Március 15

Kedves „Europa”-Club Tagok és Barátok!

A jelenlegi pandémiás helyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy Nemzeti Ünnepünk alkalmával személyesen rójuk le tiszteletünket. Egyesületünk vezetősége és tagjai azonban lélekben és imádsággal emlékeznek minden magyar honfitársunkkal együtt a hősökre és gondolatban végigjárják a megemlékezéshez hagyományosan kapcsolódó bécsi útvonalat: a Weghuber parkban, Bessenyei György testőríró mellszobrának megkoszorúzása, majd a Collegium Hungaricum előterében található, az „Europa”-Club által állított Petőfi-mellszobor előtti tiszteletadás és koszorúzás. Szíves figyelmükbe ajánljuk Prof.Vízi E.Szilveszter úr, a Magyarország Barátai Alapítvány elnökének egyesületünk számára küldött ünnepi, lélekemelő szavait, amelyet az alábbi linken érhetnek el:

Petőfi Sándor: A nép nevében

Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
isten kezét el nem kerűlheti.

S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltűnik az arany ere…
S e kéznek nincsen semmi érdeme?

S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?…
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?

Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!

Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz… ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr! 

A magyar nemzet egyik legméltóbb ünnepe március
15-e.

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám
részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a nemzeti
szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival: „egyenlőség, szabadság,
testvériség”.

A „Pilvax-kör”, amelynek jeles tagjai Petőfi,
Jókai, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula, előző este határozta el véglegesen,
hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 15-én
délelőtt mozgósították az
egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot.

Petőfi Sándor „Talpra, magyar, hí a´ haza!“
kezdetű híres versét a Nemzeti dalt először 15-én Pesten,
a Pilvax kávéházban olvasta fel.

A 12 pontot és a Nemzeti dalt később Landerer és
Heckenast nyomdájában cenzori engedély nélkül nyomtatták ki: így született meg
a sajtószabadság.

Szíves figyelmükbe ajánljuk
Nemzeti Ünnepünk alkalmából egyik tagtársunk által küldött, lélekmelő zenei
gyűjteményt a Kecskés Együttes, a Tabulatúra régizene-együttes és a kiváló
közreműködők előadásában.

Petőfi él! https://www.youtube.com/watch?v=YzKQZat6Aa4&t=476s

Verbunkosok, a toborzók
zenéje https://www.youtube.com/watch?v=MNSwV9posQo

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc dalai – Noszlopy Gáspár nemzetőr őrnagy emlékére

volksgruppen.orf.at: Megemlékezés, Bad Deutsch-Altenburg

 2020. november 7.

Idén sajnos nem a hagyományos módon tudtuk megtartani az Ökumenikus
Imaórát és koszorúzási ünnepséget Bad Deutsch Altenburgban/Németóváron. De a hatósági előírások szigorú betartása
mellett az „Europa” – Club szűkkörű vezetősége el tudta helyezni az
egyesület elnöke, vezetősége és tagjai nevében koszorúját az ’56-os ausztriai
magyarok szimbolikus közös sírjánál.

Németóvár több
szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus Mária-templom elődjét a
legenda szerint Szent István király alapította. A magyar államalapító király
emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amelyet az „Europa”-Club állítatott és amelyet
évente megkoszorúz.

A templom sírkertje méltó emlékhelye az ’56-os ausztriai
magyarok szimbolikus közös sírjának, amelyet a templomban megrendezett
hagyományos ökomenikus imaórát követően szoktak megkoszorúzni az egyesület
meghívására érkező díszvendégek és emlékezők. Most ezt a járványügyi helyzetre
tekintettel csak a megengedett szűk körben tehettük meg, de lélekben valamennyi
résztvevővel együtt imádkoztunk, akik az elmúlt évtizedezekben velünk
emlékeztek itt, a hármas-határ találkozó keretében.

Sas László, vezetőségi tagunk tolmácsolásában rövid
áttekintést kaptunk a templom, a szobor és az emlékhely rövid történetéről.

