Az „EUROPA”-CLUB 2020. ÉVI RENDEZVÉNYEI

 Január – december

Január 16.                                                                      Collegium Hungaricum

Vezetőség-választó Közgyűlés

Az ,,Europa”-Club évi rendes, vezetőség-választó közgyűlésének
megkezdése előtt Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek
Kerekasztalának elnöke, az AMAPED vezetője,
egyúttal az „Europa”-Club alelnöke mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte a
szervezetek közötti kiváló együttműködést, és hangsúlyozta, hogy a magyar
fiatalok bevonásának továbbra is teret kell biztosítani, hiszen színvonalas
műsoraikkal nemcsak emelik a rendezvények színvonalát, hanem hozzájárulnak az
itt élő magyarság identitás-tudatának erősítéséhez, a hagyományok ápolásához.
Ezt követően Dr. Smuk András, az egyesület elnöke megnyitotta a közgyűlést. A
jelenlévők egyhangúan megszavazták a régi-új vezetőségi tagokat, majd
meghallgatták az előző évi rendezvényekről készített beszámolót, az idei évben tervezett
programok ismertetőjét és a pénzügyi beszámolót. A közgyűlést követően Mátyás
Ibolya, a Gabbiano Travel utazási iroda vezetője tartott vetítettképes
beszámolót a 2019. szeptemberében, az egyesület tagjai számára szervezett bajorországi
utazás élményeiről.

Január 30.                                                                        Collegium Hungaricum

Dr. Tóth Ákos tárogatóművész koncertje

Dr. Tóth Ákos kiskunfélegyházi tárogatóművész a magyarok szívéhez talán
legközelebb álló, lélekemelő hangszerrel, a tárogatóval adott 1 órás koncertet.
Az egyes művek között megismerhettük a tárogató történetét, és elénk tárta az
egyes zenei korszakokat is. A művek hangulatához illő hangszínen szólaltatta
meg e különleges hangszert és vezetett a népdalokon át Rákóczi, Petőfi és
Kossuth korának dallamaihoz, de a klasszikus, blues, jazz dalok sem hiányoztak
a repertoárból.

Február 13.                                                                      Collegium Hungaricum

„Kiemelkedő nemzeti értékeink nyomában” c.

         előadás és hármas
könyvbemutató

            V. Németh Zsolt és Boda
László tolmácsolásában

A fenti címmel szervezett előadást és hármas
könyvbemutatót az „Europaˮ- Club. V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek
felügyeletéért felelős miniszteri biztos végigkalauzolta a hallgatókat a nemzeti
értékeink és a Hungarikumok világába. Prezentációjából világossá vált számunkra
a fogalmak mellett az is, hogyan kerülhet bármely nemzeti érték a Hungarikumok
közé. Bemutatásra kerültek mindazon nemzeti értékeink, amelyek meghatározó
jelentőségűek, a magyarságra jellemzőek és közismertek, jelentősen öregbítik
hírnevünket, növelik megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
továbbá hozzájárulnak az új nemzedékek nemzeti hovatartozásának,
magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. A résztvevők megismerhették
tételesen is a különböző kategóriákba sorolt Hungarikumokat az agrártermékeken át a természeti környezetig, kulturális örökségig vagy
épp technológiai eljárásokig.

Az est második felében Boda László öt újonnan
megjelent könyv társszerzőjeként, kiadójaként három témát felölelő
szakirodalmat tárt elénk. A könyvek mindegyike 
kiemelkedő nemzeti értékeinkre, ezek közül is a gyógyfürdőkre, a mézre
és a kolbászra fókuszálnak, rendkívül értékes ismeretekkel, képanyaggal
ajándékozva meg az olvasót. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük
nyílt a könyvek megvásárlására, emellett pedig egy kis kolbász- és mézkóstolóval
is készültek az előadók.

Február 19.                                                                       Collegium Hungaricum

Dr. Botlik József
előadása

„Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921”

                                                            címmel

Dr. Botlik József történészprofesszor, író, 25 könyv szerzője már második
alkalommal varázsolta el a bécsi magyar közönséget lebilincselő előadásával.
Három évtizede foglalkozik a Trianonban a magyar államtól elszakított magyarság
viszontagságos történetével. Humorral fűszerezett előadásában olyan mély történelmi
igazságokat tárt szemünk elé, ,,a magyar nemzet szemével” látó történész a
trianoni események kapcsán. Érdekes összefüggéseket, fogalmakat ismerhettek meg
a jelenlévők: hallhattak a Rongyos Gárda szerepéről, de a soproni
népszavazással, valamint Burgenland történelmével kapcsolatban is számos új
ismerettel távozhatott a közönség. Az előadás után késő estig folyt tovább a
kötetlen beszélgetés az előadó és szűkebb körű érdeklődők között.

A COVID-19 világjárványra való  tekintettel március és augusztus között az
„Europa”-Club nem szervezett rendezvényt.

Szeptember 17.                                                               Collegium Hungaricum

Dr.
TÓTH IMRE: történész, múzeumigazgató,
egyetemi docens:

A trianoni
osztrák–magyar határtérség

Ez a történelmi előadás szintén
része volt a trianoni emlékév tiszteletére szervezett rendezvénysorozatnak.
4300 km2 és 350 ezer fő (ebből kb. 65 ezer magyar) Ausztriához csatolásáról
döntöttek Trianonban. Ausztria már kilenc hónappal korábban békét kötött az
antant hatalmakkal a saint-germain-i békeszerződésben, és már ott rögzítették
az új osztrák-magyar határokat.

Ezeket a döntéseket –
egyedüliként a trianoni határok közül – a Sopron és környéki népszavazással
korrigálták, amelynek eredményeként a döntően magyarok lakta Sopron és környéke
visszakerült Magyarországhoz. Ezen történelmi tényekről és más megvilágításban
vizsgált összefüggésekről hallhattunk egy lebilincselő előadást e neves
történésztől. 

A COVID-19 világjárványra való  tekintettel az „Europa”-Club 2020. szeptember
17.után a hatósági előírásoknak megfelelően a 2020-as évben már nem szervezett
rendezvényt.

Szűk
körű megemlékezés  november 7-én Bad Deutsch-Altenburgban

Idén sajnos nem a hagyományos módon
tudtuk megtartani az Ökumenikus
Imaórát és koszorúzási ünnepséget Bad Deutsch-Altenburgban/Németóváron. A hatósági előírások szigorú betartása mellett az
„Europaˮ-Club szűk körű
vezetősége el tudta helyezni az egyesület elnöke, vezetősége és tagjai nevében
koszorúját az ’56-os ausztriai magyarok szimbolikus közös sírjánál.

Németóvár több szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus
Mária-templom elődjét a legenda szerint Szent István király alapította. A magyar
államalapító király emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amelyet az „Europa”-Club állíttatott
és amelyet évente megkoszorúz.

A templom sírkertje méltó emlékhelye az
’56-os ausztriai magyarok szimbolikus közös sírjának, amelyet a templomban
megrendezett hagyományos ökomenikus imaórát követően szoktak megkoszorúzni az
egyesület meghívására érkező díszvendégek és emlékezők. Most ezt a járványügyi helyzetre
való tekintettel csak a megengedett szűk körben tehettük meg, de lélekben
valamennyi résztvevővel együtt imádkoztunk, akik az elmúlt évtizedekben velünk
emlékeztek itt, a hármas-határ találkozó keretében.

Sas László vezetőségi tagunk tolmácsolásában
rövid áttekintést kaptunk a templom, a szobor és az emlékhely történetéről.

Karvansky Mónika református lelkipásztor gyönyörű megemlékező beszédének
lélekemelő szavait zárhattuk szívünkbe és vihettük útravalóul magunkkal.

December 13.,  Adventi Gyertyagyújtás

Immár évtizedes hagyomány, hogy advent idején közösen rendezi
ünnepi alkalmát a bécsi „Europa“-Club és az Ausztriai Magyar Református
Lelkigondozó Szolgálat. December 13-án, vasárnap a
közös adventi gyertyagyújtás idén még inkább megérintette
a lelkünket. A járványügyi helyzet miatt bizony kétséges volt, egyáltalán sor
kerülhet-e a szokásos szép, ünnepi istentiszteletre. De Istennek hála, – a
szigorú előírások betartása mellett –  a bécs-belvárosi
református templomban mégis együtt gyújthattuk meg
idén is a 3.
adventi gyertyát. Bár nem
lehettek tömött padsorok, de a jelenlévők áhitattal hallgathatták Karvansky
Mónika lelkész asszony lélekemelő szavait. Ezt követően dr. Smuk András, elnök osztotta
meg ünnepi gondolatait, majd az ünnepi istentisztelet legvégén dr. Nagy Andor,
Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének szavait zárhattuk
szívünkbe és vihettük magunkkal az adventi készülődés idejére. A karácsonyi
dallamokat
Fischer Anna operaénekes, zenetanár és Handl György
orgonaművész előadásában hallhattuk.

2019. szeptember – december

1.         Szeptember 12-15., csütörtök-vasárnap                          Dél-Bajorország

„Bajorország magyar emlékei”

Kultúrtöténeti kirándulás Dél-Bajorországba

Mátyás Ibolya
vezetésével, a Gabbiano Travel utazási iroda szervezésében egyesületünk
Dél-Bajorországban tehetett különleges kultúrtörténeti látogatást. Ennek
keretében a résztvevők megismerhették a bajorországi kultúrörökség
látnivalóinak a magyar történelemmel szorosan összefüggő emlékeit. Altöttingben,
a kegykápolnát, Bobbingenben, a Lech-mezei csata emlékkövét, Landshutban a
magyar katonai sírkertet, és a Rákóczi nevét viselő úton, a Rákóczi-forrást, az
Andechsi Benedek rendi kolostortemplomban, az Árpád-házi Szent Erzsébet mennyasszonyi
ruháját, Ulmi székesegyházban is az Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázoló
festmény, és a Duna parton a bronzhajóval díszített obeliszket a kitelepültek
emlékművét, továbbá Münchenben és Augsburgban  
magyar szobrászok és festőművészek alkotásait.

2.         Szeptember 25., szerda, 19 óra                            Collegium Hungaricum

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában Európában – Emlékhelyek Ausztriában

Dr. Messik Miklós, a MEVE elnökének előadása és a témához kapcsolódó
kiállítás

Dr.
Messik Miklós, a „Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület”
elnöke rendkívül színes előadását hallhattuk, melynek keretében II. Rákóczi
Ferenc ifjúkori utazásainak, majd a vezérlőfejedelem és kortársai bujdosásainak
helyszínei kerülnek bemutatásra. Az előadás után megtekinthettük a témához
kapcsolódó kiállítást is, mely csak egy kis szeletét mutatja be a külföldi,
magyaroknak emléket állító helyeknek. Számos további jelölt és jelöletlen
külföldi emlékpont vár még arra, hogy bekerüljön ebbe a gyűjteménybe, erről is
bővebb információval gazdagodhattunk.

3.         Október 22., kedd, 19 óra                                   Collegium Hungaricum

Csáky
Pál: „Egy nap az örökkévalóságból” c. drámája a budapesti József
Attila Színház előadásában

Az 1956-os
forradalom és szabadságharcra emlékezve, Csáky Pál: „Egy nap az
örökkévalóságból” c. drámája került bemutatásra a budapesti József Attila
Színház előadásában, Telihay Péter rendezésében. Katartikus élményt okozott a
nézőknek a Nagy Imre szerepét játszó Újréthy László és a Kádár Jánost alakító
Kiss Gábor színművész. A gyilkos és az áldozat képzeletbeli találkozás során
nemcsak szembesítésre, végső elszámolásra, a bűn
és bűnhődés hullámaiban való vergődésre kerül sor. Ideológiai vitákat
folytattak; kérdések sorát dobálták egymás felé, miközben mindketten
rávilágítottak saját nézőpontjukból súlyos történelmi igazságokra. A néző
feladata pedig az volt, hogy eldöntse, kinek van igaza…

Nagy Imre szembesíti
Kádárt, az „ócska tömeggyilkost”, a „politikai hatalmat kötéllel
biztosítót” a legnagyobb félelmeivel: saját népétől való félelmével és
hatalmának elvesztése iránti félelmével…Nem adott feloldozást bűnei alól, de
egy gondolattal mégis könnyít a lelkén : „János, Te voltál az egyetlen, akiben
megszólalt a lelkiismeret…”

A XX. századi
magyarság sorskérdéseit, politikát, történelmet érzelmekkel teli, mégis logikus
gondolatokkal tárja elénk a darab. Rávilágít e máig aktuális és talán minden
vezető felé feltehető kérdésre és tézisre: „Azt kell megnézni, mi marad
utánad.” s
„Vajon melyikünk vitte előbbre az ország életét?”

4.         Október 26., szombat, 15 óra                                              Jánossomorja

Ünnepi
megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc
63.évfordulója alkalmából

Az „Europa” – Club és Jánossomorja
önkormányzata ismét közösen emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc
hőseire az Andauba vezető út mentén, 2011-ben közösen felállított
kopjafánál, amely a több mint 60 éve a nehéz szívvel hátra-hátranézegető
menekülőkre emlékeztet.

Lőrincz György polgármester megható szavai után, Dr. Smuk András elnök
köszöntötte a megjelenteket, emlékezvén a személyesen is átélt eseményekre,
valamint az idén 55 éves egyesület megalakulására, történelmi múltjára, az
egyesület 1956 eszméihez való hűségére.

