Gróf Széchenyi István szerelmei

Gróf Széchenyi István szerelmei – dr. Brummer Krisztián előadása
Az “Europa”-Club újabb izgalmas programot szervezett. Dr. Brummer Krisztián történész előadásában a közönséget egy izgalmas és romantikus kalandra invitálta, melynek főszereplője Gróf Széchenyi István, aki nem csupán egy társadalmi és politikai ikon volt, hanem egy olyan férfi is, aki hosszú éveken keresztül vágyott az igazi, beteljesült szerelemre.
Megtudhattuk, hogy későbni feleségével, Crescence-szal való találkozása valóban egy olyan fordulópontot jelentett Széchenyi István életében, melyet sok szerelmi csalódás előzött meg. Sok dolgot hallhattunk ezekről a szerelmekről is, és még azt az érdekességet is, hogy Jászai Mari is mélységesen szerelmes volt belé, holott soha nem találkoztak.
De Széchenyi szerelmi élete mellett, azt a tévhitet is eloszlatotta Brummer Krisztián, hogy Széchenyi nem tudott volna magyarul. Nagyon is jól beszélt magyarul, ahogyan sok más nyelven is beszélt folyékonyan. Sőt még feleségét is megtanította a magyar nyelvre. Ez a tény is rámutat arra, hogy mennyire mélyen kapcsolódott nemcsak a társadalmi és politikai életéhez, hanem a magyar kultúrához és az identitáshoz is.
Pillanatképünk gróf Széchenyi István szerelmi életéből izgalmas volt és meghatóan emberi. Dr. Brummer Krisztián történész mélyrehatóan vizsgálta a gróf szerelmi kalandjait, megvilágítva a csal
ódást és vágyakozást, amelyek egyaránt részei voltak életének. Széchenyi nem csupán a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt, hanem egy ember is, aki örök emberi vágyakat hordozott a szívében.

Gróf Széchenyi István szerelmei

Gróf Széchenyi István már fiatalon a naplójában is hosszan teleírt oldalakat szentelt annak, hogy megtalálja az igaz szerelmet, azt az imádott nőt, akinek egész életét szenteli. A válasz keresése közben a romantika szenvedélyekkel teli korszaka elragadta őt: a vérzivataros napóleoni háború, öldöklő csaták és a bécsi kongresszus intrikákkal átszőtt, véget nem érő táncos rendezvényei. A „szenvedélyek viharában” sok-sok kín és gyötrelem után megtalálja a számára rendelt, szerető asszonyt. Ennek az izgalmas, romantikus kalandban eredünk a nyomában az előadás során.

Bánffy Miklós, transzilvanizmus, erdélyi Helikon kiállításmegnyitó és beszélgetés Dr. Boka László irodalomtörténésszel

A bécsi Collegium Hungaricum és az „Europa”-Club közös rendezvényeként került sor a Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon két évtizede című tárlat kiállításmegnyitójára és kerekasztalbeszélgetésre Dr. Boka László irodalomtörténésszel. Az esemény az 1873-ban született gróf Bánffy Miklósnak állít emléket, aki az egyik utolsó magyar polihisztorként több művészeti ágban is jelentőset alkotott, ugyanakkor fontos politikai tisztségeket is betöltött. Az 1926-tól Romániában élő gróf gazdag életpályájának egyik legfontosabb része erdélyi irodalomszervező munkássága.

A két világháború közötti erdélyi magyar irodalmi élet sokszínűsége állt a tárlat fókuszában, illetve a Helikon írói csoportosulás élére álló Bánffy Miklós, valamint a transzilvanizmus szellemisége. A kiállítás szövegíró-kurátora Dr. Boka László irodalomtörténész, a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és a Partiumi Keresztény Egyetem docense.

Az eseményt Ifj. Dr. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója nyitotta meg, majd Tóth Domonkos, az „Europa”-Club jegyzőhelyettese is köszöntötte a hallgatóságot, majd bemutatta az este menetét.

A kiállításmegnyitót követően kerekasztal-beszélgetésre került sor Dr. Boka Lászlóval. A beszélgetés főbb témái között szerepelt Bánffy Miklós megújult, progresszív transzilvanizmusa, kérlelhetetlen minőség-eszménye és a nemzeti önkritika szükségessége. Az eseményen részt vett hallgatóság megismerhette, megvásárolhatta a tavaly decemberben Boka László szerkesztésében megjelent „Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok” című tanulmánykötetet is, melynek szerzői áttekintették a transzilvanizmussal kapcsolatos fontos kérdéseket a korábbi századoktól a kommunizmus bukásáig.

