2019. január – június

2020. 04. 19.

1.         Január 10., csütörtök 18 óra / 19 óra                  Collegium Hungaricum

Az „EUROPA”-CLUB évi rendes
közgyűlése után

Mátyás Ibolya a
Gabbiano Travel utazási iroda vezetőjének vetítettképes beszámolója az egyesület
izraeli útjáról

A Szentföld kiemelt
fontosságú hely zarándokok és turisták részére, hiszen az Újszövetség szerint
itt született, tanított, feszítették keresztre, majd támadt fel a keresztények
által Megváltónak/Messiásnak nevezett Názáreti Jézus.

Itt találhatók a
legfontosabb szent helyek: Betlehem, Jeruzsálem, Názáret, Genezareti-tó,
Kapernaum, Jerikó, stb. – melyeket látni kell.

A mai Izrael történetét
évezredeken át a kultúrák és a vallások találkozása jellemezte, így több
világvallás (keresztény, zsidó, muszlin) tekinti szent helyének.

Azt gondolhatnánk, hogy
Izraelben fokozottan jelenik meg a zsidó kultúrák különbözősége, hiszen az 1948
évi államalapítás óta a világ minden részéről szinte folyamatosan áradnak a
zsidó bevándorlók, magukkal hozva az elhagyott ország kultúráját, szokásait.

            A vallási megosztottság Jeruzsálemben lelhető fel a
legjobban. Vannak zsidók, akik között kisebbségben vannak az ortodoxok; a
muszlimok, akik lehetnek síiták és szunniták; vannak drúzok, római katolikus,
kopt, görögkeleti és örmény keresztények, de vannak keresztény arabok is.
Mindezt kiegészíti a sokféle országból, a világ minden részéről érkező turista
és zarándok a békés egymás mellett élés reményében.

2.         Január 23., szerda, 19 óra                                  Collegium Hungaricum

KAISER LÁSZLÓ –DINNYÉS JÓZSEF: Versbemutató és
Kárpát-medencei költők énekelt versei

Kaiser László (költő, író,
szerkesztő, dramaturg) és Dinnyés József magyar zeneszerző, előadóművész,
„daltulajdonos”, énekes, gitáros. Költők között zenész, zenészek között költő vagyok.
Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él.
Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és elfutnék nemzeti
hagyományaim elől.

„A vers egyfajta
lélekközvetítés” – vélte Kaiser László egyik korábbi interjújában. Gondolataiba
most egy második közvetítőn keresztül tekinthetünk bele: a Szólt egy hang című
CD-n Dinnyés József válogat a költő verseiből. Kettejük munkájának eredménye
egy olyan zenei anyag, amelyben a rövid dalocskák a világot féltő ember töprengését
tükrözik.

Aki ismeri Dinnyés József
munkásságát, tudja, hogy ő a természetes versritmusra építi a dallamot, ezzel
ismerőssé téve hallgatói számára az egyszerű gitárkísérettel előadott
gondolatokat. Dinnyés a honlapján találóan foglalja ezt össze: „Életre hívom a
szöveg által sugalmazott dallamot és megszólaltathatom a költeményt.” Aki pedig
magyar földön született, a zsigereiben érezheti ennek hitelességét.

Kaiser László egy korábbi
interjújában mondja ki: „Teszem a dolgom, ettől megy előbbre a világ.” Verseiben
pedig azokról a bizonyosságokról, vagy éppen kétségekről, indulatokról beszél,
amelyek eközben felmerülnek: vajon jól teszem-e a dolgom? S ha másokkal nem
értek egyet, akkor nekem megéri-e árral szemben haladni? Visszatekintve az
életemre mennyire lehetek nyugodt? Hogyan fogok végül elszámolni Isten előtt,
amikor itt lesz az ideje? A végső következtetés szerencsére ugyanaz, mint ami
az idézett interjúban elhangzott.

3. Január 31.                                                                           AMAPED

Hedry Mária:
Zrínyi Ilona – monodráma

Zrínyi Ilona
szerepében: Juhász Róza

A monodráma hitelesen
mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a
magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát.
Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, Rákóczi Ferenchez fűződő viszonya
alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, mint anya, s egyben a hazaszeretet
példátlan emblematikus személyisége jelenik meg az előadásban, s teszi
hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Az első jelenetben hajón
vagyunk, Zrínyi Ilona kíséretével és Thökölyvel száműzetésének utolsó és
legtávolabbi állomása, Kis-Ázsia felé halad.