Utóbbi gondolatokat Csáky Pál politikus, író is megfogalmazta ünnepi
beszédében. Többszörösen hangsúlyozta, hogy dícsőség illeti mindazokat, akik
akár fizikai áldozatot hoztak, akár megőrizték és továbbadják 1956 szellemi
örökségét. Kiemelte, hogy az embernek joga van a szabadsághoz és ezt semmilyen
diktatúra nem szoríthatja gátak közé. A történelem győztesei mi lettünk, ezért
az emlékezés mellett ünnep is kell legyen a mai nap.

5.  November 9., szombat, 15 óra      Bad-Deutsch Altenburg, Mária Templom

Ökomenikus
Imaóra és koszorúzási ünnepség

Németóváron
(Bad Deutsch Altenburg), a Mária templomban Ökomenikus Imaórára és koszorúzási
ünnepségre került sor. Karvansky Mónika, református lelkész (Bécs), Molnár
Tamás, felvidéki katolikus pap és Kiss Miklós evangélikus esperes
(Mosonmagyaróvár) lélekemelő szavait, és Németh Imre felvidéki énekes zenész,
az Ifjú Szívek mellett működő régi zenei együttes művészeti vezetőjének lelket
simogató zenei betétjeit halottuk. Majd ezt követően Dr. Nagy Andor, rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet ünnepi beszédének megindító gondolatai, az
emlékezés és az összetartozás jegyében mindannyiunk számára csodálatos
útravalót jelentettek. Az imaórát követően koszorúzási ünnepség keretében
rótták le tiszteletüket a jelenlévők az 56′-os ausztriai magyarok szimbolikus
sírjánál.

A megemlékezés után sátorban meleg tea, forralt bor és
pogácsa várta a vendégeket.

Az ünnepséget követően a Nemzetközi Duna Filharmónia Pozsonyba,
a Prímási Palotába invitálta a vendégeket, ahol emlékezetes Centrope
gálakoncertre került sor.

6.         November 21., csütörtök, 19 óra                        Collegium Hungaricum

Márai Sándor: „A Gyertyák csonkig égnek” c. regényéből
készült színjáték a Soproni Petőfi Színház előadásában

Márai
Sándor: „A Gyertyák csonkig égnek” c. klasszikusa már körbejárta és
meghódította a világot. Ezúttal Bécsben, az „Europa”-Club meghívására
került bemutatásra a darab elsöprő sikerrel, a Soproni Petőfi Színház remek
színművészeinek előadásában. Szilágyi Tibor (Kossuth- és Jászai díjas, kiváló
és érdemes művész), Szélyes Ferenc (Jászai-díjas színművész) és Major Zsolt
színművész előadása magával ragadta a közönséget, ahogyan a vádak és
védekezések viharában feltárták a lelkek titkait, a szenvedély mélységét, a
keserű indulatoktól fűtött leszámolási vágyat.

Két
fiatal katona, két testi-lelki jóbarát negyven évvel ezelőtt, most pedig két
gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeret-furdalással teli öregember. A negyven év
alatt nem találkoztak, egyikük a trópusokon katonáskodott, másikjuk a kastélya
könyvtárában töltötte legtöbb idejét, bezárkózva. Találkozásuk a késői
leszámolás drámája. Mi történt azon a negyven évvel ezelőtti napon ? Milyen
halálos bűn követel most tisztázást? A kérdések mögött egy halott asszony,
Krisztina, amely egyikük szeretett felesége volt, a másiknak pedig élete legnagyobb
szerelme. Az egyik csalt és menekült, a másik maradt, de nem nyújtott segítő
kezet. Most azonban mindketten szembesülnek az árulással, most amikor már
elfogytak a gyertyák. Csonkig égtek.

7.         December 6., péntek, 17 óra                    Magyarország Nagykövetsége

Mikulás -Est az Amapeddel közösen

Ismét közösen várta idén a Mikulást az „Europa”-Club az
AMAPED – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületével  a bécsi Magyar Nagykövetségen, december 6-án.

A rendezvényen több, mint 200 gyermek vett részt, akiket
a Nagykövetség dísztermében fogadott Magyarország bécsi nagykövete, Dr. Nagy
Andor. Köszöntő szavait követően a Mikulás érkeztével   megismerhették Szent Miklós történetét. A
gyermekek megajándékozását követően még kis büfé is várta a résztvevőket.

8.         December 15., vasárnap, 19 óra                        Collegium Hungaricum

Istentisztelet és közös karácsonyi ünnepség a Bécsi
Magyar Református Gyülekezettel

Az
„Europa”-Club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó
Szolgálat immár hagyományként, csodálatos közös karácsonyi ünnepi
istentisztelettel és adventi hangversennyel zárta az évet a bécsi Református
Templom falai között. Kátai Zoltán, Kossuth-díjas művész, magyar énekmondó,
népzenész lélekemelő előadásában hallhattunk magyar, csángó, székely egyházi
dalokat.

2019. január – június

1.         Január 10., csütörtök 18 óra / 19 óra                  Collegium Hungaricum

Az „EUROPA”-CLUB évi rendes
közgyűlése után

Mátyás Ibolya a
Gabbiano Travel utazási iroda vezetőjének vetítettképes beszámolója az egyesület
izraeli útjáról

A Szentföld kiemelt
fontosságú hely zarándokok és turisták részére, hiszen az Újszövetség szerint
itt született, tanított, feszítették keresztre, majd támadt fel a keresztények
által Megváltónak/Messiásnak nevezett Názáreti Jézus.

Itt találhatók a
legfontosabb szent helyek: Betlehem, Jeruzsálem, Názáret, Genezareti-tó,
Kapernaum, Jerikó, stb. – melyeket látni kell.

A mai Izrael történetét
évezredeken át a kultúrák és a vallások találkozása jellemezte, így több
világvallás (keresztény, zsidó, muszlin) tekinti szent helyének.

Azt gondolhatnánk, hogy
Izraelben fokozottan jelenik meg a zsidó kultúrák különbözősége, hiszen az 1948
évi államalapítás óta a világ minden részéről szinte folyamatosan áradnak a
zsidó bevándorlók, magukkal hozva az elhagyott ország kultúráját, szokásait.

            A vallási megosztottság Jeruzsálemben lelhető fel a
legjobban. Vannak zsidók, akik között kisebbségben vannak az ortodoxok; a
muszlimok, akik lehetnek síiták és szunniták; vannak drúzok, római katolikus,
kopt, görögkeleti és örmény keresztények, de vannak keresztény arabok is.
Mindezt kiegészíti a sokféle országból, a világ minden részéről érkező turista
és zarándok a békés egymás mellett élés reményében.

2.         Január 23., szerda, 19 óra                                  Collegium Hungaricum

KAISER LÁSZLÓ –DINNYÉS JÓZSEF: Versbemutató és
Kárpát-medencei költők énekelt versei

Kaiser László (költő, író,
szerkesztő, dramaturg) és Dinnyés József magyar zeneszerző, előadóművész,
„daltulajdonos”, énekes, gitáros. Költők között zenész, zenészek között költő vagyok.
Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él.
Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és elfutnék nemzeti
hagyományaim elől.

„A vers egyfajta
lélekközvetítés” – vélte Kaiser László egyik korábbi interjújában. Gondolataiba
most egy második közvetítőn keresztül tekinthetünk bele: a Szólt egy hang című
CD-n Dinnyés József válogat a költő verseiből. Kettejük munkájának eredménye
egy olyan zenei anyag, amelyben a rövid dalocskák a világot féltő ember töprengését
tükrözik.

Aki ismeri Dinnyés József
munkásságát, tudja, hogy ő a természetes versritmusra építi a dallamot, ezzel
ismerőssé téve hallgatói számára az egyszerű gitárkísérettel előadott
gondolatokat. Dinnyés a honlapján találóan foglalja ezt össze: „Életre hívom a
szöveg által sugalmazott dallamot és megszólaltathatom a költeményt.” Aki pedig
magyar földön született, a zsigereiben érezheti ennek hitelességét.

Kaiser László egy korábbi
interjújában mondja ki: „Teszem a dolgom, ettől megy előbbre a világ.” Verseiben
pedig azokról a bizonyosságokról, vagy éppen kétségekről, indulatokról beszél,
amelyek eközben felmerülnek: vajon jól teszem-e a dolgom? S ha másokkal nem
értek egyet, akkor nekem megéri-e árral szemben haladni? Visszatekintve az
életemre mennyire lehetek nyugodt? Hogyan fogok végül elszámolni Isten előtt,
amikor itt lesz az ideje? A végső következtetés szerencsére ugyanaz, mint ami
az idézett interjúban elhangzott.

3. Január 31.                                                                           AMAPED

Hedry Mária:
Zrínyi Ilona – monodráma

Zrínyi Ilona
szerepében: Juhász Róza

A monodráma hitelesen
mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas alakján, drámai sorsán keresztül a
magyar történelem egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát.
Zrínyi Ilona Thököly Imréhez és fiához, Rákóczi Ferenchez fűződő viszonya
alkotja a darab fő gerincét. Mint nő, mint anya, s egyben a hazaszeretet
példátlan emblematikus személyisége jelenik meg az előadásban, s teszi
hitelessé a konfliktusok közötti emberi nagyságát.

Az első jelenetben hajón
vagyunk, Zrínyi Ilona kíséretével és Thökölyvel száműzetésének utolsó és
legtávolabbi állomása, Kis-Ázsia felé halad.

Egyedül van a fedélzeten, s
az éjszaka csendjében megidézi életének állomásait. A darab során
vissza-visszatérünk a hajóra, s ez a színhely a keretjátéka az előadásnak.

Alakján keresztül képet
kapunk a XVII. századi Magyarország politikai állapotáról, katonai
eseményeiről, a kuruc korszak kezdeteiről. Emlékeiben megidézi apját, Zrínyi
Pétert, akit hős katonaként az osztrák császár perbe fogott, és árulás koholt
vádjával kivégeztetett.

Látjuk esküvőjén Munkács
várában, s a Thököly iránti szenvedély ellentmondásos stációiban.

Thököly Imre kezdeti
katonai sikerei, mint a felvidéki, partiumi várak elfoglalása, meghódolása
boldogsággal tölti el, s a csatákba is követi élete szerelmét. Később a zuhanás
idején, Thököly török elfogatásakor már Munkács várát védi, mint „Európa
legbátrabb” asszonya.

A korabeli krónikák
rajongással beszélnek róla, s ő volt az a személy, aki nő létére is utolsó
pillanatig védte a rá bízott várat, noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a
túlerővel szemben, de ő ilyen módon akart hazájának becsületet szerezni.

A vár kénytelen feladása
után Bécsbe kerül gyermekeivel, ahol a megállapodás ellenére elszakítják tőle
Ferenc fiát. Az osztrák árulás másodszor is kettétöri életét. 4 évi tartózkodás
után Thököly kiváltja két elfogott osztrák generálissal, s engedélyezik, hogy
kövesse urát török birodalmi helyekre.

Így él majd Bulgáriában,
Konstantinápolyban, s végül Nikodémiában, ahova a hajó viszi.

A darab tömören ragadja meg
életének fontos pontjait, s ezekből fonja meg egy rendkívüli személyiség
portréját a dráma lehetőségeit kihasználva.

Zrínyi Ilona példás alakja
nem merülhet a feledés homályába, az előadás katartikus élményt adott a bécsi
közönségnek.

4.         Február 14., csütörtök, 19 óra                             Collegium Hungaricum

Dr. FODOR ISTVÁN Magyar
Nemzeti Múzeum volt igazgatója, régész: Honfoglalási emlékek a
Kárpát-medencében

Az „Europa”-Club meghívására 2019. február 14-én, 19 órakor a
bécsi Collegium Hungaricumban tartott előadást Dr. Fodor István régész, a
Magyar Nemzeti Múzeum volt igazgatója honfoglalás kori emlékekről a
Kárpát-medencében.

Dr. Fodor István kutatási területe kezdettől a magyar őstörténet és a
honfoglalás kor régészeti vizsgálata volt, végig ezek a területek tették ki
munkássága zömét. Rendszeresen oktat népvándorlás kori, honfoglalás kori és
középkori régészetet, középkori művelődéstörténetet, magyar és finnugor
őstörténetet.

Dr. Fodor István számos érdekességet mesélt őseink nomád, majd a letelepedés
utáni „európai” életmódjáról, hitvilágáról. Kiemelte például a kettős
lélekbe vetett hitet, mely szerint a mellüregben lakozik az
„élet-lélek”, a koponyában pedig „árnyék-lélek”. Utóbbi – a
hiedelmek szerint – a halál után is továbbél, sokáig kísért a földön. De
megtudhattuk azt is, hogy a halottat a sírban arccal kelet felé temették, hogy
a túlvilágon úgy ébredjen fel. A bemutatott kézműipari termékek, az ötvös
művészet nomád hatást tükröz, a keleti népek színes egyvelegében formálódott.
Rendkívül érdekes előadás volt.

5.         Február 16., szombat, 19 óra                 Komensky iskola színházterme

A SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ bemutatja

„Te rongyos élet” c. operettet

Operett és nóta műsorral
kedveskedett a Soproni Petőfi Színház a nézőknek Bécsben .

Az operett szerelmesei magas
színvonalú ízelítőt kaphattak abból, miért is tartják hungarikumnak ezt a
műfajt. Parádés énekes teljesítmények, örökzöld dallamok, virtuóz hangszeres
szólók, zúgó taps jellemezte az előadást.

Zsadon Andrea, Szolnoki
Tibor, Teremi Trixi, Domoszlai Sándor klasszikus operett slágerekkel léptek fel
a Komensky iskola színháztermében.

