Gróf Széchenyi István szerelmei

Gróf Széchenyi István szerelmei – dr. Brummer Krisztián előadása
Az “Europa”-Club újabb izgalmas programot szervezett. Dr. Brummer Krisztián történész előadásában a közönséget egy izgalmas és romantikus kalandra invitálta, melynek főszereplője Gróf Széchenyi István, aki nem csupán egy társadalmi és politikai ikon volt, hanem egy olyan férfi is, aki hosszú éveken keresztül vágyott az igazi, beteljesült szerelemre.
Megtudhattuk, hogy későbni feleségével, Crescence-szal való találkozása valóban egy olyan fordulópontot jelentett Széchenyi István életében, melyet sok szerelmi csalódás előzött meg. Sok dolgot hallhattunk ezekről a szerelmekről is, és még azt az érdekességet is, hogy Jászai Mari is mélységesen szerelmes volt belé, holott soha nem találkoztak.
De Széchenyi szerelmi élete mellett, azt a tévhitet is eloszlatotta Brummer Krisztián, hogy Széchenyi nem tudott volna magyarul. Nagyon is jól beszélt magyarul, ahogyan sok más nyelven is beszélt folyékonyan. Sőt még feleségét is megtanította a magyar nyelvre. Ez a tény is rámutat arra, hogy mennyire mélyen kapcsolódott nemcsak a társadalmi és politikai életéhez, hanem a magyar kultúrához és az identitáshoz is.
Pillanatképünk gróf Széchenyi István szerelmi életéből izgalmas volt és meghatóan emberi. Dr. Brummer Krisztián történész mélyrehatóan vizsgálta a gróf szerelmi kalandjait, megvilágítva a csal
ódást és vágyakozást, amelyek egyaránt részei voltak életének. Széchenyi nem csupán a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja volt, hanem egy ember is, aki örök emberi vágyakat hordozott a szívében.

Bánffy Miklós, transzilvanizmus, erdélyi Helikon kiállításmegnyitó és beszélgetés Dr. Boka László irodalomtörténésszel

A bécsi Collegium Hungaricum és az „Europa”-Club közös rendezvényeként került sor a Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon két évtizede című tárlat kiállításmegnyitójára és kerekasztalbeszélgetésre Dr. Boka László irodalomtörténésszel. Az esemény az 1873-ban született gróf Bánffy Miklósnak állít emléket, aki az egyik utolsó magyar polihisztorként több művészeti ágban is jelentőset alkotott, ugyanakkor fontos politikai tisztségeket is betöltött. Az 1926-tól Romániában élő gróf gazdag életpályájának egyik legfontosabb része erdélyi irodalomszervező munkássága.

A két világháború közötti erdélyi magyar irodalmi élet sokszínűsége állt a tárlat fókuszában, illetve a Helikon írói csoportosulás élére álló Bánffy Miklós, valamint a transzilvanizmus szellemisége. A kiállítás szövegíró-kurátora Dr. Boka László irodalomtörténész, a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és a Partiumi Keresztény Egyetem docense.

Az eseményt Ifj. Dr. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója nyitotta meg, majd Tóth Domonkos, az „Europa”-Club jegyzőhelyettese is köszöntötte a hallgatóságot, majd bemutatta az este menetét.

A kiállításmegnyitót követően kerekasztal-beszélgetésre került sor Dr. Boka Lászlóval. A beszélgetés főbb témái között szerepelt Bánffy Miklós megújult, progresszív transzilvanizmusa, kérlelhetetlen minőség-eszménye és a nemzeti önkritika szükségessége. Az eseményen részt vett hallgatóság megismerhette, megvásárolhatta a tavaly decemberben Boka László szerkesztésében megjelent „Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok” című tanulmánykötetet is, melynek szerzői áttekintették a transzilvanizmussal kapcsolatos fontos kérdéseket a korábbi századoktól a kommunizmus bukásáig.

A kerekasztal-beszélgetés végén Fülöp Gábor Zsuzsa, aki a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól érkezett hozzánk, megosztotta velünk élményeit Kemény János báró, a Helikon alapítójának feleségéről, Augusta Patonról, akivel élete utolsó időszakabán sok időt töltött együtt. A beszélgetés és kérdések megválaszolása után a kiállítás mellett a résztvevők betekintést nyerhettek Kemény báróné néhány tárgyi emlékébe is.

A rendezvény értékes pillanatokat teremtett, amely során a résztvevők közelebbről megismerhették Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon emlékét és hagyatékát.

CSILLAGOS ÉG…

KÖNYVBEMUTATÓ

Az erdélyi „taxínész“ újra Bécsben járt

„Csillagos ég…“ című, önéletrajzi könyvének bemutatására érkezett Bécsbe Székely Szabó Zoltán. A 2022-ben megjelent kötet nyomán a 28 éven át az osztrák fővárosban élő erdélyi színész, író, tanár mesélt az itt töltött évekről, színházról, életről.

Székely Szabó Zoltán 1986-ban emigrált Romániából Ausztriába. A sepsiszentgyörgyi színház egykori zenésze, Székely Szabó jóbarátja küldött neki meghívót, így került Bécsbe. 28 évet élt a fővárosban, majd 2014-ben, miután nyugdíjba vonult, visszaköltözött Marosvásárhelyre. Azóta is ír, és most az „Europa“-Club hívta meg egykori tagját, kultúrfelelősét, az évkönyvük megálmodóját és szerkesztőjét, hogy mutassa be a bécsi közönségnek is legutolsó, életrajzi ihletésű, és az itt eltöltött éveket összegző könyvét.

