2016. január – május

2016. 06. 26.

A bécsi magyaroknak – legyenek azok akár 1956-ban érkezett, akár a rendszerváltás után munkát kereső személyek ̶ azEuropa-Club jelentheti azt a közösséget, amely szülőföldjükhöz, magyarságukhoz köti őket. Az „Europa-Club egy olyan közösség, ahol magyarul beszélhetnek, akkor is, ha a családban már nem ez a nyelve a kommunikációnak, ahol megemlékezhetnek nemzeti ünnepeinkről, és amely lehetőséget ad a hagyományok, a kultúra ápolására. Bátran állíthatjuk, hogy egy szórványban élő magyar közösség jövője azon múlik, hogy mennyire tudja megszervezni saját életét, mennyire képes megoldani saját problémáit, és sikerül neki lelkes, tettre kész vezetőket választania saját soraiból. Az „Europa-Club 2016-os év első idényében is 12 rendkívül színes műsort kínált fel az osztrák fővárosban élő magyaroknak.

1. 2016. január 12-én, kedden, 19 órától a SilentiumA csendtől a szóig” – Pódiumest Wass Albert életművéből című előadással kezdtük az évet. Az előadást a soproni Petőfi Színház mutatta be, a Magyar Kultúra napjának tiszteletére. Nagyszámú nézőközönség gyűlt össze a Collegium Hungaricum dísztermében, hogy megnézze a soproni Petőfi Színház előadását, így emlékezve meg közösen a közelgő Magyar Kultúra Napjáról.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, minden év január 22-én. Az előadás kezdetén Pataki Andrást, a soproni Petőfi Színház igazgatóját elmondta, hogy nagyon örül, hogy ilyen gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítani az „Europa-Clubbal. ASilentium – A csendtől a szóig“ című Wass Albert életművéből készült pódiumestet a 2010-ben elhunyt Bánffy György Kossuth-, Jászai-, Kazinczy és Magyar Örökség díjas kiváló és érdemes művész rendezte és 2008-ban, Svédországban mutatták be először. Most, több mint 100 előadást követően a bécsi magyar közönséghez is eljutott, és itt is zajos sikert aratott. (Miklós Tünde)

2. 2016. január 29-én, pénteken a Collegium Hungaricum nagytermében a Pozsonyt bemutató műsort a Szövetség a Közös Célokért munkatársai által összeállított programot tekinthették meg a bécsi magyarok, amelyben Pozsonyhoz köthető személyiségek szerepeltek. A szép számban megjelent vendégeket, valamint a műsorban fellépő művészeket, előadókat Smuk András, az „Europa-Club, bécsi magyar kultúregyesület elnöke köszöntötte, aki beszédében kiemelte Duray Miklós bebörtönzését a nyolcvanas években, mely nagy megrázkódtatással érintette a bécsi magyarokat, akik, azóta is nagy tisztelettel tekintenek rá a felvidéki magyarság iránti elkötelezettsége láttán. Ezután Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke vette át a szót a színpadon. Beszédében érzékeltette a reformkori Pozsonyban megtartott országgyűlések hangulatát, majd az akkori pressburgerek és a magyarok, valamint a szlovák nemzetiségű lakosság békés egymás mellett élésére mutatott rá, ami az akkori magyar fővárost, Pozsonyt jellemezte. Ebbe a hangulatba kapcsolódott be két pozsonyi fiatal zenész, Varga Anita énekes és Nemes Ádám gitáros bordalokat adva elő, Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor versének megzenésített változatával. Őket Reiter István kassai születésű, Pozsonyban élő hegedűművész Bartók Béla az „Ideális arckép” c. művét saját feldolgozásban mutatta be a bécsi közönségnek. Boráros Imre Kossuth díjas színművész, Magyar Aliz, Tóth László és Horváth Sándor versek előadásával nagy sikert aratott. Nagy érdeklődésnek örvendett Brogyányi Mihály képekkel illusztrált, virtuális történelmi városnéző körbevezetése is. Dráfi Mátyás Pozsonyi életéről beszélt. Tőzsér Árpád és Ratkó József verseit szavalta el, majd az Adj, Uram Isten című dallal hódította meg az amúgy is lelkes közönséget. A fordulatos és színes műsor zárásaként Duray Miklós a pozsonyi kifli és a Hubert pezsgő történetét mesélte el, és ezt felvezetésül szánta meghívva a közönséget egy kis beszélgetéssel egybekötött kóstolóra. Petőfi Sándor egyik Pozsonyban írt versét, A távolból címűt Varga Anita énekelte el zárásul. A bécsi Collegium Hungaricum igazgatója, dr. Molnár Mária és igazgatóhelyettese, dr. Bertényi Iván is megtisztelte jelenlétével az előadást. A mintegy kétórás műsor után baráti beszélgetés bontakozott ki, a bécsi magyarok és a Pozsonyból jött vendégek között, akik pozsonyi kiflivel és Hubert pezsgővel vendégelték meg az előadásra érkező vendégeket. Úgy váltak el, hogy legközelebb Bécset kell bemutatni Pozsonyban!” (Keller Rita)

