom, hogy a huszadik századi magyar történelem, a Horthy-korszak, a második világháború, az ’56-os forradalom és a megtorlás évei megítélése, bemutatása tele van féligazságokkal. A féligazság pedig nem az igazság fele, hanem hazugság. Sok eseménynek csak az egyik felét írják meg még ma is, a másik felét tudatosan elhallgatják. Ez azonban akár egy ország torzulásához vezethet, majd pusztulásához.”

Az író a regény főhősnője, Balázsovich Antónia, Horthy Miklós testőrparancsnokának lánya köré fűzte fel a fontos történelmi eseményeket, és rajta keresztül ábrázolja a kor embertípusát. (Miklós Tünde)

 

2015. szeptember 24-28.  Kultúrtörténeti kirándulás Szicília – magyar emlékek nyomában!                                                                                                                   

Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, öt millióan élnek itt, Olaszország e különleges jogállású tartományában. A Risorgimento Garibaldi vezette harcaiban – számos magyar honfitársunk is derekasan kivette a részét. Az ő emlékhelyeiket keretük fel dr. Csorba László-történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatója vezetésével, de Szicília egyéb nevezetességei sem maradtak ki programunkból!

A kirándulást a siracusai Régészeti Park bejárásával kezdtük majd az óváros zegzugos utcáin folytattuk. Másnap Noto középkori városában, a városi könyvtár előcsarnokában Petőfi Sándor szobránál tisztelegtünk és átadtunk a könyvtár vezetésének egy olasz és egy magyar nyelvű magyarázó táblát, amik a szobor két oldalán lesznek a falra rögzítve.                   Vittoriában működött az egyik legjelentősebb magyar hadifogolytábor. Nagyszerű műemlék a 118 magyar katona sírján emelt Magyar Kápolna, míg az egyik helyreállított barakkban 1995-ben nyitották meg az Olasz-Magyar Hadtörténeti Múzeumot.

A palermói székesegyházban tisztelgünk III. Béla fia – Imre király felesége, Aragóniai Konstancia királyné/császárné római szarkofágból átalakított márványkoporsója előtt.  Palermo 1860. május 27-i ostromakor Garibaldi szabadságharcosait a kőrősladányi születésű Tüköry Lajos vezette, aki az ostrom során szerzett sebesülésébe belehalt.  Egy laktanyát, továbbá Palermo egyik legjelentősebb főútvonalát (Corso Tukory) róla nevezték el. Sírja a San Domenico templomban, a szicíliai hősök Pantheonjában található. A palermói Rotoli temetőben megkoszorúztuk a magyar hadifoglyok emlékére emelt 9 méter magas emlékoszlopot. Ellátogattunk a Szicília „gyöngyszemként” emlegetett Taorminába, ahol a Csontváryt is megihlető Antik Görög Színházban gyönyörködhettünk, felkapaszkodtunk az Etna oldalára, hogy szemügyre vehessük a legutóbbi lávakitörés nyomait. (dr. Tarjányi József)

 

 

2015. október 8.     Hit és Hűség című színpadi játék

A  Balassi Intézettel (Collegium Hungaricum) közösen megtartott rendezvényen sokan vettek részt, vendégül láttuk Csáky Pál, európa parlamenti képviselőt is. Ennek most volt egy külön apropója is, hiszen a színpadi játék az ő – „Pacsirta éneke” című – kisregényére épül.

A „Hit és hűség – történelmi visszapillantás 1889-1989” dramatizált formában mutatja be egy felvidéki család öt generáción átnyúló történetét, s felölel minden fontasabb elemet, amin ez a közösség az elmúlt 150 évben végigment. Az előadást a korabeli zenék, egy-egy tipikus jelmez-kiegészítő és a vetítés tették hitelesebbé, izgalmasabbá és szórakoztatóbbá.

A háromszereplős darabot Boráros Imre Kossuth díjas színművész, neje Petrécs Anna és Tarics Péter adták elő.