Karvansky
Mónika, református lelkipásztor gyönyörű megemlékező beszédének lélekemelő
szavait zárhattuk szívünkbe és vihettük útravalóul magunkkal.

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3074970/

Németóvári templom
Hármas-határ találkozó emlékhelye
Koszorúzás a Szent István mellszobornál
Szent István mellszobor a koszorúnkkal
Sas László, egyesületünk vezetőségi tagjának ismertetője a szoborról és az emlékhelyről
56-os magyarok szimbolikus sírja
Megemlékezés és koszorúzás a sírnál
Sas László, vezetőségi tag ismertetője a sír történetéről
Megemlékezés és koszorúzás a sírnál

Video üzenet

A 2020. október 23-ai megemlékezés más, mint azt korábban megszoktuk. Idén a bécsi magyarok közös ünneplésre készültek a nagykövetségen, sajnos a járványhelyzet miatt erre nem kerülhet sor.

Ezért egy videóüzenettel készültünk, amelyben emléket szeretnénk állítani a hősöknek, akik harcoltak a magyar szabadságért 1956-ban!

A videóüzenet itt tekinthető meg: https://youtu.be/5NVW7RD9azo

„EUROPA”-CLUB 2020-AS MŰSORA

szeptember – december

12. Szeptember 17., csütörtök, 19 óra                    Collegium Hungaricum

Dr.
TÓTH IMRE: történész, múzeumigazgató,
egyetemi docens:

A
trianoni osztrák–magyar határtérség

Ez a kérdés azért érdekes, mert Ausztria nem tartozott a
győztesekhez, hanem az osztrákok és magyarok együtt harcoltak első- és
másodsorban is az osztrák érdekekért.

Mégis 4300 km2 és 350 ezer fő (ebből kb. 65ezer magyar)
Ausztriához csatolásáról döntöttek Trianonban.

Hozzátartozik a történethez, hogy Ausztria már kilenc
hónappal korábban békét kötött az antant hatalmakkal a saint-germain-i
békeszerződésben, és már ott rögzítették az új osztrák-magyar határokat.

Ezeket a döntéseket – egyedüliként a trianoni határok
közül – a Sopron és környéki népszavazással korrigálták, amelynek eredményeként
a döntően magyarok lakta Sopron és környéke visszakerült Magyarországhoz.

A népszavazás kb. 65ezer lakost (ebből kb. 40-45 ezer
magyart) és 300 km2-t érintett.

Nem meglepő módon a népszavazás eredménye pontosan
lekövette a nemzetiségi arányokat: A magyarok (65%) Magyarországhoz, az egyéb
nemzetiségűek (főként német ajkúak) az Ausztriához tartozást támogatták.

A trianoni döntésről tehát még csak azt sem lehetett elmondani, hogy a német többségű területeket kívánta Ausztriához csatolni, hiszen az elcsatolandó területek között voltak jócskán magyar többségű területek is.

13. Szeptember 25., péntek, 19 óra                       Collegium Hungaricum

A
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ bemutatja „A gyertyák csonkig égnek” c. színjátékot (2
felvonás)

A két főszereplő: Szilágyi Tibor és Szélyes Ferenc, velük
tart a játékban Major Zsolt, a rendező: Pataki András.

És
most mindketten szembesülnek az árulással. Most, amikor már elfogytak a
gyertyák. Csonkig égtekMárai Sándor világsikerű regénye a késői
leszámolás drámája. Két fiatal katona, két testi-lelki jóbarát negyven évvel
ezelőtt – és két gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeret-furdalásokkal teli
öregember most. És a két dátum között az üresség. Nem találkoztak a negyven év
alatt, egyikük a trópusokon katonáskodott, a másik a katonai szolgálat letelte
után  csak ült kastélya könyvtárában, és
a spalettákat bámulta. De most találkoznak, és kezdődhet a leszámolás. Mi
történt akkor, azon a negyven évvel ezelőtti napon? Miféle halálos bűn követel
most tisztázást? És a kérdések, szenvedélyek mögött egy halott: Krisztina,
egyikőjük szeretett felesége. És hasonló szenvedély a két barát részéről akkor
ugyanezen nő iránt. Az egyik csalt, és menekült, a másik maradt, de nem
nyújtott kezet a bajban Krisztinának.