Egyedül van a fedélzeten, s
az éjszaka csendjében megidézi életének állomásait. A darab során
vissza-visszatérünk a hajóra, s ez a színhely a keretjátéka az előadásnak.

Alakján keresztül képet
kapunk a XVII. századi Magyarország politikai állapotáról, katonai
eseményeiről, a kuruc korszak kezdeteiről. Emlékeiben megidézi apját, Zrínyi
Pétert, akit hős katonaként az osztrák császár perbe fogott, és árulás koholt
vádjával kivégeztetett.

Látjuk esküvőjén Munkács
várában, s a Thököly iránti szenvedély ellentmondásos stációiban.

Thököly Imre kezdeti
katonai sikerei, mint a felvidéki, partiumi várak elfoglalása, meghódolása
boldogsággal tölti el, s a csatákba is követi élete szerelmét. Később a zuhanás
idején, Thököly török elfogatásakor már Munkács várát védi, mint „Európa
legbátrabb” asszonya.

A korabeli krónikák
rajongással beszélnek róla, s ő volt az a személy, aki nő létére is utolsó
pillanatig védte a rá bízott várat, noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a
túlerővel szemben, de ő ilyen módon akart hazájának becsületet szerezni.

A vár kénytelen feladása
után Bécsbe kerül gyermekeivel, ahol a megállapodás ellenére elszakítják tőle
Ferenc fiát. Az osztrák árulás másodszor is kettétöri életét. 4 évi tartózkodás
után Thököly kiváltja két elfogott osztrák generálissal, s engedélyezik, hogy
kövesse urát török birodalmi helyekre.

Így él majd Bulgáriában,
Konstantinápolyban, s végül Nikodémiában, ahova a hajó viszi.

A darab tömören ragadja meg
életének fontos pontjait, s ezekből fonja meg egy rendkívüli személyiség
portréját a dráma lehetőségeit kihasználva.

Zrínyi Ilona példás alakja
nem merülhet a feledés homályába, az előadás katartikus élményt adott a bécsi
közönségnek.

4.         Február 14., csütörtök, 19 óra                             Collegium Hungaricum

Dr. FODOR ISTVÁN Magyar
Nemzeti Múzeum volt igazgatója, régész: Honfoglalási emlékek a
Kárpát-medencében

Az „Europa”-Club meghívására 2019. február 14-én, 19 órakor a
bécsi Collegium Hungaricumban tartott előadást Dr. Fodor István régész, a
Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgatója honfoglalás kori emlékekről a
Kárpát-medencében.

Dr. Fodor István kutatási területe kezdettől a magyar őstörténet és a
honfoglalás kor régészeti vizsgálata volt, végig ezek a területek tették ki
munkássága zömét. Rendszeresen oktat népvándorlás kori, honfoglalás kori és
középkori régészetet, középkori művelődéstörténetet, magyar és finnugor
őstörténetet.

Dr. Fodor István számos érdekességet mesélt őseink nomád, majd a letelepedés
utáni „európai” életmódjáról, hitvilágáról. Kiemelte például a kettős
lélekbe vetett hitet, mely szerint a mellüregben lakozik az
„élet-lélek”, a koponyában pedig „árnyék-lélek”. Utóbbi – a
hiedelmek szerint – a halál után is továbbél, sokáig kísért a földön. De
megtudhattuk azt is, hogy a halottat a sírban arccal kelet felé temették, hogy
a túlvilágon úgy ébredjen fel. A bemutatott kézműipari termékek, az ötvös
művészet nomád hatást tükröz, a keleti népek színes egyvelegében formálódott.
Rendkívül érdekes előadás volt.

5.         Február 16., szombat, 19 óra                 Komensky iskola színházterme

A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ bemutatja

„Te rongyos élet” c. operettet

Operett és nóta műsorral
kedveskedett a Soproni Petőfi Színház a nézőknek Bécsben .

Az operett szerelmesei magas
színvonalú ízelítőt kaphattak abból, miért is tartják hungarikumnak ezt a
műfajt. Parádés énekes teljesítmények, örökzöld dallamok, virtuóz hangszeres
szólók, zúgó taps jellemezte az előadást.

Zsadon Andrea, Szolnoki
Tibor, Teremi Trixi, Domoszlai Sándor klasszikus operett slágerekkel léptek fel
a Komensky iskola színháztermében.