3. 2016. február 4-én, csütörtök délután tartotta évi rendes, vezetőség választó közgyűlését a bécsi – magyar „Europa-Club kultúregyesület. Az éves program és pénzügyi beszámoló mellett köszönetet mondtak mindenkinek, aki az egyesület működését valamilyen formában segíti, támogatja, valamint alkalma volt a Magyra Diákegyesületet, annak munkáját és tervezett programjait is Paluska Zsuzsának, az MDE elnökének bemutatni a közgyűlés előtt. A közgyűlés után 19:00 órától került sor a „Szicília magyar emlékei“ című vetítéssel illusztrált, élménybeszámoló előadásra. Dr. Csorba László történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, „Kultúrtörténeti kirándulás Szicília földjén” címmel, mint szakmai vezető, magyar emlékek nyomában 2015 őszén vezette a bécsi érdeklődő csoportot. Az egyesület két évvel előtte már eltervezte, hogy meglátogatja a szicíliai magyar emlékhelyeket, hogy élményekkel dús kirándulással mélyítsék ismereteiket Szicíliában. Az lelkes bécsi magyar csapat elsősorban Tüköry Lajos emlékeivel találkozott, de alkalmuk volt már Nápolyban és Rómában Türr Istvánnak, Velencében Winkler Lajosnak, Milánóban Frigyesy Gusztávnak, Torinóban Kossuth Lajosnak emelt márvány-és bronztáblákat is megtekinteni, melyeket a hálás utódok készíttettek emlékükre.

4. 2016. február 13. A Marosvásárhelyi SPECTRUM SZÍNHÁZ bemutatta “A Nők iskolája” c. komédiát

Székely Szabó Zoltán könyvbemutatója és Kárp Györggyel közös kabaréműsora indította a szombati programot, majd MoliereA Nők Iskolája“ című komédiáját mutatta be a bécsieknek a marosvásárhelyi Spectrum színház, telt házas közönség előtt. A Spectrum színház egy fiatal színház, különlegessége, hogy Románia első magánszínháza. Vezetője és rendezője Török Viola. A MoliereA Nők Iskolája” című előadást nagy sikerrel mutattak be a bécsi közönségnek. Különleges előadás volt, ahol ötvözték a francia klasszicizmust és a magyar hagyományokat, népdalokat, Török Viola rendező szándékai szerint az „európaiság” bizonyítására. (Keller Rita)

5. 2016. február 25. A „CSONKA DÉLIBÁB” c. film bemutatója a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Vetítésre érkező érdeklődőkkel hamar megtelt a díszterem. A vetítés előtt a film alkotói köszöntötték az egybegyűlteket, és beszéltek az alkotásukról. A Csonka Délibáb című film az ötvenes évek kitelepítéseit, a hortobágyi munkatáborokba hurcolt családok sorsát tárja elénk. A 2015-ben bemutatott magyar játékfilm arról a több mint tízezer emberről szól, akiknek 1950–1953 között el kellett hagyniuk az otthonukat, mert elhurcolták őket. A hatalom elvette a földjüket, megalázó körülmények közé kényszerítette őket a munkatáborokban. A Csonka délibáb egy 13 éves gyermek szemszögéből mutatja be ezt a vészkorszakot, a kitelepítések lelki és érzelmi fájdalmait, a kiszolgáltatottak szenvedéseit a táborok létrehozásától a felszámolásukig. A film valós dokumentumok, visszaemlékezések alapján készült. A Magyar Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. A filmvetítés után a közönségnek lehetősége nyílt az alkotókkal folytatott párbeszédre, többen személyes történetüket osztották meg az egybegyűltekkel.