Belépődíj: 15 euró

14. Október 2., péntek                                               Collegium Hungaricum

Széchenyi
emlékest

Dr. Csorba László történész, egyetemi tanár előadása:

„A Széchenyi-kutatás új útjai — eredmények és vitakérdések”

15. Október 3., szombat

Széchenyi
emléktúra,

 Csorba László vezetésével

Bécs (Herrengasse) – Sopron – Nagycenk – Mosonmagyaróvár – Pozsony – Bécs (Döbling)

16. Október 15., csütörtök 19 óra                           Nagykövetség díszterme

DÉVAI
NAGY KAMILLA ÉS MEISTER ÉVI

TÚL
ÖTVEN ERDŐN

A trianoni diktátum után szétszakított magyarság életérzéséről, versekkel és dalokkal DÉVAI NAGY KAMILLA -Bartók és Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész Molter Károly, Wass Albert, Tamási Áron, Reményik Sándor, Tánczos Katalin, Erős Attila megzenésített versei. Ó, én édes jó Istenem–ősi székely himnusz és népdalok. MEISTER ÉVA -A Magyar Művészetért Díjas színművész. Áprily Lajos, Czegő Zoltán, Dsida Jenő, Farkas Árpád, Reményik Sándor, Sajó Sándor, Szőcs Géza versei

17. Október 22., csütörtök 19 óra                         Collegium Hungaricum

A
KEREKASZTAL TAGEGESÜLETEINEK KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉSE AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL

Sic
Transit Folk Műhely (Esztergom)

Elindultam
szép hazámból

Őszi, történelmi évfordulókhoz köthető népdalok, kicsit
másként. Az október 23-i forradalom ünnepi megemlékezésein játszott népdalfeldolgozásunkhoz
pedig sikerült eredeti, archív felvételeket is beszereznünk, így az elkészült
videó nem csupán hangulatában, hanem képi világában is megjeleníti az egykori
eseményeket.

Hiánypótló összefoglalás, amely az 1956-os magyar
forradalom történetét világpolitikai összefüggésekben mutatja be: az 1956-os
forró ősz előzménye a II. világháború után kialakult európai status quo
kialakulásával indul és megvilágítja a hidegháborús korszak sajátosságait. A
film a magyar forradalom története és bukása mellett szót áttekinti az
események külföldi visszhangját, számba veszi a megtorlás áldozatait és a
menekülteket. Az ismeretterjesztő dokumentumfilm az ismert magyar mozgóképeken
túl jelentős mértékben amerikai, francia, német, angol és orosz archívumokban
újonnan felkutatott egykori archív filmeket használ.

Az október 23-ra
összeállított tematikus műsorunk egyrészt a magyar népdalokon, az autentikus
magyar néptáncon, illetve a vetített archív felvételek és mozgóképek útján

idézi
meg az október 23-án kirobbant és november 4-én levert forradalmat, melyhez a
népdalok „villanygitárokra hangolt” újraértelmezett feldolgozása adja
meg azt az erőt, ami a forradalomhoz nélkülözhetetlen.

Az
50 perces komplett előadás teljes mértékben és kronológiailag is helyesen adja
vissza a korabeli eseményeket, narrációval, zenével, viseletbe öltözött
néptáncosok útján.”

Keretműsorban fellépnek bécsi magyar diákok!

18.  November 4., szerda                                                          Jánossomorja

Ünnepi
megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 63.
évfordulója alkalmából

Beszédet mond: Dr.
Bóta Zsolt
bécsi magyar követ

Közreműködnek: ?