Természetesen Kálmán
Imréről is megemlékeztek, hiszen a Csárdáskirálynő bemutatója 1915-ben Bécsben
volt. Sőt, a zeneszerző az ausztriai Bad Ischlben fejezte be a legnépszerűbb és
legtöbbet játszott művét. A közönség pedig együtt énekelte velük a Hajmási
Pétert, a Te rongyos életet és persze a Húzzad csak ki virágos virradatig című
örökzöldeket. Az estet Tassonyi Zsolt kísérte zongorán, fuvolista felesége
mellett.

Sziráky Lucyt, az ünnepelt primadonnát, mint osztályidegent kitelepítik,
mivel egykori férje arisztokrata származású volt. Lucy vidéken megtapasztalja a
paraszti életet, és ő ugyan próbálja magát megszerettetni a kitelepített
arisztokratákkal, ők mégis betolakodónak tekintik őt. De Lucy vérbeli színésznő
és igazi nő. Hamarosan megtalálja a megfelelő hangot a kitelepítettekhez, az őt
csodáló férfiakhoz: a falusi párttitkárhoz, a járási rendőrkapitányhoz.  (2000 euró)

6.    Március 15., péntek      17 / 19 óra       Bessenyei szobornál / Collegium Hungaricum               
KOSZORÚZÁS BESSENYEI GYÖRGY MELLSZOBRÁNÁL és ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A COLLEGIUM HUNGARICUMBAN

            Március 15-én, 17 órától rendezte 1848/49-es
megemlékezését az „Europa”-Club. Az emlékezők először Bessenyei György
szobránál gyülekeztek, majd a Collegium Hungaricumban láthattak ünnepi műsort.

A bécsi Weghuberparkban, az egykori magyar testőrpalota közelében álló
szobor megkoszorúzása szimbolikus aktus: noha a magyar nemesi testőrségben
szolgáló Bessenyei György nem kötődik közvetlen 1848 eszmeiségéhez, mégis azt
mondhatjuk, hogy a testőríró a felvilágosodás első magyar hírnökeként műveivel
jelentős hatást gyakorolt az utókorra, a felvilágosodás eszméi pedig végső
soron az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban teljesedtek ki, mondta
Smuk András, az „Europa”-Club elnöke.

A szobornál beszédet mondott
Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke. A
megemlékezés keretprogramjában citerazene és ’48-as énekek is szerepeltek,
végül a jelenlévők elhelyték a megemlékezés koszorúit.

            Az ünnepség 19 órától a Collegium Hungaricumban
folytatódik. Először a kulturális intézet előtt álló Petőfi-szobornál róták le
tiszteletüket a résztvevők, majd a CH nagytermében kezdődött verses-zenés
összeállítás. Az ünnep szónok dr. Radics Éva, a Gráci Zeneművészeti Egyetem
nyugalmazott tanára, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének és a Pro Cultura
Hungarica miniszteri  kitűntettje volt. A
kulturális programban fellépett Binder Gyöngyi pinkafői versmondó, a
Részsarkantyú citerazenekar, a Barka énekegyüttes, valamint a Délibáb Bécsi
Magyar Kultúregyesület Szivárvány gyermektánccsoportja és az AMAPED iskola
diáksága.

Smuk András kiemelte: dr. Radics Éva és Binder Gyöngyi meghívásával
szeretnék a Bécs-Burgenland kapcsolatot elmélyíteni: a tervek közt több,
további ünnepség is szerepel, és azon is elgondolkoztak a bécsi szervezők, hogy
egyszer Bécsben, másszor Burgenlandban tartsanak közös megemlékezést. A cél az,
hogy az általában külön utakon járó közösségek útjai az ünnep idején fussanak
össze.

7.         Március 27., szerda, 19 óra                                  Collegium Hungaricum

Dr. JESZENSZKI
GÉZA előadása: II. Rákóczi Ferenc és szabadságharcaink a Habsburgok ellen

A II. Rákóczi
Ferenc-emlékév tiszteletére ünnepi előadást szervezett az „EUROPA”-Club.  Dr. Jeszenszky Géza történész, egyetemi
tanár, az Antall-kormány volt külügyminisztere „II. Rákóczi Ferenc és
szabadságharcaink a Habsburgok ellen” címmel rendkívül érdekes történelemórát
tartott az érdeklődőknek.

Rákóczi Ferenc a nemesség
és jobbágyság összekovácsolásával olyan társadalmi előrelépés alapjait rakta
le, amely még száz évig példa nélküli volt Európában. A forradalom elbukott,
1711-ben letették a fegyvert, majd a szatmári békével lezárták a szabadságharcot,
azonban Rákóczi harca nem volt hiábavaló, hiszen a béke eredményeként nem
tudták teljesen beolvasztani hazánkat a Habsburg-birodalomba, elismerték a
vallásszabadságot, és visszaállították az alkotmányt, a harcokban részt

vevők pedig amnesztiát
kaptak. II. Rákóczi Ferenc emigrációba kényszerült, de nemzeti hőssé vált,
emlékét ma is az ország minden településén és az elszakított részeken is terek
és utcanevek őrzik.