Természetesen Kálmán
Imréről is megemlékeztek, hiszen a Csárdáskirálynő bemutatója 1915-ben Bécsben
volt. Sőt, a zeneszerző az ausztriai Bad Ischlben fejezte be a legnépszerűbb és
legtöbbet játszott művét. A közönség pedig együtt énekelte velük a Hajmási
Pétert, a Te rongyos életet és persze a Húzzad csak ki virágos virradatig című
örökzöldeket. Az estet Tassonyi Zsolt kísérte zongorán, fuvolista felesége
mellett.

Sziráky Lucyt, az ünnepelt primadonnát, mint osztályidegent kitelepítik,
mivel egykori férje arisztokrata származású volt. Lucy vidéken megtapasztalja a
paraszti életet, és ő ugyan próbálja magát megszerettetni a kitelepített
arisztokratákkal, ők mégis betolakodónak tekintik őt. De Lucy vérbeli színésznő
és igazi nő. Hamarosan megtalálja a megfelelő hangot a kitelepítettekhez, az őt
csodáló férfiakhoz: a falusi párttitkárhoz, a járási rendőrkapitányhoz.  (2000 euró)

6.    Március 15., péntek      17 / 19 óra       Bessenyei szobornál / Collegium Hungaricum               
KOSZORÚZÁS BESSENYEI GYÖRGY MELLSZOBRÁNÁL és ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A COLLEGIUM HUNGARICUMBAN

            Március 15-én, 17 órától rendezte 1848/49-es
megemlékezését az „Europa”-Club. Az emlékezők először Bessenyei György
szobránál gyülekeztek, majd a Collegium Hungaricumban láthattak ünnepi műsort.

A bécsi Weghuberparkban, az egykori magyar testőrpalota közelében álló
szobor megkoszorúzása szimbolikus aktus: noha a magyar nemesi testőrségben
szolgáló Bessenyei György nem kötődik közvetlen 1848 eszmeiségéhez, mégis azt
mondhatjuk, hogy a testőríró a felvilágosodás első magyar hírnökeként műveivel
jelentős hatást gyakorolt az utókorra, a felvilágosodás eszméi pedig végső
soron az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban teljesedtek ki, mondta
Smuk András, az „Europa”-Club elnöke.

A szobornál beszédet mondott
Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának elnöke. A
megemlékezés keretprogramjában citerazene és ’48-as énekek is szerepeltek,
végül a jelenlévők elhelyték a megemlékezés koszorúit.

            Az ünnepség 19 órától a Collegium Hungaricumban
folytatódik. Először a kulturális intézet előtt álló Petőfi-szobornál róták le
tiszteletüket a résztvevők, majd a CH nagytermében kezdődött verses-zenés
összeállítás. Az ünnep szónok dr. Radics Éva, a Gráci Zeneművészeti Egyetem
nyugalmazott tanára, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének és a Pro Cultura
Hungarica miniszteri  kitűntettje volt. A
kulturális programban fellépett Binder Gyöngyi pinkafői versmondó, a
Részsarkantyú citerazenekar, a Barka énekegyüttes, valamint a Délibáb Bécsi
Magyar Kultúregyesület Szivárvány gyermektánccsoportja és az AMAPED iskola
diáksága.

Smuk András kiemelte: dr. Radics Éva és Binder Gyöngyi meghívásával
szeretnék a Bécs-Burgenland kapcsolatot elmélyíteni: a tervek közt több,
további ünnepség is szerepel, és azon is elgondolkoztak a bécsi szervezők, hogy
egyszer Bécsben, másszor Burgenlandban tartsanak közös megemlékezést. A cél az,
hogy az általában külön utakon járó közösségek útjai az ünnep idején fussanak
össze.

7.         Március 27., szerda, 19 óra                                  Collegium Hungaricum

Dr. JESZENSZKI
GÉZA előadása: II. Rákóczi Ferenc és szabadságharcaink a Habsburgok ellen

A II. Rákóczi
Ferenc-emlékév tiszteletére ünnepi előadást szervezett az „EUROPA”-Club.  Dr. Jeszenszky Géza történész, egyetemi
tanár, az Antall-kormány volt külügyminisztere „II. Rákóczi Ferenc és
szabadságharcaink a Habsburgok ellen” címmel rendkívül érdekes történelemórát
tartott az érdeklődőknek.

Rákóczi Ferenc a nemesség
és jobbágyság összekovácsolásával olyan társadalmi előrelépés alapjait rakta
le, amely még száz évig példa nélküli volt Európában. A forradalom elbukott,
1711-ben letették a fegyvert, majd a szatmári békével lezárták a szabadságharcot,
azonban Rákóczi harca nem volt hiábavaló, hiszen a béke eredményeként nem
tudták teljesen beolvasztani hazánkat a Habsburg-birodalomba, elismerték a
vallásszabadságot, és visszaállították az alkotmányt, a harcokban részt

vevők pedig amnesztiát
kaptak. II. Rákóczi Ferenc emigrációba kényszerült, de nemzeti hőssé vált,
emlékét ma is az ország minden településén és az elszakított részeken is terek
és utcanevek őrzik.

Hazánkban a 150 év állandó
háborúinak a következménye az elnéptelenedés volt, ezt nem ellensúlyozza a
protestantizmus szabadabb terjedése. Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György,
Zrínyi Miklós valóban „két pogány közt egy hazáért” küzdött.

8.         Április 9., kedd, 19 óra                                         Collegium Hungaricum

Dr. PROKOPP MÁRIA: VITÉZ
JÁNOS, PANNÓNIA FÉNYE

Kultúrtörténeti előadással folytatódott az „Europa”-Club tavaszi
programsorozata. A Collegium Hungaricumban este 7-től Vitéz János, Pannónia
Fénye címmel dr. Prokopp Mária művészet-történész, egyetemi tanár tartott
előadást. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora nem először járt
a bécsi magyarok között, de mint mondta, mindig szívesen jön, és szívesen
beszél most a reneszánsz korról.

Vitéz János esztergomi érsekként a reneszánsz magyar kultúra és tudomány
egyik legfontosabb személyisége volt. Vitéz János Hunyadi Mátyás kancellárja,
esztergomi érsek volt, akit egész Európában a humanizmus, a kultúra fényének
tartottak. Számos olasz és német kapcsolattal rendelkezett, kulturális
mecénásként többek között külföldi művek lefordítását is támogatta.

Alakja és életműve rávilágít arra a tévhitre is, hogy a reneszánsz külföldi
hatásra jelent meg a Magyar Királyságban. Ezzel szemben, mint az a professzor
előadásából is kiderült majd, az újjászületés párhuzamosan jelent meg
Magyarországon és a többi európai kulturális központban. Így pedig a magyar és
más reneszánszok közt is szerves kapcsolat jöhetett létre, amely során – épp
Vitéz Jánosnak köszönhetően – magyar hatások is érték a kor más kulturális
központjait.

9.         Május 9., csütörtök, 19 óra                                   Collegium Hungaricum

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS a
Szabad Közép-Európa múltja és jövője – Kereszténység, lengyel-magyar
kapcsolatok, globalizáció;

Az „Europa”-Club és a
HUNINEU Alapítvány „Otthonunk, Európa” címmel rendezett kerekasztal-beszélgetést
június 5-én, melynek keretében két kötetbemutatóra is sor kerül. A
szerdán,19:00 órakor kezdődő rendezvénynek a Collegium Hungaricum adott
otthont.

A vendégeket Smuk András,
az „Europa”-Club elnöke és Pappné Farkas Klára, a HUNINEU Alapítvány Igazgatóságának
elnöke köszöntik.

A beszélgetés résztvevői:
Csáky Pál európai parlamenti képviselő Pozsonyból, Szili Katalin
miniszterelnöki megbízott Budapestről, Tóth Endre professzor, a prágai
Közgazdaságtudományi Egyetem rektor helyettese és Duray Miklós pozsonyi docens
voltak.

A rendezvényen mutatják be
Csáky Pál „Otthonunk Európa” című kötetét valamint a Prágai Károly
Egyetem tanárainak „Nemzeti Kisebbségek Csehszlovákiában 1918-1938”
című kiadványát.

A HUNINEU Alapítvány a
Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért a magyarországi parlamenti
pártok által létrehozott szervezet, melynek célja, hogy megfelelően
tájékoztassa az európai uniós közvéleményt a Kárpát-medencei magyarság
helyzetéről.

10.       Május 16., csütörtök, 19 óra                               Collegium Hungaricum

Dr. TÓTH GERGELY: Magyarok
Amerikában

Tóth Gergely Budapesten
született 1970-ben, ahol az ELTÉ-n diplomázott német szakon, egyéves
heidelbergi egyetemi tartózkodást követően. A berkeley-i egyetemen nyelvészet
témában végezett doktori tanulmányt, ott tanított 7 évet lektorként magyar és
német nyelvet, majd 2012-17-ig a University of Utah-n. Jelenleg a Florida
Atlantic University-n tanít németet.

Tóth Gergely fő hobbija,
vagy inkább szenvedélye a magyar emigrációtörténet és diaszpóra kutatása.

Már jó tíz éve foglalkozik
szabadidejében a Kárpát-medencén kívüli magyarság tárgyi emlékeinek fényképeken
történő megörökítésével (www.magyarnegyed.com). Nem könnyű, de érdekes és
egyedi értékmentő munka ez, hiszen az ember sok olyan helyre is eljut, ahová a
turistának eszébe sem jutna elmenni, legyen az egy amerikai városi gettó, ahol
a még mindig ott működő, a veszélyekkel dacoló 120 éves magyar templom falait
többször érték lövések, vagy, ahogy az idén nyáron történt, Kanada préri
államainak ismert vagy elfeledett közösségei.

2017. június-júliusi útja
alkalmából a Vancouver és Winnipeg közti terület magyar emlékeit kereste fel.
Sokan segítettek neki tanáccsal vagy más módon a közben érintett városokban is.
Vetítettképes előadásában a nyugat-kanadai végtelen szántóföldeken és
síkságokon szerzett “vidéki” élményeit foglalta össze.

A kanadai nagyvárosok főleg
1948-as vagy 1956-os hullámaival ellentétben vidékre jellemzően a XIX. sz.
végén, a XX. sz. elején érkeztek honfitársaink, mivel Kanada akkoriban névleges
összegért rendelkezésre bocsájtott földdel csalogatta ide a telepeseket, hogy a
vadont művelhetővé tegyék. Ami a felkeresett magyar vonatkozású településeket
illeti, egy részükről jóval útja előtt szerzett tudomást, másokról – ahogy az
előfordul – csak útközben értesült.  

11.       Május 26., vasárnap, 15 óra                               Bad Deutsch-Altenburg

Ünnepi műsor a Szent István
szobornál

találkozóját május 26-án. A bécsi „Europa”-Club és a Nemzetközi
Duna Filharmónia szervezésében megvalósult programsorozat a hainburgi Luther
Márton templomban kezdődött, ahol határon átnyúló képzőművészeti kiállítást
nyitottunk meg. A tárlaton Tóth Helen festőművész és Tarcsi Ádám grafikus
alkotásai mellett Hans Peter Graner fotóiban gyönyörködhetek az érdeklődők, aki
kamerájával a Centrope-régiót járta be. Hainburgban kiállítás megnyitó, majd
Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban) a helyi Szent István-szobor
megkoszorúzása és komolyzenei koncert szerepelt.

Németóvár több szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus
Mária-templom elődjét a legenda szerint Szent István király alapította. A
magyar államalapító király emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amit évente
megkoszorúznak.

Az idei év különlegessége a visszaemlékezés 1989-re volt, hiszen a
Páneurópai Piknik és a Közép- és Kelet-Európai rendszerváltozások tették
lehetővé a Centrope-közösség megalakulását, és azt is, hogy kialakulhatott a
kulturális együttműködés a négy ország, Ausztria, Szlovákia, Csehország és
Magyarország között, mondta Katona Ágnes, a Nemzetközi Duna Filharmónia
vezetője:

Ünnep szónok a Szent István-szobornál Rigó Konrád, a szlovák Kulturális
Minisztérium államtitkára volt. A kísérő kultur programban, a felvidéki Gímes
alapiskolájának diákjai léptek fel.

A Mária-templomban a Nemzetközi Duna Filharmónia koncertjét Alexei
Kornienko vezényelte. Műsorukban Bartók Béla, Georg Philipp Telemann művei és
népzenei feldolgozások is szerepeltek.

Az ünnepség védnökei Johanna Mikl-Leitner, Alsó-Ausztria tartományfőnöke,
Rigó Konrád, szlovák kulturális államtitkár, Nagy Andor, Magyarország bécsi
nagykövete és Német Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke voltak.

12.       Június 18-20

Kirándulás az
Ötscher-hegyvidék tájain

Kora nyári kirándulásunkat az ausztriai Mostviertel-Ötscher régió
felfedezésére szerveztük. Ez alkalommal Alsó-Ausztria és egy csipetnyi
Stájerország legszebb természeti és építészeti kincsei között tölthettünk
néhány napot. A kultúrtörténeti emlékek felkeresése ezen a kiránduláson is
fontos célunk volt, de a természet csodálatos erejével is sikerült elmélyíteni
az összetartozás, a közösség építő erejének fontosságát.  Szálláshelyünk az Ötscher-Tormäuer nemzeti
park területén található Lackenhof-ban volt, amely 850 méter magasan a kis
Ötscher-hegy lábánál fekszik. A régi favágó zsákfalucska a térség egyik
legkedveltebb téli síparadicsoma, nyáron pedig kiemelt túra- és pihenőhelynek
számít. A velünk tartók szerint felejthetetlen élményekben volt részük.

2018. január – június

   EGYESÜLETI KRÓNIKA

   2018. január – június

 

2018. január 11.