(Miklós Tünde)

6. 2016. március 15. Az 1848-1849 forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala az „Europa”- Club főszervezésével valamint a tagegyesületek aktív részvételével került sor az ünnepi megemlékezésre. A közös program délután négy órakor koszorúzással kezdődött a Bessenyei-szobornál, majd 18 órától a Collegium Hungaricumban folytatódott.

Közel százan gyűltünk össze Bécsben Bessenyei György testőríró, a megújuló magyar irodalom vezéralakjának szobránál március 15-én délután. A szitáló hóesésben Smuk András, az „Europa”- Club elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet vezetője ünnepi beszédében felidézte a ’48-as forradalom eseményeit, és beszélt azok történelemformáló hatásáról. „A magyar történelem legfontosabb fordulópontjai közül az egyik legfontosabb éppen 1848“- hangsúlyozta beszédében Bertényi Iván. Ezt követően a Tarka Barka népdalkör és a Rézsarkantyú citerazenekar Kossuth-nótákat adott elő.

A műsor végén Perényi János bécsi magyar nagykövet, Radda István az 56-os Szabadságharcos Lovagrend Osztrák-Német Nagypriorátusa, a Kerekasztal elnöke és Radda Marika a Club Pannónia elnöke, Paksánszki Szilveszter a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközségi képviselőtestületének elnökhelyettese, Sas László és Szőke Péter az „Europa”- Club vezetőségi tagjai valamint a Komensky iskola kétnyelvű óvodai csoportja helyezte el koszorúját a szobornál. Ezt követően a bécsi Collegium Hungaricumban teltház előtt folytatódott az ünnepi műsor. Felolvasták Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének a határon túli honfitársakhoz írt köszöntő levelét. Ezután a Napraforgócskák gyermek tánccsoport előadásában többek között magyarbődi és felcsíki táncokat láthattunk. Őket Mentsik Szilvia, az AMAPED elnöke, a Kerekasztal alelnöke követte a színpadon, aki elmondta ünnepi beszédét. Az ünnepi műsor a Soproni Petőfi Színház művészeinek verses műsorával folytatódott. Ács Tamás és Papp Attila színművészek elsősorban Petőfi Sándor műveiből válogattak a március 15-i ünnephez kapcsolódóan. Huzella Péter budapesti Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes megzenésített versekkel lépett a színpadra, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, valamint kortárs költők verseiből hallhattunk tőle válogatást, majd táncolt nekünk a Napraforgó Néptáncegyüttes. (Keller Rita)

7. 2016. március 31. A Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményének filmbemutatója. Számos érdeklődőt vonzott Reha György előadása a Székesfehérvári Egyházmegye kortárs művészeti tevékenységéről. Reha György, akiről kevesen tudták, hogy 2011 óta a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményét vezeti, már évtizedek óta tagja az „Europa-Clubnak. Reha György bevezetőjében fényképes összeállítások segítségével számolt be fiatalkori tevékenységéről, amikor a budapesti Toldi mozi galériáját vezette. (www.toldigaleria.hu). Ezután a Székesfehérvári Egyházmegye filmstúdiója által készített filmek levetítésével az egyházmegye tevékenységét mutatta be a kortárs képzőművészekkel folyamatosan gazdagodó kapcsolatának tükrében. Ezek a rövid filmes összefoglalók bemutatták az elmúlt évek kiállításait, ahol Aknay János és Somogyi Győző Kossuth-díjas művészek mellett Jovián György és Kárpáti Tamás festőművészek, továbbá Rabóczky Judit Rita és Szmrecsányi Boldizsár (Boldi) szobrászművészek alkotásait láthatták az érdeklődők. Spányi Antal megyés püspök videó üzenete nagy tetszést aratott az előadás végén, aki üzenetében ezúton meghívta a jelenlévőket szeptember 17-ére, amikor az erdélyi Szovátán élő Kuti Dénes festőművész munkáit állítják ki a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye következő rendezvényén.

8. 2016. április 8. A BOR DICSÉRETE – bordalok, versek – operett slágerek

A produkció a soproni teátrum kedvelt kezdeményezése a nézők körében. A színészek versekkel, dalokkal népszerűsítik a kulturált borfogyasztást, miközben a magyar irodalom és zene értékes alkotásait, kincseit felvillantva szórakoztatják a közönséget.

Pataki András, a soproni teátrum igazgatója szerint fontos az, hogy a színházat elvigyék az emberek közé, különleges helyszíneken is bemutatkozhassanak a nézőknek, akiket aztán visszavárnak. Az elhangzott bordalok, versek és operett slágerek után a soproni Taschner család borait kóstolhattuk meg.