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3244654/

ORF/Bányi Kriszta

Vagyok

Szabó T. Anna és Sinha Róbert zenés irodalmi estje

Az irodalom, amióta az emberiség írni és olvasni képes, gyógyító erővel bír. A zene és versek összefonódása olyan hatás elérésére képes, amely a gyógyítás mellett kizökkent minket mindennapjaink monotonitásából, és hagyja, hogy feltöltődjünk. Az “Europa”-Club által szervezett zenés irodalmi est keretében ennek a felejthetetlen hatásnak lehettek részesei, akik úgy döntöttek, hogy meghallgatják  Szabó T. Anna: Vagyok című verseskötetének bemutatóját Sinha Róbert gitárművész zenei kíséretében. Rövid beszámoló a rendhagyó irodalmi estről.

 

Egy nem mindennapi programmal kedveskedett az “Europa”-Club az irodalom és versek kedvelőinek: Sinha Róbert indiai-magyar származású gitárművész és Szabó T. Anna erdélyi, József Attila díjas költő, műfordító tartott felolvasóestet a Collegium Hungaricum dísztermében. Előadásuk különlegességét maga a formátum adta: Sinha Róbert hol énekkel, hol gitárral kísérte Szabó T. Anna verseinek a felolvasását.

A 2 órán át tartó zenés előadás gyorsan elrepült, a versek és gitárszóló váltakozását a közös élmények, beszámolók tették még változatosabbá. Történeteket hallhattunk Petőfiről és Szendrey Júliáról, Babitsról, Aranyról, ezen történeteken keresztül pedig megtapasztalva, hogy magyar költői hagyományok ősi stílusjegyei Szabó T. Anna verseiben is megtalálhatóak. Egészen különös élmény volt, eme magyar verseket az indiai dallamvilággal meghallgatni.

Forrás: https://rolunk.at

Ökumenikus imaóra, emléktábla-avatás és kamarakoncert Németóváron / Bad Deutsch-Altenburgban

2023 november 11.-én az eddigi szép hagyományoknak megfelelően az „Europa”-Club szervezésében Ökomenikus Imaórára és Temetőkerti megemlékezésre került sor Bad Deutsch-Altenburgban, a Mária templomban. Az ünnepi alkalom most azonban különleges volt: minden eddiginél csodálatosabb, egyben legmegindítóbb pillanatot is magában hordozott.

A külhonban elhunyt magyarok szimbolikus sírjánál nemcsak koszorúzásra került sor, hanem felavatásra került azon emlékkő, amely a rendszerváltást követően, 1989 után a magyarságért osztrák földön sokat tett és elhunyt személyiségeknek állít emléket. Az emlékkő ötlete még Dr.Smuk Andrásé volt, aki bizottságot is létrehozott a kőre felkerülő nevek döntése tekintetében. Akkor még senki nem gondolta, hogy az utolsó névként éppen ő, az „Europa”-Club 2023. január 12-én elhunyt elnökének neve kerül majd fel. Az egyesület vezetősége szívén viselte az emlékkő elkészítettetését és elhelyezését, valamint úgy döntött, hogy Dr.Smuk Andrásnak, a magyarságért végzett kimagasló tevékenységére, elévülhetetlen érdemeire tekintettel maga is emléktáblát állít az erre legméltóbb helyen: az emlékkő és a sír mellett.

A templom megtelt, több, mint 100 résztvevő jött el, hogy részese legyen az ünnepi megemlékezésnek. Mentsik Szilvia, az egyesület ügyvezető elnöke lélekemelő beszéddel köszöntötte a jelenlévőket és kihangsúlyozta a mostani esemény jelentőségét, az emékezés eme különleges, ugyanakkor szívszorító mivoltát. Ezt követően a város jelenlegi polgármestere, Petra Wagener asszony üdvözölte a résztvevőket, majd a könnyekkel küszködő egykori polgármester, Dr.Hans Wallowitsch úr megható szavait, visszaemlékezését hallhattuk. Balint Pavel, katolikus esperes szavai zárták a házigazdai köszöntések sorát, majd ezt követte Magyarország Ausztriába akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Szilágyiné Bátorfi Edit asszony megindító beszéde., aki először vett részt eseményünkön.

Interjú  Mentsik Szilvia

A liturgikus részt Farkas Ervin, evangélikus lelkipásztor apostoli köszöntéssel és imádsággal kezdte, majd Schranko László, katolikus plébános könyörgéssel folytatta. Az Igehirdetést Karvansky Mónika, református lelkipásztor, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat vezetője tartotta, aki elgondolkodtató, szívhezszóló szavaival megerősítette bennünk a szomorúságon túlmutató találkozás örömének jelentőségét. A záró imádságot Kiss Miklós, evangélikus esperes mondta, aki egyúttal megemlékezett az 1956-os hősökről, az előttünk járt példaképekről, a nem szülőföldjükön eltemetett magyarokról.

A liturgia zárómomentumaként valamennyi lelkipásztor áldását kaphattuk.

Ezt követően csodálatos zenei betétekkel övezve került sor Szemerédi Tibor, a Kerekasztal vezetőségi tagjának, egyúttal az emlékkő bizottság vezetőjének ünnepi beszédére, amelyben kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy túl kell jutni az emberi hiúságból fakadó kicsinyes sérelmeken, hogy összetartva, méltón képviselni tudjuk magyarságunkat, értékeinket az új hazában és tovább tudjuk azt adni. A megragadó gondolatait követően a jelenlévők a magyar zászlót és a lelkipásztorokat követve vonultak a templom sírkertjébe, ahol sor került az emlékkő és emléktábla ünnepélyes felavatására, majd a koszorúk elhelyezésére.

Interjú  Szemrédi Tibor (1)

Minden közreműködőnek és résztvevőnek ezúton köszönjük hálás szívvel, hogy hozzájárultak e megismételhetelenül gyönyörű ünnepi eseményhez!