A kerekasztal-beszélgetés végén Fülöp Gábor Zsuzsa, aki a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól érkezett hozzánk, megosztotta velünk élményeit Kemény János báró, a Helikon alapítójának feleségéről, Augusta Patonról, akivel élete utolsó időszakabán sok időt töltött együtt. A beszélgetés és kérdések megválaszolása után a kiállítás mellett a résztvevők betekintést nyerhettek Kemény báróné néhány tárgyi emlékébe is.

A rendezvény értékes pillanatokat teremtett, amely során a résztvevők közelebbről megismerhették Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon emlékét és hagyatékát.

Hímes tojás kiállítás és húsvéti Bütykölde

2024 március 12-én 16:30-tól a húsvéti Bütykölde foglalkozásra, amelyen tojást festünk különböző technikákkal és hímes tojás kiállításra, majd ezt követően 18:00 órától Kálovicsné Káldi Bernadett amatőr festő Búvó otthoni táj című kiállításának megnyitójára várunk mindenkit. A kiállítás 2024. április 9-ig tekinthető meg.

A rendezvényeken való részvétel regisztrációhoz kötött, az office@amaped.at címen lehet jelentkezni. A Bütykölde foglalkozás részvételi díja 6 €.

A székelység története

Könyvbemutató

2024 március 18-án a Hargita Megyei Hagyományőrző Forrásközpont lesz a vendégünk, a Collegium Hungarikum, az AMAPED, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és az „Europa”-Club közös szervezésében. A látogatás oka, hogy a Forrásközpont által kiadott A székelység története című könyv 2023-ban német nyelven is megjelent. A kiadvány könnyen áttekinthető, diákoknak és felnőtteknek egyaránt olvasmányos és tetszetős. Az ismeretterjesztő kiadvány megírásának és megjelentetésének az volt a célja, hogy a székelyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat minden korosztály számára röviden és közérthetően összefoglalja. Megismerhetjük belőle a székelyek történetét a régmúlttól az ezredfordulóig. A különféle korokat bemutató fejezetek szerzői pedagógusok, történészek: Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula, Mihály János, Novák Csaba Zoltán, Novák Károly István, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, Sófalvi András és Sztáncsuj Sándor József. Az illusztrációs anyag egy része Gyöngyössy János történeti grafikus munkája, aki a történészekkel, archeológusokkal és az építészekkel szorosan együttműködve rajzolt meg egy-egy építészeti emléket vagy történelmi személyiséget. Műszaki szerkesztő: Molnár István.

17:00 órától interaktív foglalkozásra várjuk a gyerekeket, 19:00 órától pedig a könyv bemutatójára kerül sor. A könyvet bemutatják: Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, illetve Forró Albert és Mihály János, a kiadvány szerzői. A programon Közreműködnek: a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári karának Táncművészeti szakos hallgatói

Kérjük, hogy aki részt szeretne venni ezen a programon, írjon az office@amaped.at címre.

BÁNFFY MIKLÓS, TRANSZILVANIZMUS, ERDÉLYI HELIKON

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Az „Europa”-Club és a Bécsi Magyar Történeti Intézet közösen szervezett Bánffy Miklós, transzilvanizmus, erdélyi Helikon című programja új időpontban

  1. február 29-én, csütörtökön, 18:00 órától

kerül bemutatásra a bécsi Collegium Hungaricumban (Bécs 2., Hollandstr. 4.).

 A BMTI tavaly decemberi nemzetközi tudományos konferenciáján több előadás is bemutatta gróf Bánffy Miklós politikai és írói szereplését, így most elsődlegesen irodalomszervezői munkásságára koncentrálunk, hiszen az 1926-ban Romániába költöző gróf gazdag életpályájának egyik legfontosabb része éppen az erdélyi kisebbségi magyar irodalom támogatása volt. A rendezvény keretei között megnyíló rollup-kiállítás is elsősorban a  két világháború közötti erdélyi magyar irodalmi élet sokszínűségét, illetve a Helikon írói csoportosulás élére álló Bánffy Miklóst, valamint a transzilvanizmus szellemiségét mutatja be. A Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon két évtizede c. kiállítást elsőként Nagyváradon mutatták be, de azóta Marosvécsen és Temesváron is megtekinthették az érdeklődők. A kiállítás Bánffy Miklós mellett kitér a Helikon olyan meghatározó alakjaira is, mint például Kuncz Aladár, Tompa László, Makkai Sándor vagy Kós Károly.

 A kiállítás-megnyitót követően pódiumbeszélgetésre kerül sor a tárlat szövegíró-kurátorával, Dr. Boka László irodalomtörténésszel, aki a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és a Partiumi Keresztény Egyetem docense. A beszélgetés főbb témái között szó esik majd Bánffy Miklós megújult, progresszív transzilvanizmusáról, kérlelhetetlen minőség-eszményéről és a nemzeti önkritika szükségességéről.