           Helyszín: ’56-os kopjafa Jánossomorja, Tarcsai utca

19. November 7., szombat, 15 óra                             Bad Deutsch-Altenburg

ÖKUMENIKUS
IMAÓRA ÉS KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG

A
Mária templomban, és az 56’-os ausztriai magyarok szimbolikus sírjánál

az
imaórát végzik:

Kis
Miklós
ev. esperes
(Mosonmagyaróvár)

Karvansky
Mónika
ref. lelkész (Bécs)

Molnár
Tamás
kat. pap (Felvidék)

Közreműködik bécsi
Liszt Ferenc Énekkar

Beszédet mond: Dr.
Nagy Andor
bécsi magyar nagykövet

20.  November 28., szombat, 19 óra          Komensky iskola színházterme

A
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ bemutatja

Jelenetek egy házasságból

Sokszor szórakoztató, máskor szívszorító jelenetek
egy férfi és egy nő szerelmének történetéből. Az első jelenet
látszólagos felhőtlen boldogságától jutnak el az egymás ellen
forduláson, a teljes felbomlás folyamatán át a megbékélésig, egy
újfajta szeretet kialakulásáig, ahol a két ember, Marianne és Johan már
nem kiszolgáltatottjai egymásnak, hanem őszinte megértéssel tudnak
közeledni a másik felé. Hol a boldogság és a szabadság egy házasságban, amikor
napi szinten harcolni kell a másikért? Erre is választ keres Gál Tamás és Kiss Szilvia színművész,
akik Ingmar Bergman című művét
mutatják. A rendező Pataki András.

Hozzájárulás: 25 €

21.  December 5.,
szombat

MIKULÁS-EST
– az AMAPEDDEL közös program –

Az ifjúsági műsort szervezi: Mentsik Szilvia, a Kerekasztal elnöke

22. December 13., vasárnap                                Bécs I., Dorotheergasse 16.

ISTENTISZTELET
ÉS KÖZÖS KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A

BÉCSI
MAGYAR REFORMÁTUS GYÜLEKEZETTEL

Kóka
Rozália és az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör

RENDEZVÉNYNAPTÁR

2020

január – július

 1. Január 16., csütörtök 18 óra / 19 óra              Collegium Hungaricum

Az
„EUROPA”-CLUB évi rendes, vezetőség választó közgyűlése után

Mátyás
Ibolya
a Gabbiano Travel
utazási iroda vezetőjének vetítettképes beszámolója
az egyesület bajorországi útjáról

Bajorország gyönyörű tavaival, a Bajor-erdő hegyvidéki
térségével, az érintetlen természeti tájat idézi az odalátogatóknak. A
városokban és falvakban csodálatra méltó, értékes nevezetességeket találunk. Az
„Europa”-Club kultúregyesület kiránduló csoportjának pedig Bajorország és a
Kárpát-medence államisága, történelmi és társadalmi kapcsolódásának kutatása
jelentette elsősorban a kirándulás célját. Altötting, Landshut, Augsburg,
Bobbingen, Ulm, Andechs, München voltak ezek a helyek

 • Január 30., csütörtök, 19 óra                            Collegium Hungaricum

Dr.
Tóth Ákos
tárogatóművész
(Kiskunfélegyháza): Tárogató
koncert   
.

Tóth Ákos repertoárjában megtalálhatóak a Rákóczi, Petőfi
és Kossuth korának népszerű dallamai, a századforduló idején keletkezett művek,
népdalok, műdalok, magyar és egyházi dallamok. Szívesen játszik jazz, blues és
klasszikus műveket is a tárogatón.

 • Február 13., csütörtök, 19 óra                         Collegium Hungaricum

Kiemelkedő
nemzeti értékeink (gyógyvíz, kolbász, méz) nyomában – hármas könyvbemutató.

Bross
Péter
mutatná be a most
megjelenő Magyar Mézkönyvet, Boda László
a
fürdőkről beszélne, dr. Nagy
Zoltán
néprajzkutató, a Nagy
Kolbászkönyv
egyik szerzője pedig hagyományos kolbászkultúránkról.

