Berecz András és barátai

2010. 04. 22.

M E G H Í VÓ

Berecz András és barátai
„Csuvas sördalok, népdalok és mesék a rokoni összetartozásról”
Csuvas népdalok magyar nyelven
Műfordítás, zenei rendezés: Berecz András
Ének: Ivánovics Tünde, Korpás Éva, Kovács Nóra
Navratil Andrea, Berecz András
Tambura: Fábry Géza
Cimbalom: Szabó Dániel
Dob: Geröly Tamás
A „Sördal” énekeit a testvérek, rokonok kiengesztelésére, megbékítésére, az öregek, és a rokoni vendégségek magasztalására tartogatják a csuvasok ma is. Sok – sorsunkba vágó – tanulságot hordoznak. Könnyedén, és szinte öntudatlanul. A csuvasok szerint, ha ezek a „rokondicsérő sördalok” ne lettek volna, már ők se lennének.
Hogyan képes létéért énekelve küzdeni egy hárommilliós nép, melynek harmada Szibériában, szétszórva él. Hogyan újítja és erősíti meg a rokoni szövetséget kedélyes dalokban? Sördalokban! Erre keressük a választ, erdélyi, vajdasági, felvidéki és magyarországi énekesekkel, zenészekkel. Dalolva, muzsikálva.
2010, április 29-én, csütörtökön 19 órakor
Bécs II., Hollandstrasse 4.
COLLEGIUM HUNGARICUM
Hozzájárulás: 10.- euró
Mit Unterstützung des BKA