Évi közgyűlés – tisztújítás az „Europa”-Clubnál

A közgyűlés úgy döntött, hogy az „Europa”-Club vezetője továbbra is Smuk András, helyettese pedig Mentsikné Hoffer Szilvia marad. A közgyűlés beválasztotta Liszka Kristófot a vezetőségbe. A közgyűlésen szép számmal vettek részt a klubtagok, így a régi-új vezetés erős bizalmat élvez. A jelenlévők meghallgatták a vezetőség beszámolóját az elmúlt év programjairól, kapcsolatfelvételeiről és a beérkezett támogatások felhasználásáról. Ezt követően a pénzügyi ellenőrök számoltak be az egyesület pénztárának ellenőrzéséről. Mindent rendben találtak.

A közgyűlést követően levetítettük Loss Dominik filmjét, amely az „Europa”-Club tavalyi, az Őrségben és a Muravidéken tett utazásáról készült.

 

2018. január 20.

Védők és építők – kötetbemutató

Meghívásunkra a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a magyar nagykövetség márványtermében a „Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában” című kötetet mutatta be, kultúrális műsort a soproni Szent Orsolya Katolikus Iskola diákjai adtak.

A kötetet Makláry Ákos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke valamint Brummer Krisztián, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége soproni csoportjának elnöke mutatták be. Galgóczy Gábor, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke pedig a szövetség által kiadott „Kárpát-medencei Népénekgyűjtemény” című kiadványt prezentálta. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a legnagyobb magyar keresztény civil szervezet. 1989-es megalakításától kezdődően evangelizációs küldetése szellemében, az ökumené jegyében, a keresztény társadalmi és kulturális szerepek feltárására, valamint a kor meghatározó kérdéseivel kapcsolatos állásfoglalások kialakítására és nyilvánosságra hozatalára törekszik.

 

2018. február 10.

Soproni Petőfi Színház kabaré estje Bécsben

Nekem a feleségem gyanús… címmel szerepeltek a bécsi Komensky Iskola színháztermében a Soproni Petőfi Színház művészei. A rendező a kétrészes kabaréban a 20. század eleje „humor-aranykorának” gazdag terméséből válogatott tréfákat, humoreszkeket és kuplékat. AZ „Europa”-Club meghívására a teátrum legutóbb tavaly vendégeskedett Bécsben: akkor egy Rejtő-estet adtak elő nagy sikerrel.

Az előadásban a színház ifjú tagjai mutatkoznak be: a főbb szerepekben Simon Andreát, Szlúka Brigittát, Ács Tamást, Papp Attilát és Savanyú Gergelyt láthattuk.

Ahogy a cím is mutatja: főleg párkapcsolati témájú történetek, a férj-feleség kapcsolat, a bimbódzó szerelem és az ezekből támadó félreértések elevenednek fel. Az előadás nagy sikert aratott.

 

 2018. február 24.

„A magyar szóban felragyog a lélek”

A szép verseké és a különleges dallamoké volt a főszerep az „Europa”-Club következő programjának: Almássy Katinka költeményeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Az író, költő és műfordító Almássy Katinka ismert szereplője a magyarországi irodalmi életnek. A Balaton mellől származik, és napjainkban is kötődik ehhez a vidékhez. Keresztény beállítottságú művészként a hazaszeretet, az anyanyelv szeretete és az egyetemes emberi értékek határozzák meg műveit. Ars poeticája szerint versei az impresszionizmus jegyeit viselik magukon.

Az írónőt kiadója, Kaiser László mutatta be a közönségnek, majd Almássy Katinka olvasott fel verseiből. A költemények zenei kísérője Vig-Urbanetz Margit zeneművész volt, aki viola d’amore nevű hangszerén teremtette meg az irodalmi est hangulatát.

 

 2018. március 3.

Zsuffa Tünde: Ingeborg című könyvének bemutatója

Veszélyes dolog, ha valaki mindenét kész feláldozni a céljai érdekében. Zsuffa Tünde új regényének főhősnője, Ingeborg Käppler viszont úgy érzi, semmi sem túl nagy ár azért, hogy megszabaduljon Lipcse külvárosi munkásnegyedéből, az NDK cementszínű sivárságából. Bár a rossz oldalán áll, kiszolgáltatott bábból fokozatosan a legerősebbek egyikévé válik. Veszedelmes táncot jár az életeket felőrlő hatalommal, a hírhedt keletnémet titkosszolgálat kötelékében. A kémnő életében azonban egy váratlan tragédia mindent átformál… Sok évvel később, a bolíviai sósivatagban, ahol a Föld és az Ég összeér, találkozik a zsarolás és megfélemlítés elől menekülő Caroline Noire-ral. Egy francia lánnyal, akinek nincs más bűne, mint hogy rosszkor volt rossz helyen. Caroline hamar rájön, hogy bár Ingeborg éppen olyan kegyetlen ember, mint azok, akik Párizsban tönkretették az életét, mégis bíznia kell a nőben. Vajon megadatik-e Ingeborg személyes megváltásának a lehetősége? Képes lesz-e önmagával is szembenézni a sósivatag tükrében? Tud-e Caroline erőt meríteni a találkozásból ahhoz, hogy felvegye a harcot azok ellen, akik meghurcolták, vagy utoléri a hatalom keze?

 

  2018. március 15.

„A tűz márciusa” – 1848-49-es megemlékezés Bécsben

Március 15-én tartotta 1848-as megemlékezését az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala. 17 órakor megkoszorúztuk Bessenyei György testőriró bécsi szobrát, 19 órától pedig ünnepi műsor várta az emlékezőket a Collegium Hungaricumban.

Bessenyei Weghuberpark-beli mellszobránál a Délibáb énekegyüttes Kossuth-nótákat énekelt, majd dr. Lázár Balázs történész, hadilevéltáros mondott emlékező gondolatokat. Az ünnepi beszédet Koncsol László, József Attila-díjas szlovákiai magyar irodalomkritikus, esszéíró, hely- és művelődéstörténész, költő, műfordító, szerkesztő, pedagógus tartotta.

„A tűz márciusa” című verses-zenés műsorban fellépett Meister Éva, Magyar Művészetért díjas színművész. Közreműködtek az AMAPED diákjai, 1848 „gyümölcse” a Kiegyezés címmel.

Radda István, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala elnöke szerint „magyarságunk megnyilatkozása, hogy szívesen emlékezünk történelmünk fontos eseményeire.” Szerinte fontos, hogy 1848 esetében ne csak az eseményeket meséljük újra el, hanem arról is emlékezzünk meg, hogy a harcok és az elvesztett szabadságharc eredménye az 1867-es kiegyezés. Fontos, hogy a fiataloknak is átadjuk ezt a magyarságtudatot”, érvelt Radda István.

 

 2018. május 15-20.

A Szentföldön kirándult az „Eropa”-Club

Izraelbe látogatott áprilisban az „Eropa”-Club tagsága. A résztvevők közel egy hetet töltöttek a Közel-Keleten, jártak Jeruzsáleben, ahol többek közt végigjárták a „ia Dolorosát”, megmártóztak a Jordán vízében is, de Izraelben élő magyarokkal is találkoztak.

A kultúrák hihetetlen összhangjának voltunk tanúi Izraelben: az ókori görög és római kor maradványai, azután a keresztes lovagok korának várai, az arab és oszmán valamint a zsidó-keresztény korszakok, mindnek ott van a saját öröksége, amelyek a városok csodás részei.

Kiránduló csoportunk elsősorban a keresztény kötődésű helyszíneket látogatta meg: jártunk a betlehemi Születés templománál, Jeruzsálemben pedig mások mellett a Siratófalat és a Szent Sír templomot is megtekintettük. Továbbá voltunk Jerikóban, Tiberiasban és a Sion-hegyen is. Bejártuk a Jordán folyó, a Holt tenger és a Genezáreti tó vidékét.

Csportunk Netanjában helyi magyarokkal is találkozott, akikkel a helyi magyar kulturális életről és életmódjukról beszélgettek.

Az „uropa”-Club következő külföldi utazásán Firenze és Toszkána magyar emlékeit fedezi majd fel.

 

 2018. május 17.

Mátyás királyra emlékeztek Bécsben

Az idei Mátyás király-emlékév keretében a Magyar Örökség-díjas mesemondó, népdalénekes és néprajzkutató Kóka Rozália hozta közelebb hozzánk a reneszánsz uralkodóról szóló meséket, mondákat Bécsben. Kóka Rozália, a Népművészet Mestere a saját , 2003-ban megjelent “Mátyás király rózsát nyitó ostornyele” című könyvéből ismertette a számára legkedvesebb és kevésbé ismert meséket. Azt is megtudtuk, hogy Kóka Rozália a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, közel harminc éve gyűjti a Mátyás királyról szóló szájhagyományt, s a fellelt folklórkincs legszebb darabjait azóta írja és meséli kicsiknek és nagyoknak. A Mátyásról szóló történetek között Gulyás Ferenc népi hangszeres előadóművész pedig különféle népi hangszereken – citera, tárogató, mandolin, tekerőlant – idézte meg a középkort.

Kóka Rozáliának 2014-ben jelent meg a legújabb, Hunyadi Mátyás alakját bemutató, az ifjúságnak szóló „Mátyás király neve napja” című könyve, a Fekete Sas kiadó gondozásában. Ebben a kötetben száz Mátyás királyról szóló mesét gyűjtött össze, ismerteket és kevésbé ismerteket, bemutatva ezt az egyedülállóan gazdag népi hagyományt.

 

 2018. május 27.

Szent István ünnepség és a Duna Filharmónia koncertja Németóváron

Az idén 15 éves fennállását ünnepli a Centrope regionális együttműködés és az ezen belül alakult Nemzetközi Duna Filharmónia. A jubileum alkalmából ünnepi koncertet adtak a németóvári /Bad Deutsch-Altenburg/ Mária templomban.

A mise után, hagyományosan megkoszorúztuk Szent István király mellszobrát, amelyet a concert követett.

Az „Europa”- Club meghívására 2015-ben tartott a Mária templomban első ízben koncertet a Duna Filharmónia. A Centrope együttműködés maga is 2003-óta létezik, melyhez Burgenland, Alsó-Ausztria, Bécs, Györ-Sopron megye, Vas megye, a Pozsonyi régió, a nagyszombati régió valamint Dél-Morvaország tartoznak.

A szentmisét a Collegium Pazmaneum rektora, Varga János celebrálta. Ezt követően került sor a Szent István szobornál az ünnepi beszédekre és a kulturális műsorra. Beszédet mondott dr. Fodor Tamás, Sopron város polgármestere, dr. Hans Wallowitsch, Németóvár alpolgármestere, Pethő Péter, a Győr-Mososon-Sopron Megyei Önkormányzat elnöke, Bóta Zsolt, Magyarország bécsi követe, valamint Pausits István, Mosonmagyaróvár Önkormányzata képviselője. A programban fellépett a bécsi Komensky iskola gyermekkórusa, a felvidéki Holocsy Zsóka Zsófia Kulcsár Tibor versével, valamint a bécsi Délibáb Néptánc- és Népzeneegyüttes.

Bánlaky Ákos zeneszerző külön erre az alkalomra komponált művével, a Dunarapszódiával kezdődött meg a koncert, elhangzott egy Bartók összeállítás, valamint kortárs művek és erdélyi népzene is. Vezényelt Cséfalvay Dániel.

 

A bécsi magyar kulturális élet színvonalas rendezvényekkel való ellátásáért, megszervezéért és a közösséget összetartó önzetlen, áldozatos munkáért szeretnék köszönetet mondani az egyesület vezetőségének és mindazoknak, akik ilyen szép számban elfogadják meghívásunkat.

 

A rendezvények képeit, videofilmjeit meg lehet tekinteni az egyesület www.europaclub.at című honlapján a „Képgaléria” illetve „Videógaléria” alpontok alatt, továbbá a „Europa”-Club facebook-oldalán is https://www.facebook.com/Europa-Club-B%C3%A9cs-478055442397522/.

 

 

                                                                                                             Dr. Smuk András                                                                                                                                     az „Europa”-Club elnöke                   

 

2017 szeptember – december

Az „EUROPA”-CLUB műsora az év második felében is hasonlóan gazdagon alakult, mint az év első felében. Összesen 10 programot sikerült megvalósítani.

1. Szeptember 18. Nagyszőlőstől Rabatig – Utazás a határok mentén és egy diplomata múltjában című könyvbemutatóra került sor a Collegium Pázmáneumban az Ars Sacra ünnepi hét keretében. A könyv szerzőjével, dr. Perényi János bécsi magyar nagykövettel Ferenczy Klára beszélgetett.
Perényi János nem csak diplomata, eredeti szakmája szerint történész. A határok menti utazások bemutatják az egykori Perényi-birtokot Abaújtól Beregen át Ungig, miközben az olvasó megismerheti a Perényi nemzetség anekdotákkal fűszerezett valós történetét is. Mivel a Perényiek sokszor töltöttek be fontos országos tisztségeket a magyar történelemben a középkortól egészen napjainkig, egyfajta sajátos ország- és nemzettörténet is kikerekedik az olvasó számára a könyvből. Perényi János személyes történetét, a szűkebb értelemben vett családtörténettől a közéleti szerepvállalásig, a diplomata lét érzékletes bemutatásáig, a szerző személyes világnézetét és tudósi szemléletmódját is megismerhetjük. Perényi János kiemelte, hogy unokáinak szellemi örökségül írta meg könyvét, ugyanis szeretné felhívni a figyelmüket a múlt és a hagyományok tiszteletére. A könyvbemutatón kiderült, miért Nagyszőlős, a kárpátaljai település, a világ közepe. A szerző kitért arra is, hogy a magyar-osztrák kapcsolatok rendkívül gyümölcsözőek az utóbbi időben.