Keretprogramban fellép:

Boda Borbála zongorista és Dolfin Benedek Junior Prima díjas csellista

 • Február
  19., szerda, 19 óra                                             Collegium
  Hungaricum,

            Dr. Botlik József: magyar történész, író, egyetemi oktató, újságíróelőadása:

‎ Nyugat-Magyarország
sorsa 1918-1921

Dr. Botlik József három évtizede foglalkozik a Trianonban
a magyar államtól elszakított magyarság viszontagságos történetével. Ebben a
tárgyban eddig 12 könyve, kb. 180 tudományos publikációja látott napvilágot,
valamint 80 különféle rádió- és televízió műsort készített. A hazai történelemtudomány
korábbi gyakorlatával szembe ez a mű igazságot szolgáltat a megszállók
kifüstölése után megalakított Lajta-

bánság állam hősi kísérletének, és igazolja a bátor
nemzeti ellenállás szerepét a soproni népszavazás kivívásában, a magyar nemzet
becsületének megmentésében.

 • Március 15., vasárnap 15 órakor, Bécs VII., Weghuberpark

KOSZORÚZÁS BESSENYEI GYÖRGY MELLSZOBRÁNÁL

Keretprogramban
fellépnek: Rézsarkantyú citera zenekar és a Barka Énekegyüttes

17 órakor    
Helyszín: Dorotheergasse 16.

ÜNNEPI MŰSOR A BELVÁROSI REF. TEMPLOMBAN

Fellép a galántai Kodály Zoltán Daloskör március 15.-i műsorral

Karnagy: Józsa Mónika

Ünnepi beszéd mond: dr. Molnár Imre szociológus,
történész, diplomata.

A Daloskör 1956 őszén alakult. Az alapítók Ág Tibort
kérték fel a kórus irányítására. Az énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán
egyengette, nevének viseléséhez hozzájárulását adta és élete végéig figyelemmel
kísérte a kórus tevékenységét.

A Daloskör 2004 januárjától polgári társulásként működik,
melynek célja világi és egyházi kórusművek magas szintű előadása, és a hazai,
valamint külföldi kórusok közti kapcsolatok ápolása a lakosság kulturális
fejlődésének érdekében.

.Keretprogramban
fellépnek bécsi fiatalok (AMAPED)

6.   Március 28., szombat, 19 óra                 Komensky iskola színházterme

A
SOPRONI PETŐFI SZÍNHÁZ bemutatja

Római
karnevál

            Az előadásban fellép Farkas
Ibolya
, Györffy András
(Jászai-díjas), Kárp György, és Wischer Johann színművész. A színművet
egy részből álló stúdiószínházi darabként Molnár
Anikó
dramatizálta, ezt alkalmazta mai színpadra Pataki András. A jelmez Szélyes
Andrea
munkája.

            Hubay Miklós történetének a hőse Lánczy Margit, az egykor
ünnepelt színésznő, aki páholynyitogatóként dolgozik, éhhalálra készül, mert
kilátástalannak érzi a napjait. Ekkor azonban váratlan helyzet adódik, érkezik
a híres író, akinek a darabját játszania kellene a színháznak – de nem
tervezték a színre vitelét, ám az igazgatónak legalább egy próbát kellene
tartania számára. Minden színész foglalt, s Margit tűnik az egyetlen
megoldásnak.

A rendező elárulta: a darab címére való utalást –
miszerint a római karneválok idején az ókorban versenyfutást rendeztek a
nyomorékoknak, akik az életükért futottak, elszántságukban néha még az
olimpikonokat is legyőzték..

 • Április 17., péntek, 19 óra                                Collegium Hungaricum

Széchenyi
emlékest

Dr.
Csorba László
magyar
történész, egyetemi tanár előadása:

„A
Széchenyi-kutatás új útjai — eredmények és vitakérdések”

            Április
18-án, szombat, 7 óra                                 Herrengasse
5.

