Hun utódok filmbemutató

„Hun utódok“ címmel rendezte meg közösen, a nyári szünet előtt, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, az „Europa“-Club és az Asuzrtiai Magyar Pedagógusok Egyesülete az AMAPED. A Mariahilferstr. 1C-1D-ben, az Ausztriai Magyar Kulturális és Oktatási Központban, június 18-án különleges előadáson vehettek részt az érdeklődők. Banzragch Bayaar filmjenek bemutatása előtt rövid bevezetőjében dr Obruzsánszky Borbála, orientalista, nyelvész, Magyarország mongóliai nagykövete, elmondta, hogy a film készítőivel sok helyszínt bejártak Mongóliában, Erdélyben, Bukovinában, Szlovákiában, Kínában, Ausztriában és Magyarországon, kutatva az ősi hun nép nyomában. Keresték a Hun Birodalom kultúrájának, szokásainak és hagyományainak európai, de elsősorban Magyarországon megőrzött kulturális, néprajzi és hagyományos történelmi kapcsolatát. Erről készült a dokumentum film 2011-ben, amely elindított egy kutatás sorozatot, így a régészet és az archeogenetika eszközeivel bebizonyosodott a hunok származása és kapcsolata a magyar honfoglalókkal. A film bemutatása után a közönség kérdésekkel ostromolta a film rendezőjét Bangazragch Bayaart és dr Obruzsnaszky Borbálát. A közel két órás beszélgetésen sok érdekességet tudhattak meg a jelenlévők. 2500 szót tartanak számon, amelyek a mongol és a magyar nyelvben hasonlóak vagy azonosak, a mongol is ragozó nyelv, a hanglejtés is megegyezik. Az ősi sámán hit Mongóliában megmaradt és sok helyen gyakorolják is, csángó földön sok olyan hagyomány, rítus él, amely ebből az régi hitvilágból származik. Az archeogenetikai kutatások bebizonyították, hogy III. Béla király genetikai állománya 100%-ban egyezik a belső-mongóliai hun sírokban talált hun maradványok genetikai állományával. A zenei hagyományokban is nagy hasonlóság mutatkozik ilyen a la pentaton dallamvilág, de a mesékben és mondákban is jelentős az azonosság. Jelenleg Magyarországon is sok kutatás folyik, az egyik legjelentősebb az Aba-nemzetség abasári szálláshelyének feltárása és vizsgálata, hiszen az itt elvégzett genetikai vizsgálatok is Mongóliáig vezetnek. A film és a kutatások anyagából könyv is készült, angol és magyar nyelven is, amelyet ajánlottak a szerzők minden érdeklődőnek. A teltházas előadást nagykövet asszony azzal zárta, hogy ez a kutatás, amely 2011-ben indult útjára, csak a kezdet, a munka Németországban, Dániában, Norvégiában, Finnországban és Svájcban folytatódik. Banzragch Bayaar kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy minél több feltárt hun sírnál, legyen az Európában vagy Ázsiában végezzék el az archeogenetikai vizsgálatokat! Az est részvevői közelebb kerültek ahhoz, hogy megismerjék a hunok és magyarok közös erdetének igazságát és így sok eddig nyitott kérdésre választ kapjanak. A rendezvény a Magyarságháza és Magyarország bécsi nagykövetségével együttműködésben jött létre.

A filmet itt lehet megnézni:

https://www.youtube.com/watch?v=kTD9Qr7WMRU

 M.Sz

Gróf Széchenyi István szerelmei

Gróf Széchenyi István szerelmei – dr. Brummer Krisztián előadása
Az “Europa”-Club újabb izgalmas programot szervezett. Dr. Brummer Krisztián történész előadásában a közönséget egy izgalmas és romantikus kalandra invitálta, melynek főszereplője Gróf Széchenyi István, aki nem csupán egy társadalmi és politikai ikon volt, hanem egy olyan férfi is, aki hosszú éveken keresztül vágyott az igazi, beteljesült szerelemre.
Megtudhattuk, hogy későbni feleségével, Crescence-szal való találkozása valóban egy olyan fordulópontot jelentett Széchenyi István életében, melyet sok szerelmi csalódás előzött meg. Sok dolgot hallhattunk ezekről a szerelmekről is, és még azt az érdekességet is, hogy Jászai Mari is mélységesen szerelmes volt belé, holott soha nem találkoztak.
De Széchenyi szerelmi élete mellett, azt a tévhitet is eloszlatotta Brummer Krisztián, hogy Széchenyi nem tudott volna magyarul. Nagyon is jól beszélt magyarul, ahogyan sok más nyelven is beszélt folyékonyan. Sőt még feleségét is megtanította a magyar nyelvre. Ez a tény is rámutat arra, hogy mennyire mélyen kapcsolódott nemcsak a társadalmi és politikai életéhez, hanem a magyar kultúrához és az identitáshoz is.
Pillanatképünk gróf Széchenyi István szerelmi életéből izgalmas volt és meghatóan emberi. Dr. Brummer Krisztián történész mélyrehatóan vizsgálta a gróf szerelmi kalandjait, megvilágítva a csal
ódást és vágyakozást, amelyek egyaránt részei voltak életének. Széchenyi nem csupán a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt, hanem egy ember is, aki örök emberi vágyakat hordozott a szívében.