2. Szeptember 25-én nyílt meg a Széchenyi-emlékek nyomában Európában című kiállítás Collegium Hungaricumban a Bécsi Magyar Történeti Intézet és az ,,Europa’’-Club szervezésében. A kiállítást a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) készítette.
A kiállítás megnyitásának napján két előadáson is részt vehettek az érdeklődők. Dr. Deák Piroska az itáliai Széchenyi-emlékekről beszélt, míg Dr. Messik Miklós, a MEVE elnöke az angliai és franciaországi Széchenyi-emlékeket villantotta fel izgalmas előadásában.
Az út Széchenyi István életének három nagy korszaka, ifjúkora (az „öröm” időszaka), az ébredés, valamint a tettek szakaszain át vezetett. A legnagyobb magyar pályájának sok érdekességéről szó esett naplófeljegyzései, levelezései és egyéb kutatások, tanulmányok alapján.

3. Szeptember 28-30. – kirándulás az Őrségbe
Ezúttal az Őrség tájkörzet felfedezésére hívta a kultúrtörténeti kirándulásokat kedvelő tagjait, barátait az egyesület. Az Őrség a mai Magyarország egyik legszebb, zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található történeti és néprajzi tájegység. Felkerestük Őriszentpétert, a Szalafő-i Pityerszert, Velemér Árpád-kori templomát, Magyarszombatfán a fazekas múzeumot és Szentgyörgyvölgyön is látogatást tettünk, koszorúztunk a kercaszomori haranglábnál. Erre a kirándulásra elkísértek bennünket az ORF Burgenland munkatársai is, hogy felvételeket készítsenek a kirándulásról.

4. Októberben 5-én a révkomáromi Teátrum színházi polgári társulás Csáky Pál Virágeső című egyfelvonásos színpadi játékára közel száz néző volt kíváncsi.
A színpadi játék a felvidéki magyarokról szól, küzdelmeiket, mindennapi harcaikat mutatja be a hatvanas évektől kezdve egészen a rendszerváltásig, illetve a jelenkorig egy idősebb színészházaspár visszaemlékezésein keresztül. Egy olyan korszakra koncentrál, ahol a diktatúra az ember velejéig hatol, aki még a kultúra területén sem lehet szabad. De nem csak a művészi önkifejezést kontrollálják – magyarnak lenni sem szabad, istenhívőnek lenni pedig már végképp nem tanácsos (Dráfi Anikó). A főszerepet, Ferit, a színészt Dráfi Mátyás, Jászai-díjas színművész játszotta, feleségét, Juditot a magyarországi művésznő, Kolti Helga jelenítette meg. További szereplők: Tarics Péter (színházigazgató), Tóth László (Péter, Feri barátja) és Borsó Ákos (párttitkár). A férjet és a feleséget alakító két színész parádésan szerepelt, de a másik három karakter is nagyon jó alakításra adott lehetőséget.
A színdarab nagy hatással volt a nézőkre, Csáky Pál, szlovákiai magyar mérnök, politikus és író, európai parlamenti képviselő nehezen jutott szóhoz az előadás végén a tapsviharban.

5. Október 21-én Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek a bécsi magyarok. Az „Europa”-Club szervezésében, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége tagegyesületeinek műsorára a Komensky Iskola színháztermében került sor. A köszöntőket követően Dr. Tóth Imre, soproni történész, múzeumigazgató és egyetemi docens mondott ünnepi beszédet. Miután körbejárta a forradalom szó jelentését, közös történelmi emlékezetünk legfontosabb részeként beszélt a zsarnokságról és a 61 évvel ezelőtti eseményekről, kitérve arra is, hogy az ’56-os migráció hogyan jelentkezett Ausztriában.
A beszédeket követő zenés, verses, táncos ünnepi műsorban az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének (AMAPED) diákjai és a Délibáb Kultúregyesület néptáncosai léptek fel.
A rövid szünet után a Soproni Petőfi Színház művészei, Ács Tamás és Papp Attila A magány változatai című darabot mutatták be. A művet Katona Imre, szerkesztő-rendező, Hamvas Béla és Márai Sándor műveiből állította össze.

6. Október 26-án „Amerre menekültünk…” Megemlékezés Jánossomorja – Andaunál
A Menekülők Kopjafájánál tartott koszorúzást Jánossomorján a bécsi ’56-os emigrációt is tömörítő „Europa”-Club. Az Andauba vezető út mentén álló emlékművet 2011-ben hozták létre az egyesület elnökének kezdeményezésére, aki maga is itt hagyta el Magyarországot 10 éves korában. Az emlékmű azon személyek előtt tiszteleg, akik a megtorlás elől menekültek, iletve akik önzetlenül nyújtottak segítséget.
A műsort Ács Tamás, a Soproni Petőfi Színház színművésze nyitotta meg Ady Endre Intés az őrzőkhöz című versével, majd Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere mondta el köszöntő beszédét.

7. November 11-én Ökumenikus imaóra Németóváron
Az „Europa”-Club bécsi magyar egyesület idén is megemlékezett – magyarországi és felvidéki magyarokkal közösen – az idegenben nyugvó, szomorú és drámai körülmények közt meghalt magyarokról. A Mária templomban az ökumenikus imaórát Karvanszky Mónika bécsi református lelkésznő, Kiss Miklós mosonmagyaróvári evangélikus lelkész és Jankó Gábor felvidéki katolikus plébános tartotta. Üdvözlő szavakat mondott Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, Franz Pennauer, Németóvár polgármestere, valamint Balint Pavel esperes. Közreműködött a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes és Kóka Rozália, a népművészet mestere. Az ünnepi megemlékező beszédet Duray Miklós, szlovákiai magyar politikus, egyetemei tanár, író tartotta. Az imaórát követően az egyesület által a temetőben felállított kopjafánál került sor a koszorúzásra. A hősök előtti főhajtás a Szózattal ért véget.
Az idén a vártnál is többen jöttek el a megemlékezésre, autóbuszok érkeztek a Felvidékről és Magyarországról is. Végül egy fűtött sátorban pogácsa, forralt bor, puncs és kávé mellett fogadásra került sor.

8. November 18-án „Mindannyiunk atyja” – Arany János
200 éve született Arany János, magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, majd főtitkára. Ezt az irodalmi estet az „Europa”-Club a magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakjának tiszteletére szervezte. A műsor Nemes Nagy Ágnestől idézett címe Arany János életművének meghatározó súlyára, hatására utal.
Sudár Annamáriát a vers, illetve a versmondás óvodás kora óta kíséri: számos rendezvényen, versenyen vett részt, színjátszó körben szerepelt. Nagy hatással volt rá a budapesti József Attila Gimnázium. 1995-ben hivatásos előadóművészi engedélyt, majd 1996-ban az ELTE-n magyar és történelem szakos bölcsésztanári diplomát szerzett. Arany János életműve kiemelkedően fontos számára.
Műsorában elhangzott többek között a Rege a csodaszarvasról, a Szibinyányi Jank, a Vörös Rébék és a Rendületlenül című költemény.
Petőfi Sándor és Arany János levelezésének a Toldi-trilógia megszületésére vonatkozó része, a Toldi estéje néhány versszaka és több Aranyról, illetve Aranyhoz szóló mű, illetve Arany-szövegre való rájátszás is szerepelt a programban, köztük Babits Mihály, Faludy György, Illyés Gyula, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Pilinszky János és Weöres Sándor versei, szövegei is.

9. December 6-án A bécsi Collegium Hungaricumba látogatott a Mikulás
Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének meghívására érkezett a Mikulás, hogy megajándékozza a gyermekeket. A színes programokkal egybekötött családi délutánt az AMAPED és az „Europa”-Club szervezte közösen.
Mikulás napján közel kétszáz lelkes gyerek és szülő érkezett a Collegium Hungaricum nagytermébe, hogy együtt várják a Mikulást. Az egybegyűlteket Mentsik Szilvia, az AMAPED elnöke köszöntötte, ezt követően pedig a Mesebolt Bábszínház előadását élvezhették a résztvevők. A Vásártér című három részes bábjáték felelevenítette a hajdanvolt vásárok hangulatát, amikor még mutatványosok, csepűrágók, bábosok járták a vásártereket. A fából faragott figurák egy hagyományos szoknyás bábszínpad ráncai közül bukkannak elő, mindig hangos gyermekkacajt kiváltva. Az előadást gyermektáncház követte, ahol a kicsik kedvükre ugrálhattak, táncolhattak.
Az előadást és a táncházat követően már nem maradt más hátra, mint a Mikulás érkezése, melyet a kisgyermekek énekhangja kísért. A terembe érkező Mikulás minden jelenlévő gyermeknek csomagot ajándékozott. A műsor alatt és után az előtérben büfé és könyvvásár fogadta az érdeklődőket, ahol kedvükre nézelődhettek.

10. December 10-én Adventi Istentisztelet és karácsonyi ünnepség
Adventi istentiszteletre, hangversenyre és vendégségre hívta vasárnap, december 10-én az ausztriai magyarokat a református gyülekezet lelkésze, Karvansky Mónika és az „Europa”-Club. A program istentisztelettel kezdődött, majd különleges zenei élményben és a közösségi együttlét örömében osztozhattak az érdeklődők. Az istentiszteletet követően Szabó István pánsíp-művész és Handl György orgonaművész, a gyülekezet kántora játszott adventi, karácsonyi zenedarabokat.

Széchenyi-emlékek nyomában Európában

A Bécsi Magyar Történeti Intézet és az EUROPA-Club szervezésében nyílt kiállítás Széchenyi-emlékek nyomában Európában címmel a Collegium Hungaricumban szeptember 25-én. A kiállítást a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület (MEVE) készítette. A MEVE kis közösségének alapelve megalakulása óta egyértelmű: „… a magyar emlék-kutatás az egyetemes emberi kultúra számunkra kiemelkedően fontos, természetszerűen különleges része”.

A kiállítás megnyitásának napján két előadáson is részt vehettek az érdeklődők. Dr. Deák Piroska az itáliai Széchenyi-emlékekről beszélt (5 utazás), míg Dr. Messik Miklós, a MEVE elnöke az angliai és franciaországi Széchenyi-emlékeket villantotta fel izgalmas előadásában.

A két előadás előtt Dr. Smuk András, az EUROPA-Club elnöke köszöntötte az érdeklődőket és üdvözölte a kiállítást, valamint az előadókat, akik izgalmas történelmi, illetve földrajzi utazásra invitálták a közönséget. Az út Széchenyi István életének három nagy korszaka, ifjúkora (az „öröm” időszaka), a felébredés, valamint a cselekedet szakaszain át vezetett. A legnagyobb magyar pályájának sok érdekességéről szó esett naplófeljegyzései, levelezései és egyéb kutatások, tanulmányok alapján.

A Széchenyi-emlékek nyomában Európában kiállítás színes, képes és írásos anyagokon keresztül kalauzolja el az érdeklődőket a Széchenyi-emlékhelyekhez, és méltó módon állít emléket a közvélemény számára kevésbé ismert Széchenyi Ödön életművének is.

A kiállítás október 12-ig megtekinthető a bécsi Collegium Hungaricumban.

A rendezvény kisebb fogadással zárult.

(Fazekas Csilla)

2017. január – június

,,Europa’’-Club rendezvényei, hírek az egyesületről

2017. január – június

A Centrope régió négy ország, Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia határ menti térségeit öleli fel. Területét Kelet-Ausztria, Dél-Morvaország, Nyugat-Magyarország,  valamint Nyugat-Szlovákia Pozsony és Nagyszombat járások alkotják.

A négy tagállam közötti együttműködés 2003-ban Köpcsényben (Kittsee) egy politikai szándéknyilatkozat aláírásával vette kezdetét, amikor a döntéshozók megállapodtak Európa középső régiójának, a Centrope-nak a létrehozásában, fejlesztésében. Az összefogás célja az évtizedekig politikailag széttagolt területek kulturális, ökológiai és gazdasági fejlődésének elősegítése.

A kulturális együttműködés gondolatát és lehetőségét kívánta előtérbe helyezni az „Europa”-Club és a Nemzetközi Duna Filharmonikusok vezetősége 2016 óta.

De lássuk most konkrétan milyen munkát végezett az „Europa”-Club 2017-es év első felében. Összesen 14 rendezvényre került sor.

• január 12-én az ,,Europa”-Club vezetőségválasztó közgyűlést tartott, ahol a tagság a régi vezetőséget választotta meg. Az elnök 2016-os évi beszámolójából kiderült, hogy az 56-os menekültek által alapított egyesület egyik legfontosabb rendezvénye a 60 éves évforduló megünneplése volt. Májusban pedig a Szent István szobor felavatására került sor. Kulturális kirándulások (Erdőhát-Morvaország, Bulgária) színházi rendezvények, koncertek, előadások, filmvetítések, ifjúsági és karácsonyi programok tarkították az eseménynaptárt.

Majd filmvetítés következett az egyesület Erdőhát-Morvaország-i körútjáról.

január 17. Patria Nostra Nóvé Béla rendező, történész dokumentumfilm bemutatására került sor. A film azokról a magyar fiatalokról szól, akik 1956 után Nyugatra menekültek és pár év múlva beálltak a Francia Idegenlégióba. Az összesen 3000 magyar légiós legtöbbjét azonnal Algériába vezényelték, ahol legalább öt évet szolgáltak a sivatagban. Rengeteg magyar esett el az 1962-es algériai szabadságharcban. A történet a filmbemutató publikumát is megérintette. A film főszereplői az egyik elnyomó rendszerből mentek a másikba, hisz abba a francia idegenlégióba menekültek, amely katonai erőszakkal tartott fenn egy koloniális rendszert Algériában. Ugyanakkor más választásuk nem volt, hisz, ahogy a filmben is elmondják, a légió előtt sokan megfordultak Párizsban is, de nyelveket nem beszélvén, pénz nélkül, nem volt szállásuk és a hidak alatt húzták meg magukat. Úgy gondolták, nincs más választásuk, mint a légió.