  Széchenyi emléktúra, diákoknak,
egyetemistáknak és érdeklődőknek

Szakmai
vezető: dr. Csorba László történész, egyetemi tanár

Színhelyek: Széchenyi
szülőháza (Herrengasse 5.), Sopron, Nagycenk,

Mosonmagyaróvár, Pozsony, Döbling)

 • Április 23., csütörtök, 19 óra                          Nagykövetség díszterme

DÉVAI
NAGY KAMILLA ÉS MEISTER ÉVI

 TÚL ÖTVEN ERDŐN

A trianoni diktátum után szétszakított magyarság életérzéséről,
versekkel és dalokkal DÉVAI NAGY KAMILLA
-Bartók és Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész Molter Károly, Wass Albert,
Tamási Áron, Reményik Sándor, Tánczos Katalin, Erős Attila megzenésített versei.
Ó, én édes jó Istenem–ősi székely himnusz és népdalok. MEISTER ÉVA -A Magyar Művészetért Díjas színművész. Áprily Lajos,
Czegő Zoltán, Dsida Jenő, Farkas Árpád, Reményik Sándor, Sajó Sándor, Szőcs
Géza versei

 • Május 17., vasárnap                                            Bad Deutsch-Altenburg

Ünnepi
műsor a Szent István szobornál

Nemzetközi
Duna Filharmónia koncertje a Mária templomban

Fellép és közreműködik:

Komensky
iskola „Cimbalka” – ifjúsági zenekar

 Komensky iskola – ifjúsági tánccsoport

 Bittera Sophie Iman – szavalat (Pozsonypüspöki)

 Ifjúsági zenekar Burgenland (Zsotér Írisz)

 1. Július 1-5. (5 nap/ 4 éj)

Kultúrtörténeti
kirándulás a Szászföldre (Dél-Erdélybe)

Nagyszeben
és környéke

Szervezi: Mátyás
Tiborné
, a Gabbiano Travel Utazási Iroda (Szombathely) ügyvezetője

Szakmai vezető:
Tófalvi Zoltán –
erdélyi magyar újságíró, riporter

Helyi honismereti vezető: Borbély-Kiss László – tanár

A
jövő évi, dél-erdélyi kirándulásunkon a következő, az UNESCO világörökség
részét képező műemlékeket, illetve a hozzájuk tartozó településeket keressük
fel: Nagyszeben, Bâlea-tó, a 12-13.
századi páratlan szépségű cisztercita apátság, Kerc,  Berethalom, Szászmedgyes,
Erzsébetváros
. 2223 méter magasan van a gyönyörű Bâlea gleccser tó, ahol a látvány valóban lélegzetelállító!

Utazás:
az Austrian Airlines menetrendszerinti járatával, Szászföldön légkondi- cionált
autóbusszal

Szállás:
Carpathian Hotels 4*-os épületrészében

Elhelyezés:
2 ágyas zuhanyzós superior szállodai szobákban

Ellátás:
félpanzió (svédasztalos reggeli, háromfogásos menüvacsora 1 itallal)

Részvételi
díj:         670 euró/fő (2 ágyas
elhelyezéssel)

                                770
euró/fő (1 ágyas elhelyezéssel)

Jelentkezési
határidő az előleg befizetésével: 2020. Február 15.

Előleg:
260 € / fő kétágyas elhelyezéssel

             300 €/ fő egyágyas elhelyezéssel

Jelentkezni
lehet dr. Smuk Andrásnál a 00436642419556-os telefon-, illetve, a  a.smuk@gmx.at e-mail-címen

11. Június 17., szerda, 16 óra                                         Collegium Hungaricum

APNOÉ
zenekar
(Győr) gyermekműsora:
Kincskereső kisködmön

AMAPEDDEL közösen

Móra Ferenc örökéletű tanmeséjét Lackfi János József
Attila-díjas költő dolgozta át zenés mesejátékká. A
gazdagságról álmodozó Gergő a gyermeki varázsvilág és a valóság határán
egyensúlyozva jut egyre közelebb azokhoz az igazán fontos emberi értékekhez,
melyekre a regény és az Apnoé zenekar is szeretné a gyermekek figyelmét
irányítani”.