Az előadás után sokan megvásárolták Csáky Pál könyvét, amelyeket készségesen dedikált. (Koleszár Béla)

 

2015. október 12. Zichy László: Magyarság ismeret-magyarság identitás

A politológusaktuális problémákat érintő előadására gyűltek össze ismét szép számban az érdeklődők. Az előadás olyan húsbavágó témákat érintett, mint a zsidókérdés, és a migránsok problémája.

Az ember nem attól lesz gazdag, amit az az országból elvesz, hanem attól, amit hozzáad. Nem a múltba kell visszamennünk, hanem a múlt gyökereire építve kell megtalálnunk azt a szellemiséget, amely a középosztályban és a parasztságban megvan. Megtalálni azokat az összekötő elemeket, amelyek a társadalmat széppé teszi”- mondta az előadó.

Az referátum végén a jelenlévőknek lehetőségük volt feltenni az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket, melyekre Zichy László politológus válaszolt. (Miklós Tünde)

 

 

2015. október 23.  Ünnepi rendezvény Bécsben az 1956-os forradalom emlékére

Az érkező vendégeket dr. Smuk András, az „Europa” – Club vezetője üdvözölte. Külön köszöntötte dr. Perényi János nagykövetet, dr. Hajas Gábor követet és feleségét, Mag. Molnár Máriát, a Collegium Hungaricum igazgató asszonyát, valamint a magyar szervezetek, egyházak, és a megjelent sajtó képviselőit. Nagy tisztelettel üdvözölte és röviden bemutatta az est szónokát, dr. Jeszenszky Géza volt külügyminisztert. Örömét fejezte ki, hogy az említett két csúcsszervezet (az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és a Központi Szövetség) nevében ezt az estet az „Europa”- Club szervezhette meg, és beszédjét azzal zárta, hogy reméli, ez a kiváló kezdeményezés a következő években hagyománnyá nemesedhet.

Ezt követően dr. Perényi János nagykövet mondta el ünnepi köszöntőjét, melyben az 1956 – os forradalmat a magyarság gyökereit érintő történelmi eseményként tárta elénk. „Magyarország kis ország, de nagy nemzet” – mondta beszédjében a nagykövet.

A Központi Szövetség képviseletében dr. Seidler Andrea (vezetőségi tag) olvasta fel Hollós József elnök levelét, majd az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és Hartig Christoph elnök nevében Radda István alelnök szólt az egybegyűltekhez.

            Ezt követően a komolyzenei műsor első részeként Visky Klára (hegedű), Dimitris Mousouras (hegedű), Gabriela Hinrichs (brácsa) és Wolf Anna (cselló) előadásában Schubert: Esz – dúr vonósnégyes (op. 125 No. 1, D87) darabjából a III. tételt, az Adagio – t hallgathattuk meg.

A lélekemelő zene után dr. Jeszenszky Géza történész, egyetemi tanár, politikus és diplomata, az Antall kormány külügyminisztere állt a pódiumra, aki visszaemlékezett a forradalom kitörésének napjára. Elmondta, hogy tizenöt évesen minden fontos helyszínen jelen volt. Részletesen ismertette az 1956-os forradalom és szabadságharc kiváltó okait, az események láncolatát, a világpolitikai történésekkel való összefüggéseit, és beszédjében feltette a kérdést: „Történhetett volna másképp?” Kiemelte azt is, hogy egyre kevesebben lesznek, akik az ünnepi évfordulókon úgy szólhatnak az egybegyűltekhez, hogy maguk is megélték a forradalmat, és nagyon fontos, hogy ezek az emberek továbbadják az utánuk következő nemzedékeknek: „világtörténelmet formáló esemény volt ’56, ezért ne kötelességből ünnepeljük azt”.