A másfél órás lebilincselő film végén Nóvé Béla történésszel beszélgethettek résztvevők, és lehetőség volt a könyv megvásárlására is.

február 18-án a Soproni Petőfi Színház a Rejtő, a megejtő kabaréműsorát mutatta be. A bécsi esten Rejtő Jenő kedvelt kabaréjelenetei, regényrészletei, írásai mellett érdekességként kevésbé ismert versei is elhangzottak. Természetesen, a legendás Rejtő hősök, többek között Fülig Jimmy, Piszkos Fred, Troppauer Hümér, Van der Gullen Félix és társainak kalandjaiba is bepillanthatott a közönség, de a 30-as évek pesti kabaréinak világa és a legendás Japán kávéház is megelevenedett a színpadon. A Soproni Petőfi Színház színészei: Ács Tamás, Molnár Anikó, Papp Attila, Szlúka Brigitta és Savanyu Gergely a bécsi bemutató során önfeledten komédiáztak. A jó hangulatú vendégjátékra sokan voltak kíváncsiak, szinte teljesen megtelt a Komensky Iskola díszterme.

március 9 – én az érdeklődők az „Europa”-Club és a Magyar Diákok Egyesülete (MDE-VUS) közösen szervezésében. Lovasíjász című történelmi dokumentumfilmet nézhették meg a bécsi Collegium Hungaricumban.

„A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett, csak az elődeinkre jellemző ősi harci képességgel, a lovasíjászattal, annak szellemi hátterével és az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglakozik. A közel két órás filmre több mint hetvenen voltak kíváncsiak.

március 18. Színházi előadás az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából

Bemutatásra került „A Hős Görgey” című dráma két részben, a Révkomáromi Teátrum Színházi polgári társulás előadásában. Görgey Gábor, a szerző tisztára mossa a magyar szabadságharc „Áruló“ tábornokát, mellesleg saját dédnagyapja fivérét. „Nem úgy volt az, ahogy az iskolában tanultuk“ – ez a Görgey című darab fő mondanivalója.” Dráfi Mátyás – Érdemes és Jászai Mari díjas művész – jól belehelyezkedett Görgey szerepébe, érezhető volt, hogy közel áll a szívéhez ez a karakter. Történelmi igazságszolgáltatás történik ebben a darabban, végre itt nálunk is ki merik mondani azt a történelmi igazságot, hogy Görgey nem áruló, hanem nagyon okos stratéga, kiváló hadvezér és harminc ezer magyar honvéd életének megmentője volt.. Igazi reálpolitikus, aki nem szökik külföldre, vállalja a száműzetést és a magyar nemzet megvetését. Az álombetét részeket bravúros ötlettel oldotta meg a rendező- főszereplő, hisz az álmokban megjelenő egyes személyek filmbetétek alkalmazásával elevenednek meg előttünk. Például: Görgey édesanyja, Kossuth Lajos, Andrássy Norbert, Perczel Mór, és Széchenyi István.

Dráfi Mátyás a darab végén megemlítette, hogy szívesen jönnek Bécsbe, mert nagyszerű és hozzáértő a publikum.

március 24. Tutukantuálé kabaréműsor Szabó Zolival

Az ,,Europa”-Club a történelmi megemlékezések, előadások mellett a szórakozásról sem feledkezik meg. Az év során – a Soproni Petőfi Színházzal és marosvásárhelyi művészekkel való együttműködésnek köszönhetően – kabaréestek, színházi estek is szerepelnek a programban. Március 24-én, péntek este a Collegium Hungaricum nagytermében, Tutukantuálé mottóval Szabó Zoltán színész, író, humorista és a Cantuale Marosvásárhelyi Filharmónia Quintettje gondoskodott a jó hangulatról. Székely Szabó Zoltán ezúttal humorával ragadtatta a közönséget tapsra.

A Cantuale Quintett 16 bordalt énekelt, több szólamban. Szabó Zoltán színész – gyermekkori becenevén Tutuka – pedig „borbarát“ karmesterként vezényelte az estet, ô volt a prózarészleg, illetve a „prózarészeg“. A magas színvonalú kóruselőadás valamint a fergeteges székely humor megtették hatásukat és magukkal ragadták a közönséget.

április 25. A Kákics együttes Bécsben

” Ferenc Jóska fújatja a trombitát. ” címmel tartott előadást a székesfehérvári Kákics népzenei együttes. A műsor népzenei – történeti visszatekintés volt az első világháborúra. A dalokban és a közben felolvasott korabeli levelekben, haditudósításokban, visszaemlékezésekben a katonaélet különböző pillanatai kerültek elő, de. elhangoztak gyimesi, sőt moldvai csángó magyar dalok is.

Az előadás alatt nem csak vonós hangszereket, hanem a parasztság által használt hangszereket, mint például a tekerőlantot, a dudát a gyimesi ütőgardont a különböző furulyákat, dobot, kobzát, citerát és cimbalmot is megszólaltatták. ezzel is színesítve a nagyszerű előadást.

A háttérben folyamatosan változó képeket az előadáshoz az adott énekekhez, elmondott szövegekhez szinkronizálták, így pl. amikor az isonzói csatáról esett szó akkor a fotók is azt tükrözték, ha tengeri hadszíntérről énekeltek, akkor a tengerjáró magyar katonák életéről láthattunk képeket. Kossuth nótái is felhangzanak.

A hallgatóság hosszan tartó vastapssal köszönte meg a műsort aminek lezárása képpen közösen elénekelték a ,,Kimegyek a doberdói harctérre” kezdetű dalt. Akik időt szakítottak az előadásra nagyon szép, megható élményekkel gazdagabban térhettek haza. A rendezvényt az „EUROPA”-Club szervezte a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület támogatásával.

április 28. Centrope koncert Somorján

Az „Europa”-Club szervezésében autóbusszal utaztunk a felvidéki Somorjára. A városnézés során megtekintettük a református, az evangélikus templomot és a zsinagógát.

A Nemzetközi Duna Filharmónia Centrope gálakoncertje 18.30 órakor kezdődött a helyi zeneiskola dísztermében. A zenekart a Centrope-díjas felvidéki származású Katona Ágnes alapította. Az évente megrendezésre kerülő gálahangverseny a Duna-régió tehetséges fiatal művészeit vonultatja fel, Somorján az ausztriai Yury Revich, hegedűművész, a délvidéki Weber Irena énekes, a szlovákiai Dorota Tóthová énekes és az ugyancsak szlovákiai Miloš Biháry zongoraművész, valamint a Jazz Funk Brothers együttes és Sipos Dávid vendégművészek kápráztatták el előadásukkal a közönséget.

május 2. Kucsera János, a müncheni Széchényi Kör elnöke vetített képes előadása: ,,Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban!”

A meghívás apropója volt többek között az is, hogy az „Europa”-Club júniusban kultúrtörténeti kirándulást szervezett Bajorországba, melynek célja többek között az ottani magyar emlékek megtekintése volt. A kirándulók szakmai vezetője Kucsera János volt.

„Németország feltűnően gazdag magyar vonatkozású emlékhelyekben, hiszen a magyar-bajor kapcsolatok több mint ezer évre vezethetők vissza. Példának okáért kell megemlíteni a 955-ös augsburgi csatát, vagy Szent István király feleségét, Gizellát, aki szintén bajor származású. A dél-bajor (Passau, Niederaudorf, München és környéke) emlékhelyek ismertetése után, Észak-Bajorország magyar vonatkozású települései kerültek bemutatásra: E városok Nürnberg, Bayreuth, Bamberg, Bad- Kissingen. A javarészt második világháborús katonai síremlékek mellett nagy hangsúlyt kapott István király és Gizella bajor hercegnő házasságkötésének emlékezete. Ezt a szoros kapcsolatot több bajorországi város is megörökítette. A fenti témákat érintő színvonalas előadást az említett emlékhelyekről és személyekről készült fényképekkel kivetítésével tette még érdekesebbé Kucsera János. A bemutató végén a nézők kérdéseket tettek fel, majd kötetlenül beszélgettek tovább egymással pogácsa és egy pohár bor mellett.

május 6. Emléktábla leleplezés Valentiny Géza prelátus úr tiszteletére

Az ,,Europa”-Club és a Pazmaneum közös rendezvényén szentmisével és beszédekkel adóztak a bécsi prelátus emlékének, aki ekkor lett volna 90 éves.

Valentiny Géza prelátus 2011. június 1-jén távozott az élők sorából, de az emléke nem halványul. Az emigrációban élő magyarság kiemelkedő és igen népszerű személyisége volt, és sokat tett a magyar nemzetért, a külföldön élő magyarokért, a magyar egyházért. Az ,,Europa”-Club-nak nemcsak elnöke, de mecénása is volt. Szombaton, az újonnan elkészült emléktáblánál Smuk András, az ,,Europa”-Club elnöke, Varga János, a Pazmaneum rektora és Cserhát Ferenc, a külföldi magyarok püspöke is beszédet mondott. Az emléktábla-avatáson ott volt Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus püspök is. A keretműsort a Liszt Ferenc Énekkar szolgáltatta.

Valentiny Géza 21 évig, 1987-től 2008-ig volt az „Europa”- Club elnöke. Az emléktábla Rieger Tibor közreműködésével készült.

Valentiny Géza Szegeden született 1927. május 7-én. 1952. június 29-én szentelték pappá Bécsben. 1972-től 1996-ig az Europäischer Hilfsfonds Magyar Osztályának ügyvezetőjeként, 1996-tól pedig ausztriai magyar főlelkészként szolgált. 1981-ben pápai prelátusi címet kapott, 1996-ban apostoli protonotáriussá nevezték ki.

május 11. Koncert a bécsi magyar nagykövetségen

Május 11-én egy nagyszabású jótékonysági koncertre került sor a bécsi magyar nagykövetségen, magánszemélyek kezdeményezésére, az „Europa”-Club valamint a  Nemzetközi Duna Filharmónia közreműködésével. A bécsi támogatók a Szovátai Szent József Gyermekotthon javára egy jelentős összeget ajánlottak fel. A bécsi nagykövetség márványterme megtelt, több mint 170 vendég érkezett, de emellett sokan már a rendezvényt megelőzően is utalás során támogatták ezt a nemes célt. A programon a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, Böjte Csaba ferences szerzetes is részt vett.

A másfél órás jótékonysági koncerten a Nemzetközi Duna Filharmónia magyarországi, délvidéki, felvidéki és osztrák művészeinek előadásában ismert kalotaszegi és mezőségi népdalok valamint Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Säens, Sergej Rahmanyinov, Georges Bizet és David Popper művei mellett Kodály Zoltán szerzeményei is elhangzottak.

12. május 13. Lecsó macsó! A marosvásárhelyi Gruppen-Hecc Társulat zenés, politikai kabaré előadása

Sokan voltak kíváncsiak a Bécsben már jól ismert és méltán népszerű marosvásárhelyi társulat idei zenés, politikai kabaré előadására, melynek szerzői: Nagy István és Molnár Tibor.

De miről is szólt az est? Miért, mi történt 2016-ban? Semmi nevezetes. Csak választás volt Amerikában, Moldáviában, Bulgáriában, Ausztriában… és persze itthon. Volt egy Brexit, meg egy migráns-kvóta referendum. Talán soha ennyit nem voksolt a világ, mint az idén. Na, és kiket választottunk?! Amerika Trumpot, mi meg Teleormániát. Még egy parlamenti ciklus, és visszaválasztjuk Iliescut. Vagy Ceausescut? Kár, hogy nem lehet feltámasztani! Vagy mégis? Állítólag japán tudósok már próbálkoznak a mamuttal… Mi magyarok is megválasztottuk a mieinket. Utáljuk, szidjuk őket, de megválasztottuk újra. Igaz, a mi mamutjaink félreálltak, és most új, éhes ragadozók vetik magukat a koncra. Szóval egy nagy lecsó az egész. Szereplők: Nagy István, Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Csíki Hajnal, László Zsuzsa, Fodor Piroska, A társulat vidáman énekelve érkezett a színpadra, és ez a jókedv hamarosan átterjedt a közönség soraira is. Gyakran felhangzó harsány nevetéshullám jutalmazta a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc társulat színpadi játékát.

A Gruppen Hecc társulat és az „Europa”- Club együttműködése immár 25 éves múltra tekint vissza.

május 21. Nemzetközi Duna Filharmónia koncertje Németóváron

Vasárnap, május 21-én, Németóváron/Bad Deutsch-Altenburg adott ünnepi koncertet a Nemzetközi Duna Filharmónia a Mária templomban. A rendezvényre Szent István király tavaly felavatott szobra megkoszorúzásának alkalmából került sor. A szentmise után, amelyet dr. Franz Scharl bécsi segédpüspök celebrált, az ünnepi rendezvény a Szent István szobornál folytatódott. Az AMAPED iskola diákjai irodalmi zenés műsorral és néptánccal léptek fel, majd koszorúzás következett a Szent István szobornál. Dr. Erhard Busek, volt szövetségi alkancellár, dr. Werner Fasslabend, volt honvédelmi miniszter, és számos felvidéki és ausztriai magyar jelenlétében. Majd a Duna Filharmónia klasszikus koncertje következett, a megtelt Mária templomban, amelyet Szt. István királyunk alapított (1028).