A Taschner családi vállalkozás mögött egy több generációra visszavezethető poncichter család áll, ahol apáról fiúra szálló örökségként maradt fenn a szőlőtermesztés és a borkészítés tudománya. A város környékén és a Fertő tó partjára néző dombokon elszórtan található a kb. 11 hektáros kisbirtok, ahol Irsai Olivér, Sauvignon blanc, Pinot noir rosé, Kékfrankos, Zweigelt, Zweigelt barrique, Cabernet sauvignon és Zenit fajtákat termesztenek.

9. 2016. április 23. Migráncs vagyok, nem piskóta“ – A Gruppen-Hecc társulat előadása Bécsben. Ezen a napon ismét megtelt a Collegium Hungaricum díszterme, rengetegen voltak kíváncsiak a marosvásárhelyi társulat idei zenés, politikai kabaré előadására, melynek szerzői: Nagy István és Molnár Tibor.

A darab szereplői: Nagy István, Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Somody Hajnal, László Zsuzsa és Fodor Piroska. A darab zenei munkatársa: Nyágai István.

Az előadás előtt Dr. Smuk András, az „Europa-Club elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, valamint a társulat tagjait. Köszönetét fejezte ki Tök Józsefnek, aki bőkezűen támogatta a kabaréestet, valamint Székely Szabó Zoltánnak, aki segítette a szervezést, és tartotta a kapcsolatot a külhoni színtársulatokkal. Végül örömét fejezte ki, hogy teltház előtt léphet színpadra a Gruppen-Hecc, és mindenkinek jó szórakozást kívánt.

Ebben nem is volt hiány, kuncogások, harsány kacagások tették színesebbé az egyébként is rendkívül humoros előadást, amelynek minden percét élvezetessé tették a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc társulat tagjai. (Miklós Tünde)

10. 2016. május 7. Az Europa-Club Bécs és a 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat rendezésében egy kerékpártúrára és egy közös anyák napi ünnepségre került sor, a Dornbach cserkészcsoport parkjában. A biciklitúra a Pratertől a Dunaszigethez vezetett. Az Europa-Club a Praternél indult május 7-én, vasárnap 10.00-kor és a Dunaszigethez kerékpároztak, majd egy közös ebédidőt szerveztek egy biciklis étteremben. Ezt követően a csoport visszakerékpározott a Praterhez. 16.00-kor vette kezdetét a cserkészek anyák napi ünnepsége a 17.-ik kerületben, a majális színhelyén. Késő délután a grillezéshez már mindenki csatlakozhatott. A rendezvényt az Europa-Club és a cserkészek közösen szervezték.

11. 2016. május 21. SZENT ISTVÁN SZOBOR ÜNNEPÉLYES LELEPLEZÉSE

Május 21.-én szombaton, délután fél négytől került sort a Szent István szobor ünnepélyes leleplezésére az ausztriai Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban). Az „Europa”- Club által szervezett ünnepség a Mária templomban kezdődött szentmisével, majd a templom előtt a szobornál folytatódott a rendezvény.

Az „Europa-Club által szervezett eseményen részt vett többek között Németóvár polgármestere dr. Wallowitsch Hans, dr. Perényi János Magyarország bécsi nagykövete, Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek, a magyar közösség európai parlamenti képviselője Csáky Pál, Sopron város önkormányzatát Brummer Krisztián képviselte, Alsó-Ausztria Tartomány Tanácsának képviseletében dr. Erwin Schrödinger volt jelen. A szobor készítője, a marosvásárhelyi Hunyadi László is az ünnepség díszvendégei között volt. Az ünnepség szentmisével kezdődött a Mária-templomban, amelyet Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek celebrált. A szentmise után került sor Szent István mellszobrának leleplezésére és felszentelésére a temető melletti parkban, ahol egyidejűleg a Szent Istvánról elnevezett pihenőt is felavatták. A szoboravatón ünnepi beszédet mondott a németóvári polgármester, dr. Hans Wallowitsch, Magyarország bécsi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, dr. Perényi János és dr. Smuk András, a bécsi „Europa”- Club elnöke. Ezt követően Csáky Pál felvidéki európai parlamenti képviselő részvételével sor került a szobor leleplezésére. A gyönyörű műkő szobor Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. Az ünnepségen közreműködött a komáromi Concordia vegyeskórus Stubendek István karnagy vezényletével, a somorjai Harmonia Classica Samorin kamarakórus, Wolfgang Danzmayr vezényletével, Vig Margit hegedűművész, valamint a Nemzetközi Duna-Filharmónia művészei. A zenei programot Katona Ágnes állította össze.