 Minderről részletesebben olvashatnak a Boka László szerkesztésében tavaly decemberben megjelent Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok (Budapest, 2023, MMA) című tanulmánykötetben, amelynek szerzői azonban még szélesebb időhatárok között, a korábbi századoktól egészen a kommunizmus bukásáig tekintik át a transzilvanizmussal kapcsolatos fontos, olykor vitatott kérdéseket. A kötetből a helyszínen vásárolhatnak az érdeklődők.

 A jelentkezéseket 2024. február 29-én, 12 óráig az geschichte@chwien.at címre várjuk.

 

CSILLAGOS ÉG…

KÖNYVBEMUTATÓ

Az erdélyi „taxínész“ újra Bécsben járt

„Csillagos ég…“ című, önéletrajzi könyvének bemutatására érkezett Bécsbe Székely Szabó Zoltán. A 2022-ben megjelent kötet nyomán a 28 éven át az osztrák fővárosban élő erdélyi színész, író, tanár mesélt az itt töltött évekről, színházról, életről.

Székely Szabó Zoltán 1986-ban emigrált Romániából Ausztriába. A sepsiszentgyörgyi színház egykori zenésze, Székely Szabó jóbarátja küldött neki meghívót, így került Bécsbe. 28 évet élt a fővárosban, majd 2014-ben, miután nyugdíjba vonult, visszaköltözött Marosvásárhelyre. Azóta is ír, és most az „Europa“-Club hívta meg egykori tagját, kultúrfelelősét, az évkönyvük megálmodóját és szerkesztőjét, hogy mutassa be a bécsi közönségnek is legutolsó, életrajzi ihletésű, és az itt eltöltött éveket összegző könyvét.

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3244654/

ORF/Bányi Kriszta

Beszámoló az „Europa”-Club Tisztújító Közgyűléséről

Az „Europa”-Club Tisztújító Közgyűlése fontos és sokrétű témákat érintett, bemutatva a klub 2023-as tevékenységét, pénzügyeit és fontos célja volt az új vezetőség kinevezése.

Az eseményen az egyesület elnökhelyettese, Mentsik Szilvia bemutatta az elmúlt év történéseit, rendezvényeit. Szilvia a klub megújult honlapján (www.europaclub.at) keresztül prezentálta a programokat képekkel együtt, melyet a résztvevők elismeréssel fogadtak. A számos érdekes megvalósult rendezvény mellett egy szomorú történésre is visszaemlékezett az elnökhelyettes asszony, mivel a tavalyi év elején elhunyt dr.  Smuk András az „Europa“-Club elnöke.

Nagy Eleonóra, az egyesület pénztárosa, részletesen ismertette az egyesület bevételeit, melyek tagsági díjakból, adományokból, osztrák (BKA) és magyar pályázati forrásokból származtak. Kiemelkedő eseményként említette, hogy az egyesület költözésre, székhelyváltoztatásra kényszerült egy vis major miatt, és az új címük a Mariahilferstraße 1/D lett.

A pénztári ellenőr, Kotsis Péter, elismeréssel szólt a pénztáros munkájáról, kiemelve a precizitást és az általános szabályosságot. A Szemerédi Tibor vezetésével történt szavazáson a résztvevők egyhangúan döntöttek a jelenlegi elnökség felmentéséről.

Ezt követően a régi elnökség bejelentette az új elnökség jelöltjeit, akik röviden bemutatkoztak a megjelent tagoknak. A közgyűlés tagjai egyhangulag megszavazták az új vezetőségi tagokat.

Az új elnökség a következő személyekből áll:

Elnök: Mentsikné Hoffer Szilvia

Elnökhelyettes: Nagy Eleonóra

Pénztáros: Nagy Domokos

Pénztáros -helyettes: Czyzyk László

Jegyző: Sáskáné Nádas Ágnes

Jegyző-helyettes: Tóth Domonkos

Pénztári ellenőrök: Kotsis Péter, Tarjányi József

Szervező titkárok: Mosó Anita, Nagy Árpád

A közgyűlés után a klub egy kellemes állófogadással kedveskedett az egybegyűlteknek, amely során kötetlenebb formában is társaloghattak a résztvevők az „Europa”-Club jövőjéről. Az új elnökség célja, hogy friss gondolkodásmódjával és újszerű ötleteivel minél több fiatalt vonzzon a rendezvényekre, hozzájárulva ezzel az egyesület dinamikus fejlődéséhez.