Az ünnepség ideje alatt díszőrséget adtak a 72.sz.Széchenyi István Cserkészcsapat tagjai. Az ünnepi megemlékezés a komolyzenei műsor második felével folytatódott, a vonósnégyes I. tételét, az Allegro Moderato-t hallgathattuk meg. Az egybegyűltek a Szózat és a Himnusz közös éneklésével zárták a megemlékezést. (Miklós Tünde)

 

2015. október 26.    Ünnepi koszorúzás Jánossomorján és Mosonmagyaróváron

Ünnepi koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából Jánossomorján, majd Mosonmagyaróváron, a sortűz helyszínén, 2015. október 26-án.

Busszal érkeztek az “Europa” Klub tagjai a jánossomorjai kopjafához. Ezen az úton, mely mellett a kopjafa áll, menekültek ezrek 1956-ban a szomszédos osztrák Andau (Mosontarcsa) község felé. Szép, napos időben került sor a megemlékezésre. Először Lacknerné Fördős Klára a jánossomorjai Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Lőrincz György Jánossomorja polgármestere emlékeztetett az akkori eseményekre. Dr. Smuk András az „Europa”-Club elnöke, maga is Jánossomorjáról való, akkor gyerekként szekéren hagyta el családjával az országot.

Ünnepi beszédben emlékezett dr. Csobánci-Horváth Iván tanácsos, a bécsi Magyar Nagykövetség vezető konzulja a menekültekre és az itthon maradottakra.

A műsor ünnepélyességét emelték a művészeti fellépések: a bécsi Liszt Ferenc kórus éneklése, és Pataki András, a Soproni Petőfi Színház igazgató-főrendezője szavalata Nagy László: Kinek fáj emberek? című versét.

A koszorúzások, a himnusz és a szózat elhangzása után a jánossomorjai polgármester fogadást adott a Művelődésházban az ünneplő megjelenteknek.

Ezt kővetőleg az „Europa”-Club kis küldöttsége, Mosonmagyaróvárra ment, ahol a laktanyánál lezajlott sortűz áldozataira emlékezett a város, szép műsorral, sok szervezet, köztük az “Europa”- Klub koszorúzásával. (Szőke Péter)

 

2015. október 28. Jókai Mór regényíró emléktábla avatás a felsőőri Europäische Mittelschule épületében!

Az “Europa”-Club felajánlásából, az oberwarti Europäische Mittelschule, a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület és a bécsi „Europa”-Club  közös rendezvénye keretében  került sor Jókai Mór háromnyelvű (magyar, német, angol) emléktáblájának felavatására, az iskola aulájában. Az ünnepségre a Magyar Emlékekért egyesület Jókai életével kapcsolatos tablókból rendezett kiállítást. Az iskola Jókai-könyvekből, a tanulók által Jókai-regényekhez készített illusztrációkból szintén kiállítást rendezett. Érdekes, és megható volt,a tanulók rövid színházi előadása, melyben a gyerekek Az Arany Ember egy részletét adtak elő, magyarul.

Az ünnepségen részt vettek az iskola tanárai és diákjai. Gondolatébresztő ünnepi beszédet tartott az iskola igazgatója: dr. Mag. Nikolaus Schermann Az iskola sokat tesz a burgenlandi magyar kultúra fenntartásáért.

Vetítettképes előadást tartott Jókai Mórral kapcsolatos emlékekről a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnöke, dr. Messik Miklós

Az ünnepségen Vig Margit kaposvári születésű bécsi hegedűművész Lavotta, Csermák, Bihari verbunkos jellegű szerzeményeit játszotta nagyon szépen. E kissé kevésbé ismert zeneszerzők a reformkor jelentős magyar egyéniségei voltak.  (Szőke Péter)

 

2015. nov. 7.  Ökumenikus imaórával egybekötött koszorúzási ünnepség Németóváron (Bad Deutsch-Altenburg-ban)