12. május 27-29. között az „Europa-Clib kulturális kirándulást szervezett a felvidéki Erdőhátra és a morvaországi Brünnbe, Mírovba és Olmützbe.

Jól hangzik kimondani, hogy már 26 éve szervezzük kultúrtörténeti és honismereti körútjainkat. Elsődleges célunk történelmi szülőföldünk – a Kárpát-medence megismertetése, s a bécsi magyarok figyelmének ráirányítása a történelmi, kulturális és természeti értékeinkre, amelyek sorsáért felelősséggel tartozunk. Másik célunk az, hogy túllépve a Kárpát-medencét, további magyar történelmi és kulturális értékeket is megismerjük. Már a kezdet kezdetén egyértelműen megfogalmazódott az, hogy el kell jutnunk az említett értékek színhelyére és azokkal közvetlenül ott kell megismerkednünk. Akár az apró helyi értékekkel is, amelyek szintén a nemzeti öntudat építőkockái.

Első állomásunk Pozsony Ligetfalu volt, ahol a magyarok és németek tömegsírjai közelében 2015. július 20-án a vérengzések 70. évfordulójára emléktáblát avattak. . Szomorú tény, hogy 1947. május 20-án Pozsony Ligetfalu közelében, nem messze a magyar határtól, egy légvédelmi futóárokban megtalálták annak a 90 magyar 16-17 éves leventének a holttestét, akiket Hitler kérésére Szálasi 1945 januárjában a Drezda melletti Taubenheimbe vezényelt, majd a fogságból hazatérve 1945 augusztusában Pozsony Ligetfalunál csehszlovák vizsgálótisztek feltartóztattak, kifosztottak, agyonlőttek. Dunajszky Géza – az „Arcok és sorsok” írójának megemlékező beszéde után koszorút helyezünk el az emlékhelyen, majd tovább utazunk Dévénybe, egykor hazánk nyugati kapuját védő várba. Trianon előtt a vár legmagasabb pontján 21 méter magas obeliszk állt, egy honfoglalás kori magyar vitézzel tetőzve. Az obeliszket 1920-ban felrobbantották majd a hatvanas években megkezdődő régészeti ásatások, felújítási munkálatok során talapzatát is elhordták Dévényből a felvidéki Erdőhát környékére, a Morva folyó és Kis-Kárpátok közti, Magyarország egykori sík határvidékére utaztunk. Majd a Máriavölgyi és Sasvári egykori pálos kolostorok, és búcsújáró helyek megtekintése után, Szakolcára utaztunk. A cseh határ közelében fekvő városkában, a gimnázium épületén Juhász Gyula és Gvadányi József nyugalmazott lovassági tábornok és költő emléktáblája mellett, a főtéren a Felvidék talán legnagyobb magyar címere és Nagy Lajos magyar király bronzszobra emlékeztet a magyar múltra. A városkában megízlelhettük a kisebb magyar-szlovák diplomáciai feszültséget is kiváltó szakolcai kürtőskalácsot, itteni nevén a trdelníket. Gvadányi erdélyi szakácsa hozta magával a receptet Szakolcára. S eme eredeti receptúra alapján, de dióval, mandulával, vagy tört barackmaggal ízesítve, immár szakolcaiasan készítik a mai napig.

Brogyányi Mihály pozsonyi történész vezetésével a felvidéki kirándulást követően Brünnbe, Mirovba és Olmützbe utaztunk. Koszorút helyeztünk el, az 1957. március 8-án a morvaországi Mírov börtönben meghalt Esterházy Jánosra emléktáblájához. Majd a brünni magyarok képviselőivel közösen koszorút helyeztünk el a Spielberg hírhedt börtönében raboskodó Trenck báró, a magyar jakobinusok, mint Kazinczy Ferenc, Batsányi János az 1848/49-es forradalmárok, honvédek emlékére.

Nem nehéz megígérni, hogy az egyesület vezetősége az 2016-os év második idényében is rendkívül színes programokat fog felkínálni az érdeklődőknek.

Bécs, 05. 06. 2016 Smuk András

Az „Europa”Club elnöke