Hazánkban a 150 év állandó
háborúinak a következménye az elnéptelenedés volt, ezt nem ellensúlyozza a
protestantizmus szabadabb terjedése. Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György,
Zrínyi Miklós valóban „két pogány közt egy hazáért” küzdött.

8.         Április 9., kedd, 19 óra                                         Collegium Hungaricum

Dr. PROKOPP MÁRIA: VITÉZ
JÁNOS, PANNÓNIA FÉNYE

Kultúrtörténeti előadással folytatódott az „Europa”-Club tavaszi
programsorozata. A Collegium Hungaricumban este 7-től Vitéz János, Pannónia
Fénye címmel dr. Prokopp Mária művészet-történész, egyetemi tanár tartott
előadást. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora nem először járt
a bécsi magyarok között, de mint mondta, mindig szívesen jön, és szívesen
beszél most a reneszánsz korról.

Vitéz János esztergomi érsekként a reneszánsz magyar kultúra és tudomány
egyik legfontosabb személyisége volt. Vitéz János Hunyadi Mátyás kancellárja,
esztergomi érsek volt, akit egész Európában a humanizmus, a kultúra fényének
tartottak. Számos olasz és német kapcsolattal rendelkezett, kulturális
mecénásként többek között külföldi művek lefordítását is támogatta.

Alakja és életműve rávilágít arra a tévhitre is, hogy a reneszánsz külföldi
hatásra jelent meg a Magyar Királyságban. Ezzel szemben, mint az a professzor
előadásából is kiderült majd, az újjászületés párhuzamosan jelent meg
Magyarországon és a többi európai kulturális központban. Így pedig a magyar és
más reneszánszok közt is szerves kapcsolat jöhetett létre, amely során – épp
Vitéz Jánosnak köszönhetően – magyar hatások is érték a kor más kulturális
központjait.

9.         Május 9., csütörtök, 19 óra                                   Collegium Hungaricum

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS a
Szabad Közép-Európa múltja és jövője – Kereszténység, lengyel-magyar
kapcsolatok, globalizáció;

Az „Europa”-Club és a
HUNINEU Alapítvány „Otthonunk, Európa” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést
június 5-én, melynek keretében két kötetbemutatóra is sor kerül. A
szerdán,19:00 órakor kezdődő rendezvénynek a Collegium Hungaricum adott
otthont.

A vendégeket Smuk András,
az „Europa”-Club elnöke és Pappné Farkas Klára, a HUNINEU Alapítvány Igazgatóságának
elnöke köszöntik.

A beszélgetés résztvevői:
Csáky Pál európai parlamenti képviselő Pozsonyból, Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott Budapestről, Tóth Endre professzor, a prágai
Közgazdaságtudományi Egyetem rektor helyettese és Duray Miklós pozsonyi docens
voltak.

A rendezvényen mutatják be
Csáky Pál „Otthonunk Európa” című kötetét valamint a Prágai Károly
Egyetem tanárainak „Nemzeti Kisebbségek Csehszlovákiában 1918-1938”
című kiadványát.

A HUNINEU Alapítvány a
Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért a magyarországi parlamenti
pártok által létrehozott szervezet, melynek célja, hogy megfelelően
tájékoztassa az európai uniós közvéleményt a Kárpát-medencei magyarság
helyzetéről.

10.       Május 16., csütörtök, 19 óra                               Collegium Hungaricum

Dr. TÓTH GERGELY: Magyarok
Amerikában

Tóth Gergely Budapesten
született 1970-ben, ahol az ELTÉ-n diplomázott német szakon, egyéves
heidelbergi egyetemi tartózkodást követően. A berkeley-i egyetemen nyelvészet
témában végezett doktori tanulmányt, ott tanított 7 évet lektorként magyar és
német nyelvet, majd 2012-17-ig a University of Utah-n. Jelenleg a Florida
Atlantic University-n tanít németet.

Tóth Gergely fő hobbija,
vagy inkább szenvedélye a magyar emigrációtörténet és diaszpóra kutatása.

