Ausztriai magyarok felvidékiek részvételével Szent István-szobrot avattak Németóváron

2016. 05. 24.

http://www.hirek.sk/magyarvilag/20160522182408/Ausztriai-magyarok-felvidekiek-reszvetelevel-Szent-Istvan-szobrot-avattak-Nemetovaron.html

Ausztriai magyarok felvidékiek részvételével Szent István-szobrot avattak Németóváron 

2016. május 22., vasárnap 19:29 | Hírek.sk | Forrás: Hírek.sk, – miskó – | Fotó: Dunajszky Rácz Éva

NÉMETÓVÁR. Ünnepélyes keretek között avatták fel államalapító Szent István királyunk mellszobrát május 21-én az ausztriai Németóvár, azaz a Bad Deutsch-Altenburg község temetője előtti parkban. A magyarok és osztrákok egymás iránti tiszteletéről is tanúskodó rendezvényen Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője a mű leleplezése, a komáromi Concordia Vegyeskar pedig a gálakoncert során közreműködött.

Pozsonyiak és dunaszerdahelyiek is részt vettek a dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, dr. Erwin Pröll, alsó-ausztriai tartományi elnök és dr. Perényi János, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete fővédnökségével megvalósult eseményen, amelyről a főszervező dr. Smuk András, a szobor finanszírozását is biztosító „Európa“- Club elnevezésű bécsi magyar kultúregyesület elnöke tájékoztatta portálunkat.

Mint ismertes, az „Európa“- Clubot olyan magyar fiatalok alapították, akik 1956-ban távoztak Magyarországról, és igényelték egy ausztriai magyar kultúregyesület létét.

„Bár a klub összetartó közösségként már korábban is működött, hivatalos bejegyeztetésére csak 1964-ben került sor. Egyesületünk azóta folyamatosan működik, és tagjai korábban főként augusztus 20-a apropóján gyakran látogattak el Németóvárra, azaz Bad Deutsch-Altenburgba, amelynek a plébániatemplomát a legenda szerint 1028-ban Szent István király alapította. A község egyháztörténeti leírásában és a középkori okmányokban is ez olvasható. Sok ausztriai magyart Németóvár temetőjében helyeztek örök nyugalomra. Miután azonban kiöregedtek-elhaláloztak a hozzátartozóik, több sír elgazdátlanodott. Az egyik ilyen sír gondozását a helyi polgármesteri hivatal vállalta. Mi azonban azt tartottuk helyénvalónak, hogy magyar elődeink sírját ne az osztrákok gondozzák, ezért immár tizenkét éve ez is a mi önként vállalt feladatunk. Kopjafával és Kossuth-címerrel díszítettük a nyughelyet. Mivel példaértékű együttműködésbe kezdtünk a XIX. századi magyar búcsújáró hely, ma azonban már osztrákok lakta község magyarszerető vezetőségével, annak tagjai kérték, hogy rendezvényekkel is gazdagítsuk a helyi kulturális életet“ – szólt az előzményekről Smuk András.

Az ifjabb nemzedék később az ´56-os magyaroktól átvette a németóvári magyar hagyományok ápolását, miközben tehát a helyi önkormányzat erkölcsi támogatását is élvezheti.

„Németóváron van egy domb, amelyet sokan Árpád vezér sírjának tartanak – az is idevonzza a magyarokat. Bár a kutatók Árpád apánk igazi sírját vélhetően mindmáig nem találták meg, vagyis tudományosan nem bizonyították, hogy a több feltételezett helyszín közül melyik is a valódi sírhely, de magyarságtudaterősítő ez a romantikus elképzelés…” – ismertette a bécsi magyar élet meghatározó személyisége a legendát.

A klub tagjai kiötlötték, hogy a községben minden évben rendeznek egy megemlékezést azon magyarok tiszteletére, akik a szülőföldjüktől távol haltak meg. Legyenek ők akár felvidéki kitelepítettek, ´56-os menekültek vagy más sorstársaik. Mivel idén ősszel emlékezünk meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, a november 12-re tervezett összejövetelükhöz ez az évforduló szolgál apropóul.