14. június 2-5. Kulturális kirándulás Bajorországba

A bajorországi kirándulás célja elsősorban a magyar emlékek felkeresése volt. A Regensburg-Nürnberg-Burg Kastl-Wallhalla-Passau-Schlögen útvonalon végigmenve számos magyar történeti relikviát vettünk szemügyre. Boldog Gizella síremlékétől kezdve a nürnbergi Dürer házig mindegyiknél új információkat, élményeket gyűjthettünk.

A rendszerváltás óta járja az „Europa”-Club a Kárpát-medencét, hogy saját szemmel lássa, felkeresse a történelmi jelentőségű magyar emlékhelyeket. Az utóbbi években már a Kárpát-medencén túli úti célokat is kitűztünk. Így fordultunk meg tavaly Bulgáriában, idén pedig Bajorországban, ahova további utakat is tervezünk.

Többünknek legnagyobb élményt Burg Kastl, az egykori Magyar Reálgimnázium nyújtotta. Az 56-os magyarság egyik legnagyobb sikere volt ez a gimnázium.

Hazafelé Passautól Schlögenig hajón folytattuk az utunkat, majd a schlögeni kanyarnál újra buszra szálltunk. A kirándulás a visszajelzések alapján a résztvevők szerint is remekül sikerült.

Az itt leközölt egyesületi krónikát az ORF Burgenland munkatársai, Miklós Tünde, Bogdán Tibor és Kautny Endre jegyzetei segítségével Smuk András állította össze.

Bécs, 2017. 07. 14.

A bécsi magyarok ünnepi megemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

A bécsi magyarok ünnepi megemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulója alkalmából

2016. október 23-án, vasárnap este hét órakor kortanúkkal folytatott kerekasztalbeszélgetéssel és táncszínházi előadással folytatódott a bécsi magyarok ünnepimegemlékezése a Theater Akzentben. A rendezvényt a bécsi Magyar Nagykövetség, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibábvalamint az „Europa”-Club közösen szervezte.

Az előadáson való részvétel előzetes regisztrációhoz volt kötve, és már napokkal arendezvény előtt elfogytak a helyek, így nem meglepő, hogy 2016. október 23 – án, vasárnapeste hét órára megtelt a Theater Akzent nézőtere.
Dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Dr. Perényi Jánost, Magyarország nagykövetét (történészt) ünnepi beszéde megtartására. Anagykövet úr hangsúlyozta, hogy az ’56-ban történtek nemcsak hazánk életében indítottak eljelentős változást, hanem világtörténelmi szempontból is számottevőek voltak. Kiemelte, hogy rengeteg párhuzam fedezhető fel az 1848-as valamint az 1956-os események között, éshogy számára 1956 a magyar történelem egyik legfontosabb eseménye ezért, valamint azért,mert ezt ő maga is megélte.
A nagykövet úr beszéde után Zsuffa Tünde írónő beszélgetett az ’56-os forradalom „élő fáklyáival”: Fáy Jenővel, Csernay Jenővel, Schermann Rudolffal, Szőke-Dénes Róberttelés Török Marikával.Fáy Jenő mesélt először arról, hogyan élte meg az ’56-os eseményeket. Ő akkor 17éves volt, és a Keleti Pályaudvar-i postára igyekezett egy csomaggal, amikor gyülekeznikezdtek az emberek. Mire visszafelé jött, már több százan voltak, és egyre hangosabb volt askandálásuk: „Döntsük le a Sztálin szobrot!”.
Fáy Jenő csatlakozott hozzájuk, és jelen voltannál a pillanatnál, amikor a nyolc méteres szobor ledőlt. Azt mondta, ahhoz hasonlóeufórikus hangulatot soha nem érzett azóta sem.
Csernay Jenő 21 évesen került az események sűrűjébe, katonaként. A Rádió épületénélteljesített szolgálatot, és az ÁVO-s őrnagy hiába kérte tőle és társaitól az éles töltényeketahhoz, hogy a tömegbe lőhessenek, inkább eldugták. Majd kaotikus lövöldözés kezdődött (mindkét részről), az ÁVO-s őrnagyot lábon lőtték. A kiskatonák a környező házakbamenekültek, majd másnap visszamentek a laktanyába.
Schermann Rudolf kispap volt az ’56-os események alatt, aki – miután a forradalomkitört – sorba járta az iskolákat, hogy keresztre cserélje a vörös csillagokat… 24 évesen ment Ausztriába, ahol mindent megtett azért, hogy a kiérkező menekültek beilleszkedését segítse. Szőke-Dénes Róbert a forradalom utáni időszakról beszélt, arról, hogy az Ausztriábanmegalakuló ifjúsági szervezet (MEFESZ) szervezési titkáraként azért dolgozott a társaivalegyütt, hogy lakást, ösztöndíjat, tanulási lehetőséget kapjanak azok, akik MagyarországrólAusztriába menekültek a forradalom miatt.
Török Marika népmesei hőséről, saját férjéről mesélt, aki egy hónappal azután, hogysikerült elhagynia az országot, újra visszatért az éj leple alatt, hogy magával vigye a családját. Hat és kilenc éves gyermekeikkel négy órát gyalogoltak a sötét erdőben a határig, elkerülve acsapdákat, alvó határőröket és telepített aknákat, míg szerencsésen megérkeztek választotthazájukba.
A kerekasztal beszélgetést követő szünet után a Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibábtáncszínházi előadása következett. A megrázó képsorokkal, korhű kellékekkel, élőzenével ésnarrációval színesített táncok egy korszak jellegzetességeit mutatták be az ’56-oseseményektől kezdődően. A színvonalas előadás végén a fellépők a nézőkkel közösenelénekelték a Himnuszt.

2016. január – május

A bécsi magyaroknak – legyenek azok akár 1956-ban érkezett, akár a rendszerváltás után munkát kereső személyek ̶ azEuropa-Club jelentheti azt a közösséget, amely szülőföldjükhöz, magyarságukhoz köti őket. Az „Europa-Club egy olyan közösség, ahol magyarul beszélhetnek, akkor is, ha a családban már nem ez a nyelve a kommunikációnak, ahol megemlékezhetnek nemzeti ünnepeinkről, és amely lehetőséget ad a hagyományok, a kultúra ápolására. Bátran állíthatjuk, hogy egy szórványban élő magyar közösség jövője azon múlik, hogy mennyire tudja megszervezni saját életét, mennyire képes megoldani saját problémáit, és sikerül neki lelkes, tettre kész vezetőket választania saját soraiból. Az „Europa-Club 2016-os év első idényében is 12 rendkívül színes műsort kínált fel az osztrák fővárosban élő magyaroknak.

1. 2016. január 12-én, kedden, 19 órától a SilentiumA csendtől a szóig” – Pódiumest Wass Albert életművéből című előadással kezdtük az évet. Az előadást a soproni Petőfi Színház mutatta be, a Magyar Kultúra napjának tiszteletére. Nagyszámú nézőközönség gyűlt össze a Collegium Hungaricum dísztermében, hogy megnézze a soproni Petőfi Színház előadását, így emlékezve meg közösen a közelgő Magyar Kultúra Napjáról.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, minden év január 22-én. Az előadás kezdetén Pataki Andrást, a soproni Petőfi Színház igazgatóját elmondta, hogy nagyon örül, hogy ilyen gyümölcsöző kapcsolatot sikerült kialakítani az „Europa-Clubbal. ASilentium – A csendtől a szóig“ című Wass Albert életművéből készült pódiumestet a 2010-ben elhunyt Bánffy György Kossuth-, Jászai-, Kazinczy és Magyar Örökség díjas kiváló és érdemes művész rendezte és 2008-ban, Svédországban mutatták be először. Most, több mint 100 előadást követően a bécsi magyar közönséghez is eljutott, és itt is zajos sikert aratott. (Miklós Tünde)

2. 2016. január 29-én, pénteken a Collegium Hungaricum nagytermében a Pozsonyt bemutató műsort a Szövetség a Közös Célokért munkatársai által összeállított programot tekinthették meg a bécsi magyarok, amelyben Pozsonyhoz köthető személyiségek szerepeltek. A szép számban megjelent vendégeket, valamint a műsorban fellépő művészeket, előadókat Smuk András, az „Europa-Club, bécsi magyar kultúregyesület elnöke köszöntötte, aki beszédében kiemelte Duray Miklós bebörtönzését a nyolcvanas években, mely nagy megrázkódtatással érintette a bécsi magyarokat, akik, azóta is nagy tisztelettel tekintenek rá a felvidéki magyarság iránti elkötelezettsége láttán. Ezután Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke vette át a szót a színpadon. Beszédében érzékeltette a reformkori Pozsonyban megtartott országgyűlések hangulatát, majd az akkori pressburgerek és a magyarok, valamint a szlovák nemzetiségű lakosság békés egymás mellett élésére mutatott rá, ami az akkori magyar fővárost, Pozsonyt jellemezte. Ebbe a hangulatba kapcsolódott be két pozsonyi fiatal zenész, Varga Anita énekes és Nemes Ádám gitáros bordalokat adva elő, Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor versének megzenésített változatával. Őket Reiter István kassai születésű, Pozsonyban élő hegedűművész Bartók Béla az „Ideális arckép” c. művét saját feldolgozásban mutatta be a bécsi közönségnek. Boráros Imre Kossuth díjas színművész, Magyar Aliz, Tóth László és Horváth Sándor versek előadásával nagy sikert aratott. Nagy érdeklődésnek örvendett Brogyányi Mihály képekkel illusztrált, virtuális történelmi városnéző körbevezetése is. Dráfi Mátyás Pozsonyi életéről beszélt. Tőzsér Árpád és Ratkó József verseit szavalta el, majd az Adj, Uram Isten című dallal hódította meg az amúgy is lelkes közönséget. A fordulatos és színes műsor zárásaként Duray Miklós a pozsonyi kifli és a Hubert pezsgő történetét mesélte el, és ezt felvezetésül szánta meghívva a közönséget egy kis beszélgetéssel egybekötött kóstolóra. Petőfi Sándor egyik Pozsonyban írt versét, A távolból címűt Varga Anita énekelte el zárásul. A bécsi Collegium Hungaricum igazgatója, dr. Molnár Mária és igazgatóhelyettese, dr. Bertényi Iván is megtisztelte jelenlétével az előadást. A mintegy kétórás műsor után baráti beszélgetés bontakozott ki, a bécsi magyarok és a Pozsonyból jött vendégek között, akik pozsonyi kiflivel és Hubert pezsgővel vendégelték meg az előadásra érkező vendégeket. Úgy váltak el, hogy legközelebb Bécset kell bemutatni Pozsonyban!” (Keller Rita)

3. 2016. február 4-én, csütörtök délután tartotta évi rendes, vezetőség választó közgyűlését a bécsi – magyar „Europa-Club kultúregyesület. Az éves program és pénzügyi beszámoló mellett köszönetet mondtak mindenkinek, aki az egyesület működését valamilyen formában segíti, támogatja, valamint alkalma volt a Magyra Diákegyesületet, annak munkáját és tervezett programjait is Paluska Zsuzsának, az MDE elnökének bemutatni a közgyűlés előtt. A közgyűlés után 19:00 órától került sor a „Szicília magyar emlékei“ című vetítéssel illusztrált, élménybeszámoló előadásra. Dr. Csorba László történész, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, „Kultúrtörténeti kirándulás Szicília földjén” címmel, mint szakmai vezető, magyar emlékek nyomában 2015 őszén vezette a bécsi érdeklődő csoportot. Az egyesület két évvel előtte már eltervezte, hogy meglátogatja a szicíliai magyar emlékhelyeket, hogy élményekkel dús kirándulással mélyítsék ismereteiket Szicíliában. Az lelkes bécsi magyar csapat elsősorban Tüköry Lajos emlékeivel találkozott, de alkalmuk volt már Nápolyban és Rómában Türr Istvánnak, Velencében Winkler Lajosnak, Milánóban Frigyesy Gusztávnak, Torinóban Kossuth Lajosnak emelt márvány-és bronztáblákat is megtekinteni, melyeket a hálás utódok készíttettek emlékükre.

4. 2016. február 13. A Marosvásárhelyi SPECTRUM SZÍNHÁZ bemutatta “A Nők iskolája” c. komédiát

Székely Szabó Zoltán könyvbemutatója és Kárp Györggyel közös kabaréműsora indította a szombati programot, majd MoliereA Nők Iskolája“ című komédiáját mutatta be a bécsieknek a marosvásárhelyi Spectrum színház, telt házas közönség előtt. A Spectrum színház egy fiatal színház, különlegessége, hogy Románia első magánszínháza. Vezetője és rendezője Török Viola. A MoliereA Nők Iskolája” című előadást nagy sikerrel mutattak be a bécsi közönségnek. Különleges előadás volt, ahol ötvözték a francia klasszicizmust és a magyar hagyományokat, népdalokat, Török Viola rendező szándékai szerint az „európaiság” bizonyítására. (Keller Rita)

5. 2016. február 25. A „CSONKA DÉLIBÁB” c. film bemutatója a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Vetítésre érkező érdeklődőkkel hamar megtelt a díszterem. A vetítés előtt a film alkotói köszöntötték az egybegyűlteket, és beszéltek az alkotásukról. A Csonka Délibáb című film az ötvenes évek kitelepítéseit, a hortobágyi munkatáborokba hurcolt családok sorsát tárja elénk. A 2015-ben bemutatott magyar játékfilm arról a több mint tízezer emberről szól, akiknek 1950–1953 között el kellett hagyniuk az otthonukat, mert elhurcolták őket. A hatalom elvette a földjüket, megalázó körülmények közé kényszerítette őket a munkatáborokban. A Csonka délibáb egy 13 éves gyermek szemszögéből mutatja be ezt a vészkorszakot, a kitelepítések lelki és érzelmi fájdalmait, a kiszolgáltatottak szenvedéseit a táborok létrehozásától a felszámolásukig. A film valós dokumentumok, visszaemlékezések alapján készült. A Magyar Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett határozatával minden év február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította. A filmvetítés után a közönségnek lehetősége nyílt az alkotókkal folytatott párbeszédre, többen személyes történetüket osztották meg az egybegyűltekkel.