Már jó tíz éve foglalkozik
szabadidejében a Kárpát-medencén kívüli magyarság tárgyi emlékeinek fényképeken
történő megörökítésével (www.magyarnegyed.com). Nem könnyű, de érdekes és
egyedi értékmentő munka ez, hiszen az ember sok olyan helyre is eljut, ahová a
turistának eszébe sem jutna elmenni, legyen az egy amerikai városi gettó, ahol
a még mindig ott működő, a veszélyekkel dacoló 120 éves magyar templom falait
többször érték lövések, vagy, ahogy az idén nyáron történt, Kanada préri
államainak ismert vagy elfeledett közösségei.

2017. június-júliusi útja
alkalmából a Vancouver és Winnipeg közti terület magyar emlékeit kereste fel.
Sokan segítettek neki tanáccsal vagy más módon a közben érintett városokban is.
Vetítettképes előadásában a nyugat-kanadai végtelen szántóföldeken és
síkságokon szerzett “vidéki” élményeit foglalta össze.

A kanadai nagyvárosok főleg
1948-as vagy 1956-os hullámaival ellentétben vidékre jellemzően a XIX. sz.
végén, a XX. sz. elején érkeztek honfitársaink, mivel Kanada akkoriban névleges
összegért rendelkezésre bocsájtott földdel csalogatta ide a telepeseket, hogy a
vadont művelhetővé tegyék. Ami a felkeresett magyar vonatkozású településeket
illeti, egy részükről jóval útja előtt szerzett tudomást, másokról – ahogy az
előfordul – csak útközben értesült.  

11.       Május 26., vasárnap, 15 óra                               Bad Deutsch-Altenburg

Ünnepi műsor a Szent István
szobornál

találkozóját május 26-án. A bécsi „Europa”-Club és a Nemzetközi
Duna Filharmónia szervezésében megvalósult programsorozat a hainburgi Luther
Márton templomban kezdődött, ahol határon átnyúló képzőművészeti kiállítást
nyitottunk meg. A tárlaton Tóth Helen festőművész és Tarcsi Ádám grafikus
alkotásai mellett Hans Peter Graner fotóiban gyönyörködhetek az érdeklődők, aki
kamerájával a Centrope-régiót járta be. Hainburgban kiállítás megnyitó, majd
Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) a helyi Szent István-szobor
megkoszorúzása és komolyzenei koncert szerepelt.

Németóvár több szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus
Mária-templom elődjét a legenda szerint Szent István király alapította. A
magyar államalapító király emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amit évente
megkoszorúznak.

Az idei év különlegessége a visszaemlékezés 1989-re volt, hiszen a
Páneurópai Piknik és a Közép- és Kelet-Európai rendszerváltozások tették
lehetővé a Centrope-közösség megalakulását, és azt is, hogy kialakulhatott a
kulturális együttműködés a négy ország, Ausztria, Szlovákia, Csehország és
Magyarország között, mondta Katona Ágnes, a Nemzetközi Duna Filharmónia
vezetője:

Ünnep szónok a Szent István-szobornál Rigó Konrád, a szlovák Kulturális
Minisztérium államtitkára volt. A kísérő kultur programban, a felvidéki Gímes
alapiskolájának diákjai léptek fel.

A Mária-templomban a Nemzetközi Duna Filharmónia koncertjét Alexei
Kornienko vezényelte. Műsorukban Bartók Béla, Georg Philipp Telemann művei és
népzenei feldolgozások is szerepeltek.

Az ünnepség védnökei Johanna Mikl-Leitner, Alsó-Ausztria tartományfőnöke,
Rigó Konrád, szlovák kulturális államtitkár, Nagy Andor, Magyarország bécsi
nagykövete és Német Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke voltak.

12.       Június 18-20

Kirándulás az
Ötscher-hegyvidék tájain

Kora nyári kirándulásunkat az ausztriai Mostviertel-Ötscher régió
felfedezésére szerveztük. Ez alkalommal Alsó-Ausztria és egy csipetnyi
Stájerország legszebb természeti és építészeti kincsei között tölthettünk
néhány napot. A kultúrtörténeti emlékek felkeresése ezen a kiránduláson is
fontos célunk volt, de a természet csodálatos erejével is sikerült elmélyíteni
az összetartozás, a közösség építő erejének fontosságát.  Szálláshelyünk az Ötscher-Tormäuer nemzeti
park területén található Lackenhof-ban volt, amely 850 méter magasan a kis
Ötscher-hegy lábánál fekszik. A régi favágó zsákfalucska a térség egyik
legkedveltebb téli síparadicsoma, nyáron pedig kiemelt túra- és pihenőhelynek
számít. A velünk tartók szerint felejthetetlen élményekben volt részük.