Bukovinai falvakba látogat az „Europa“-Club

2015. 05. 19.

ORF Volksgruppen Magyarok – Bukovinai falvakba látogat az „Europa“-Club,  2015. Március 10.

Két különleges történelmi érdekesség köré szervezi május 28.-30. közötti kirándulását az „Europa“-Club bécsi magyar egyesület. Pécs és Bonyhád környékén a bukovinai székely falvakat fogják ezúttal felkeresni. A kirándulókat a székely családból származó Kóka Rozália népdalénekes kalauzolja a látnivalók között. Még lehet jelentkezni a háromnapos programra.

Kóka Rozália néprajzkutató – maga is bukovinai székely – a csángó magyarok történelmének ismerője. „Amikor 1764-ben Mária Terézia újraszervezte a határőrséget, Székelyföldön az erőszakos sorozás a madéfalvi vérengzésbe torkollott. Ezek után több ezer székely menekült át a keleti határon Moldvába, és részben a csángók között telepedett le. Miután a Habsburg Birodalom 1774-ben megszerezte Bukovinát, Hadik András tábornok összegyűjtötte a szétszóródott székelyek egy részét, és letelepítette őket Bukovina öt falujában. Így alakult ki a bukovinai székelység.“

Az évszázadok során több ezren kivándoroltak, „kirajzottak“. A bukovinai székelyek maradékát a magyar kormány 1941-ben a Vajdaságba telepítette, 1944 őszén a Bácskába érkeztek Tito partizánjai, mögöttük a korábban elmenekült szerbek. A bukovinai székelyeknek megint menekülniük kellett, a háborús telet a Dunántúlon vészelték át. 1945-ben 13 000 bukovinai székelyt Tolna és Baranya megyékben helyeztek el. Régi hagyományaikat, népcsoportjukra jellemző kultúrájukat, szokásaikat a mai napig megőrizték.

Az egyesület számára fontos a magyar gyökerek felkutatása és azon helyszínek feltárása, melyeken magyar kulturális emlékek vannak.

Az „Europa”-Club nem folytat turisztikai tevékenységet, ezek a kirándulások kizárólag a magyar kulturális értékek felkeresésével kapcsolatosak. A kirándulásra nem csak klubtagok jelentkezhetnek.