A nyugati szórvány magyarság

2015. 09. 01.
Dr Vizi E. Szilveszter

M E G H Í V Ó

Dr. Vizi E. Szilveszter
kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvos,
farmakológus, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja,
majd 2008-ig elnöke, a Magyarország Barátai
Alapítvány kuratóriumának elnöke előadása:

A nyugati szórvány magyarság

Ha a külhoni magyarság fölé egy olyan kapcsolati háló szerveződik, amelybe a világ bármelyik részéből bárki teljes értékűen be tud kapcsolódni, amely egy eddig soha nem látott összefogással egységgé, erővé tud válni, akkor jó esély van arra, hogy a magyarság érdemei szerinti helyét foglalja el a világ közösségében. A Magyarország Barátai Alapítvány ennek az összefogásnak katalizátora, koordinátora.

A nyugati világban élő magyar szórványok anyanyelvi gondozása külön feladatokat jelent, minthogy ezen a téren igen távoli és már jórészt megszűnőben lévő közösségekkel kell számolnunk. A hagyományos amerikai, dél-amerikai és ausztráliai magyar közösségek ugyanis igen gyorsan olvadnak, mellettük viszont, főként a nyugat-európai országokban új magyar szórványok jönnek létre. Így például felmérések szerint Németországba és Ausztriába is a kilencvenes évek óta több tizezer magyar munkavállaló került; az ő kulturális gondozásukkal is foglalkozni kellene.
Számot kell vetni viszont azzal is, hogy a nyugati világban élő magyarok vagy magyar származásúak mind kisebb része beszél magyarul. Ezek az emberek ugyanakkor valamilyen módon kötődnek őseik szülőföldjéhez, a magyar kultúrához, a magyar zenéhez, a magyar népművészethez és tánchoz, egyáltalán érdeklődnek a Kárpát-medencében élő magyarság iránt. Semmiképpen sem volna helyes róluk lemondani, ellenkezőleg, gondoskodni kellene arról, hogy ők a magyar nyelv közelebbi ismerete nélkül is megmaradjanak magyarnak, és személyes identitásukban a magyarságnak valamilyen szerepe legyen.
Dr. Vizi E. Szilveszter