„Nemcsak a közös emlékezés miatt érdemes ide eljönni, hanem azért is, mert  a helyi Boldogságos Szűz Mária-plébániatemplomban is sok dolog emlékeztet I. István királyunkra. Például az a mozaikablak, amelyről István király kezében a Szent Koronával néz le ránk. A mellékoltár egyik festményén ugyancsak Szent István és Imre herceg látható akkor, amikor éppen felajánlották a templomot Szűz Máriának. István király a templomnak egy Mária-ikont is ajándékozott, amit azonban a török időkben elvittek egy Ágoston rendi kolostorba, amelyet később II. József feloszlatott, az oltárkép pedig sajnálatos módon eltűnt. Németóváron ezenkívül van még egy templom, amelyben pedig Szent Erzsébet legendáját festették meg…“ – sorolta az osztrák kisközség magyar vonatkozású értékeit Smuk doktor.

A községben szombaton leplezték le Szent István király szoborát. A szobor költségeit közadakozásból állták.

„Az általunk korábban rendezett jótékonysági koncerten a bőkezű adakozóknak köszönhetően sikerült összegyűjtenünk a szobor elkészítéséhez szükséges összeget. Megjegyezném: a szombati ünnepségen jelenlevő Csáky Pál, az MKP EP-képviselője anyagilag is támogatta a szobor elkészítését, amely alkotója Hunyadi László, Marosvásárhelyen élő szobrászművész. Rendezvényünk egyik fővédnökének, dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érseknek az volt a kívánsága, hogy a szoboravató ünnepség nyitányát egy rövid szentmise képezze. Azt meg is tartottuk az ő celebrálásával, bécsi papok és a komáromi Concordia Vegyeskar (vezényelt: Stubendek István karnagy) közreműködésével. Majd a mű leleplezésénél összegyűlteket rajtam kívül dr. Hans Wallowitsch, Németóvár polgármestere és Pröll alsó-ausztriai tartományi elnök helyettese is üdvözölte. Sajnos, az ünnepélyes leleplezésen nem vehetett részt dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere, akit Brummer Krisztián irodavezető helyettesített, illetve ő magyarul méltatta Szent István munkásságát. Dr. Perényi János, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete pedig ugyanezt német nyelven tette. Az ünnepélyes leleplezésen a helyi polgármester, Csáky Pál és soproni vendégünk közreműködött, a szobor megszentelését dr. Bábel Balázs érseken kívül Pavel Bálint, csángó származású helyi plébános végezte, az ünnepség alatt díszőrséget pedig a győri vitézi rend tagjai álltak. A szoborszentelés után a templomban került sor egy színvonalas gálakoncertre, amely keretében fellépett a Nemzetközi Duna-Filharmónia (vezényelt: Wolfgang Danzmayr), a komáromi Concordia Vegyeskar és több szólista. Majd a zárófogadáson magyarok és osztrákok kötetlenül beszélgettünk. Nagy örömünkre, sok helyi lakos is eljött közénk, arról ugyanis előzőleg tudomást szereztek a helyi újságból. Jelen volt az osztrák televízió stábja és több lap munkatársa is. Példaértékű volt az osztrákok hozzáállása, s a rendezvény kapcsán eddig csupa pozitív visszhang jutott el hozzám“ – foglalta össze a szombaton Németóváron történteket Smuk András.

Végül minden érdeklődőt meghívott a korábban már említett novembert 12-én, szombaton zajló „hármashatár-találkozóra“.

„Aznapra Németóvárra várjuk a felvidéki, az ausztriai és a magyarországi magyarokat, hogy közösen vegyünk részt egy kisebb méretű nemzeti búcsújáráson! Emlékezzünk majd együtt az 1956-os eseményekre és elsősorban az áldozatokra! Nyilvános rendezvényünkre, amelyen többek között Petrás Mária Magyarországon élő, csángó népdalénekes és egy kórus is fellép, mindenkit szeretettel várunk! Remélem, hogy ugyanolyan szeretettel találkozunk majd egymással, mint amilyen szeretettel ölelkeztünk össze a rendszerváltás után a felvidéki magyarokkal megvalósuló első pozsonyi találkozásunk során. Feledhetetlen lélekemelő percek voltak…“ – zárta a Hírek.sk-nak adott interjúját dr. Smuk András, a bécsi „Európa“- Club elnöke.