Az „Europa“-Club ezt a már hagyománnyá vált programot – mint már korábban is – a szomszédos országok részvételével rendezte meg. A II. világháború után emigrált magyarok által létesített szimbolikus sirt évtizedekig a helyi önkormányzat ápolta. Ezt a feladatot – kb. tíz évvel ezelőtt – a bécsi „Europa“-Club vállalta magára. A Szent István által alapított templom az idén is megtelt.  Dr. Smuk András üdvözlő szavai után dr. Hans Wallowitsch Bad Deutsch-Altenburg  polgármestere, majd Balint Pavel esperes, katholikus lelkész szólt az egybegyűltekhez. Az imaórát Molnár Tamás katolikus pap, Karvanszky Mónika református lelkész és Kiss Miklós evangélikus esperes végezték. Ezután – a bizonytalan időjárásra való tekintettel még a templomban –  Keresztes Szilárd görög katolikus püspök ünnepi beszéde hangzott el. Az egybegyűltek feszült figyelemmel követték a püspök gondolatait. Az ünnepi eseményt a somorjai Híd Vegyes Kar és Urbanetz-Víg Margit hegedűjátéka foglalták zenei keretbe. Ezután a  gyülekezet zászlók kíséretében vonult a síremlékhez és helyezte el a koszorúkat a kopjafa előtt, majd végezetül elhangzott a Szózat. Az ünnepséget a Magyar Nagykövetség által adott fogadás zárta le a gyógyfürdő színháztermében.   (Kotsis Péter)

 

2015. november 10.  Jótékonysági hangverseny a bécsi magyar nagykövetségen                    A nagyszabású koncert célja a Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) felállítandó Szent István szobor költségeinek előteremtése volt, amely az adományokból össze is gyűlt. A legenda szerint Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) 1028-ban Szent István király emelt templomot, melynek romjaira a jelenlegi a temető által körülvett román-gótikus stílusú Mária-templom épült. A szobrot a templom és temető előtt a település által a kialakított parkban 2016. május 21-én ünnepélyes keretek között leleplezzük le.

A rendezvényt Perényi János nagykövet és Smuk András, a Club elnöke nyitották meg. A jótékonysági gálaest fellépői között szerepelt a Magyar Örökség díjas népdalénekes Faragó Laura, aki autentikus magyar népdalokkal nyitotta meg a koncertet. A színvonalas előadásról további neves művészek gondoskodtak: Jávorkai Sándor hegedűn, Vig Margit Viola d`amorén (szerelemhegedű), Christoph Urbanetz viola da gambán (térdhegedű), Jávorkai Ádám csellón, Aba-Nagy Zsuzsanna hárfán, Henter Nicole fuvolán, Ulrich Manafi klarinéton és Veronika Trisko zongorán kísérte a fellépőket. Az igényes műsort Katona Ágnes, a Nemzetközi Dunafilharmónia vezetője állította össze, melyben felcsendültek Bartók Béla, Vittorio Monti, H. W. Ernst, Diego Ortiz / Vermes Mária, Carl Friedrich Abel, Nicolo Paganini, Franz Doppler művei, valamint további magyar népdalok. Az esten felajánlásra került Mayer Éva (Somorja), Munkácsy-díjas képzőművész ‘Életfa’ című alkotása, valamint Graner Hans Peter: Úszó határok a Centrope-ban könyvei. A rendezvényt Sas László vezette német nyelven.

A koncertet követően a nagykövetség fogadást adott.(Sas László)

 

2015. december. 5.                           Mikulás-est

Már hagyományosan, az AMAPED és az „Europa“- Club közös szervezésében, a 2014-es év egyik legtöbb embert (köztük sok-sok gyermeket) megmozgató ausztriai magyar rendezvénye volt. Ebben az évben a mikulásesten a 72. sz. Széchenyi István cserkészcsapat tagjai is részt vettek, akik az AMAPED pedagógusai és a Szülői Egyesület tagjai mellett a rendezvény lebonyolításában is segítettek.

Az est műsorvezetője Mentsik Szilvia volt, aki úgy az AMAPED, mint az „Europa”- Club nevében üdvözölte a közönséget.