(Miklós Tünde)

6. 2016. március 15. Az 1848-1849 forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség. Az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala az „Europa”- Club főszervezésével valamint a tagegyesületek aktív részvételével került sor az ünnepi megemlékezésre. A közös program délután négy órakor koszorúzással kezdődött a Bessenyei-szobornál, majd 18 órától a Collegium Hungaricumban folytatódott.

Közel százan gyűltünk össze Bécsben Bessenyei György testőríró, a megújuló magyar irodalom vezéralakjának szobránál március 15-én délután. A szitáló hóesésben Smuk András, az „Europa”- Club elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet vezetője ünnepi beszédében felidézte a ’48-as forradalom eseményeit, és beszélt azok történelemformáló hatásáról. „A magyar történelem legfontosabb fordulópontjai közül az egyik legfontosabb éppen 1848“- hangsúlyozta beszédében Bertényi Iván. Ezt követően a Tarka Barka népdalkör és a Rézsarkantyú citerazenekar Kossuth-nótákat adott elő.

A műsor végén Perényi János bécsi magyar nagykövet, Radda István az 56-os Szabadságharcos Lovagrend Osztrák-Német Nagypriorátusa, a Kerekasztal elnöke és Radda Marika a Club Pannónia elnöke, Paksánszki Szilveszter a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközségi képviselőtestületének elnökhelyettese, Sas László és Szőke Péter az „Europa”- Club vezetőségi tagjai valamint a Komensky iskola kétnyelvű óvodai csoportja helyezte el koszorúját a szobornál. Ezt követően a bécsi Collegium Hungaricumban teltház előtt folytatódott az ünnepi műsor. Felolvasták Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének a határon túli honfitársakhoz írt köszöntő levelét. Ezután a Napraforgócskák gyermek tánccsoport előadásában többek között magyarbődi és felcsíki táncokat láthattunk. Őket Mentsik Szilvia, az AMAPED elnöke, a Kerekasztal alelnöke követte a színpadon, aki elmondta ünnepi beszédét. Az ünnepi műsor a Soproni Petőfi Színház művészeinek verses műsorával folytatódott. Ács Tamás és Papp Attila színművészek elsősorban Petőfi Sándor műveiből válogattak a március 15-i ünnephez kapcsolódóan. Huzella Péter budapesti Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes megzenésített versekkel lépett a színpadra, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, valamint kortárs költők verseiből hallhattunk tőle válogatást, majd táncolt nekünk a Napraforgó Néptáncegyüttes. (Keller Rita)

7. 2016. március 31. A Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményének filmbemutatója. Számos érdeklődőt vonzott Reha György előadása a Székesfehérvári Egyházmegye kortárs művészeti tevékenységéről. Reha György, akiről kevesen tudták, hogy 2011 óta a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteményét vezeti, már évtizedek óta tagja az „Europa-Clubnak. Reha György bevezetőjében fényképes összeállítások segítségével számolt be fiatalkori tevékenységéről, amikor a budapesti Toldi mozi galériáját vezette. (www.toldigaleria.hu). Ezután a Székesfehérvári Egyházmegye filmstúdiója által készített filmek levetítésével az egyházmegye tevékenységét mutatta be a kortárs képzőművészekkel folyamatosan gazdagodó kapcsolatának tükrében. Ezek a rövid filmes összefoglalók bemutatták az elmúlt évek kiállításait, ahol Aknay János és Somogyi Győző Kossuth-díjas művészek mellett Jovián György és Kárpáti Tamás festőművészek, továbbá Rabóczky Judit Rita és Szmrecsányi Boldizsár (Boldi) szobrászművészek alkotásait láthatták az érdeklődők. Spányi Antal megyés püspök videó üzenete nagy tetszést aratott az előadás végén, aki üzenetében ezúton meghívta a jelenlévőket szeptember 17-ére, amikor az erdélyi Szovátán élő Kuti Dénes festőművész munkáit állítják ki a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye következő rendezvényén.

8. 2016. április 8. A BOR DICSÉRETE – bordalok, versek – operett slágerek

A produkció a soproni teátrum kedvelt kezdeményezése a nézők körében. A színészek versekkel, dalokkal népszerűsítik a kulturált borfogyasztást, miközben a magyar irodalom és zene értékes alkotásait, kincseit felvillantva szórakoztatják a közönséget.

Pataki András, a soproni teátrum igazgatója szerint fontos az, hogy a színházat elvigyék az emberek közé, különleges helyszíneken is bemutatkozhassanak a nézőknek, akiket aztán visszavárnak. Az elhangzott bordalok, versek és operett slágerek után a soproni Taschner család borait kóstolhattuk meg.

A Taschner családi vállalkozás mögött egy több generációra visszavezethető poncichter család áll, ahol apáról fiúra szálló örökségként maradt fenn a szőlőtermesztés és a borkészítés tudománya. A város környékén és a Fertő tó partjára néző dombokon elszórtan található a kb. 11 hektáros kisbirtok, ahol Irsai Olivér, Sauvignon blanc, Pinot noir rosé, Kékfrankos, Zweigelt, Zweigelt barrique, Cabernet sauvignon és Zenit fajtákat termesztenek.

9. 2016. április 23. Migráncs vagyok, nem piskóta“ – A Gruppen-Hecc társulat előadása Bécsben. Ezen a napon ismét megtelt a Collegium Hungaricum díszterme, rengetegen voltak kíváncsiak a marosvásárhelyi társulat idei zenés, politikai kabaré előadására, melynek szerzői: Nagy István és Molnár Tibor.

A darab szereplői: Nagy István, Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Somody Hajnal, László Zsuzsa és Fodor Piroska. A darab zenei munkatársa: Nyágai István.

Az előadás előtt Dr. Smuk András, az „Europa-Club elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, valamint a társulat tagjait. Köszönetét fejezte ki Tök Józsefnek, aki bőkezűen támogatta a kabaréestet, valamint Székely Szabó Zoltánnak, aki segítette a szervezést, és tartotta a kapcsolatot a külhoni színtársulatokkal. Végül örömét fejezte ki, hogy teltház előtt léphet színpadra a Gruppen-Hecc, és mindenkinek jó szórakozást kívánt.

Ebben nem is volt hiány, kuncogások, harsány kacagások tették színesebbé az egyébként is rendkívül humoros előadást, amelynek minden percét élvezetessé tették a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc társulat tagjai. (Miklós Tünde)

10. 2016. május 7. Az Europa-Club Bécs és a 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat rendezésében egy kerékpártúrára és egy közös anyák napi ünnepségre került sor, a Dornbach cserkészcsoport parkjában. A biciklitúra a Pratertől a Dunaszigethez vezetett. Az Europa-Club a Praternél indult május 7-én, vasárnap 10.00-kor és a Dunaszigethez kerékpároztak, majd egy közös ebédidőt szerveztek egy biciklis étteremben. Ezt követően a csoport visszakerékpározott a Praterhez. 16.00-kor vette kezdetét a cserkészek anyák napi ünnepsége a 17.-ik kerületben, a majális színhelyén. Késő délután a grillezéshez már mindenki csatlakozhatott. A rendezvényt az Europa-Club és a cserkészek közösen szervezték.

11. 2016. május 21. SZENT ISTVÁN SZOBOR ÜNNEPÉLYES LELEPLEZÉSE

Május 21.-én szombaton, délután fél négytől került sort a Szent István szobor ünnepélyes leleplezésére az ausztriai Németóváron (Bad Deutsch-Altenburgban). Az „Europa”- Club által szervezett ünnepség a Mária templomban kezdődött szentmisével, majd a templom előtt a szobornál folytatódott a rendezvény.

Az „Europa-Club által szervezett eseményen részt vett többek között Németóvár polgármestere dr. Wallowitsch Hans, dr. Perényi János Magyarország bécsi nagykövete, Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek, a magyar közösség európai parlamenti képviselője Csáky Pál, Sopron város önkormányzatát Brummer Krisztián képviselte, Alsó-Ausztria Tartomány Tanácsának képviseletében dr. Erwin Schrödinger volt jelen. A szobor készítője, a marosvásárhelyi Hunyadi László is az ünnepség díszvendégei között volt. Az ünnepség szentmisével kezdődött a Mária-templomban, amelyet Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek celebrált. A szentmise után került sor Szent István mellszobrának leleplezésére és felszentelésére a temető melletti parkban, ahol egyidejűleg a Szent Istvánról elnevezett pihenőt is felavatták. A szoboravatón ünnepi beszédet mondott a németóvári polgármester, dr. Hans Wallowitsch, Magyarország bécsi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, dr. Perényi János és dr. Smuk András, a bécsi „Europa”- Club elnöke. Ezt követően Csáky Pál felvidéki európai parlamenti képviselő részvételével sor került a szobor leleplezésére. A gyönyörű műkő szobor Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. Az ünnepségen közreműködött a komáromi Concordia vegyeskórus Stubendek István karnagy vezényletével, a somorjai Harmonia Classica Samorin kamarakórus, Wolfgang Danzmayr vezényletével, Vig Margit hegedűművész, valamint a Nemzetközi Duna-Filharmónia művészei. A zenei programot Katona Ágnes állította össze.

12. május 27-29. között az „Europa-Clib kulturális kirándulást szervezett a felvidéki Erdőhátra és a morvaországi Brünnbe, Mírovba és Olmützbe.

Jól hangzik kimondani, hogy már 26 éve szervezzük kultúrtörténeti és honismereti körútjainkat. Elsődleges célunk történelmi szülőföldünk – a Kárpát-medence megismertetése, s a bécsi magyarok figyelmének ráirányítása a történelmi, kulturális és természeti értékeinkre, amelyek sorsáért felelősséggel tartozunk. Másik célunk az, hogy túllépve a Kárpát-medencét, további magyar történelmi és kulturális értékeket is megismerjük. Már a kezdet kezdetén egyértelműen megfogalmazódott az, hogy el kell jutnunk az említett értékek színhelyére és azokkal közvetlenül ott kell megismerkednünk. Akár az apró helyi értékekkel is, amelyek szintén a nemzeti öntudat építőkockái.

Első állomásunk Pozsony Ligetfalu volt, ahol a magyarok és németek tömegsírjai közelében 2015. július 20-án a vérengzések 70. évfordulójára emléktáblát avattak. . Szomorú tény, hogy 1947. május 20-án Pozsony Ligetfalu közelében, nem messze a magyar határtól, egy légvédelmi futóárokban megtalálták annak a 90 magyar 16-17 éves leventének a holttestét, akiket Hitler kérésére Szálasi 1945 januárjában a Drezda melletti Taubenheimbe vezényelt, majd a fogságból hazatérve 1945 augusztusában Pozsony Ligetfalunál csehszlovák vizsgálótisztek feltartóztattak, kifosztottak, agyonlőttek. Dunajszky Géza – az „Arcok és sorsok” írójának megemlékező beszéde után koszorút helyezünk el az emlékhelyen, majd tovább utazunk Dévénybe, egykor hazánk nyugati kapuját védő várba. Trianon előtt a vár legmagasabb pontján 21 méter magas obeliszk állt, egy honfoglalás kori magyar vitézzel tetőzve. Az obeliszket 1920-ban felrobbantották majd a hatvanas években megkezdődő régészeti ásatások, felújítási munkálatok során talapzatát is elhordták Dévényből a felvidéki Erdőhát környékére, a Morva folyó és Kis-Kárpátok közti, Magyarország egykori sík határvidékére utaztunk. Majd a Máriavölgyi és Sasvári egykori pálos kolostorok, és búcsújáró helyek megtekintése után, Szakolcára utaztunk. A cseh határ közelében fekvő városkában, a gimnázium épületén Juhász Gyula és Gvadányi József nyugalmazott lovassági tábornok és költő emléktáblája mellett, a főtéren a Felvidék talán legnagyobb magyar címere és Nagy Lajos magyar király bronzszobra emlékeztet a magyar múltra. A városkában megízlelhettük a kisebb magyar-szlovák diplomáciai feszültséget is kiváltó szakolcai kürtőskalácsot, itteni nevén a trdelníket. Gvadányi erdélyi szakácsa hozta magával a receptet Szakolcára. S eme eredeti receptúra alapján, de dióval, mandulával, vagy tört barackmaggal ízesítve, immár szakolcaiasan készítik a mai napig.

Brogyányi Mihály pozsonyi történész vezetésével a felvidéki kirándulást követően Brünnbe, Mirovba és Olmützbe utaztunk. Koszorút helyeztünk el, az 1957. március 8-án a morvaországi Mírov börtönben meghalt Esterházy Jánosra emléktáblájához. Majd a brünni magyarok képviselőivel közösen koszorút helyeztünk el a Spielberg hírhedt börtönében raboskodó Trenck báró, a magyar jakobinusok, mint Kazinczy Ferenc, Batsányi János az 1848/49-es forradalmárok, honvédek emlékére.

Nem nehéz megígérni, hogy az egyesület vezetősége az 2016-os év második idényében is rendkívül színes programokat fog felkínálni az érdeklődőknek.

Bécs, 05. 06. 2016 Smuk András

Az „Europa”Club elnöke