Elsőként Francesco, a zenebohóc lépett fel, majd a Győri Nemzeti Színház színészeiből alakult színi csoport mutatta be a „Mikulás-família” című darabot, nagyon sok gyermeket bevonva az előadásukba. Az ő hathatós segítségükkel végül minden jóra fordult: megjött a tél, hó is hullott, az ajándékok is megkerültek…

A műsor végén minden gyermek mikuláscsomagot kapott. (Koleszár Béla)

 

 

2015. december 13.        Istentisztelet és közös karácsonyi ünnepség

Advent harmadik vasárnapján már jóval öt óra előtt megtelt a bécsi első kerületi református templom. A padokban gondolataikba mélyedten üldögélő emberek lélekben már a közelgő ünnepre készültek. Jól esett ez a békés, várakozásteljes feszültséggel átszőtt csend a nagyváros fahéj illatú nyüzsgése után.

A pontosan öt órakor kezdődő istentiszteletet Karvansky Mónika református lelkész celebrálta. A mise közben az egyházi énekeket a mosonmagyaróvári Halmos László Énekegyüttes tolmácsolásában hallhattuk.

Az énekegyüttes 1989 októberében alakult, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület zenei szekciójaként. Halmos László nevét (Győrben élt zeneszerző) 1991-ben vették fel, az idős mester hozzájárulásával. Repertoárjukban főként egyházi jellegű művek szerepelnek, hiszen fellépni elsősorban templomokban van lehetőségük. Az énekegyüttes minden olyan meghívásnak szívesen tesz eleget, ahol lehetőségük nyílik a kórusirodalom egy-egy remek alkotásának bemutatására úgy, hogy ez elveikkel és céljaikkal megegyezik.

Az adventi mise részeként Farkas István, a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Középiskola nyugalmazott igazgatója, piarista atya, elgondolkodtató és szívhez szólóan szép ünnepi beszédet mondott az egybegyűlteknek.

Farkas István 1967-ben érettségizett a kecskeméti Piarista Gimnáziumban, augusztusban belépett a Piarista Rendbe, és 1975-ben itt tett örök fogadalmat az ifjúság nevelése mellett. 1976 májusában pappá szentelték.  A katolikus hit oktatásáért, a közösségek létrehozásáért és ápolásáért, a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes szolgálatáért 2011. augusztus 20-án Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

„Gyermekkorom karácsonyai személyiségem fundamentumához tartoznak. Minél több év suhan el fölöttem, annál fontosabb, hogy adventben visszataláljak karácsony titkához. Ha ez elmarad, beteljesedik rajtam Albert Einstein szava: „Aki a titokra nem tud néma ámulattal rácsodálkozni, az lelkileg halott (…).Az ajándékozás értékére, művészetére Isten tanít meg, amikor karácsonykor a Betlehemi Gyermekben nem kevesebbet, mint önmagát ajándékozza nekünk. A betlehem jászla elé térdelve fogadást teszek: nem hamisítom meg szeretetem. Nem spórolom ki magam kapcsolataimból.” – mondta el beszédében az atya.

A mise közben többször gyönyörködhettünk orgonaszólókban, és elhangzott Ady Endre: Karácsonyi rege című verse is. Végül megismerhettük az énekegyüttes tagjait, akik igazi ünnepi hangversennyel örvendeztettek meg bennünket.

Befejezésképpen az „Europa” – Club elnöke, Smuk András szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy rendezvényekben gazdag, örömteli esztendőt zár a szervezet 2015-ben. Kifejezte reményét, hogy a 2016-os esztendő hasonlóan eredményes lesz, és jövőre is sokszor gyűlhetünk majd össze, hogy minőségi időt tölthessünk el együtt. Ezt követően Karvansky Mónika meginvitált bennünket a kisterembe, ahol üdítő és karácsonyi bejgli mellett beszélgethettünk egymással. Békés és ünneplőbe öltözött lélekkel köszöntünk el egymástól advent harmadik vasárnapjának estéjén. Hálás köszönet ezért a szervezőknek. (Miklós Tünde)