BÁNFFY MIKLÓS, TRANSZILVANIZMUS, ERDÉLYI HELIKON

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Az „Europa”-Club és a Bécsi Magyar Történeti Intézet közösen szervezett Bánffy Miklós, transzilvanizmus, erdélyi Helikon című programja új időpontban

  1. február 29-én, csütörtökön, 18:00 órától

kerül bemutatásra a bécsi Collegium Hungaricumban (Bécs 2., Hollandstr. 4.).

 A BMTI tavaly decemberi nemzetközi tudományos konferenciáján több előadás is bemutatta gróf Bánffy Miklós politikai és írói szereplését, így most elsődlegesen irodalomszervezői munkásságára koncentrálunk, hiszen az 1926-ban Romániába költöző gróf gazdag életpályájának egyik legfontosabb része éppen az erdélyi kisebbségi magyar irodalom támogatása volt. A rendezvény keretei között megnyíló rollup-kiállítás is elsősorban a  két világháború közötti erdélyi magyar irodalmi élet sokszínűségét, illetve a Helikon írói csoportosulás élére álló Bánffy Miklóst, valamint a transzilvanizmus szellemiségét mutatja be. A Bánffy Miklós és az erdélyi Helikon két évtizede c. kiállítást elsőként Nagyváradon mutatták be, de azóta Marosvécsen és Temesváron is megtekinthették az érdeklődők. A kiállítás Bánffy Miklós mellett kitér a Helikon olyan meghatározó alakjaira is, mint például Kuncz Aladár, Tompa László, Makkai Sándor vagy Kós Károly.

 A kiállítás-megnyitót követően pódiumbeszélgetésre kerül sor a tárlat szövegíró-kurátorával, Dr. Boka László irodalomtörténésszel, aki a budapesti Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa és a Partiumi Keresztény Egyetem docense. A beszélgetés főbb témái között szó esik majd Bánffy Miklós megújult, progresszív transzilvanizmusáról, kérlelhetetlen minőség-eszményéről és a nemzeti önkritika szükségességéről.

 Minderről részletesebben olvashatnak a Boka László szerkesztésében tavaly decemberben megjelent Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok (Budapest, 2023, MMA) című tanulmánykötetben, amelynek szerzői azonban még szélesebb időhatárok között, a korábbi századoktól egészen a kommunizmus bukásáig tekintik át a transzilvanizmussal kapcsolatos fontos, olykor vitatott kérdéseket. A kötetből a helyszínen vásárolhatnak az érdeklődők.

 A jelentkezéseket 2024. február 29-én, 12 óráig az geschichte@chwien.at címre várjuk.

 

CSILLAGOS ÉG…

– Bécsi 28 tarka-barka évem –

 

SZÉKELY SZABÓ ZOLTÁN

 

Az Erdélyben élő Bánffy Miklós-díjas Székely Szabó Zoltán színész, író, bécsi taxisofőr stb. C s i l l a g o s  é g… c. könyvével klubunkban humorral tekint vissza a bécsi 28 évére.

Pajzán csángó mesével közreműködik Bodóczi Zsóka.

Mariahilfer Str 1D alagsor

2024 február 12-én  19:00 órától

Körlevél és meghívó a közgyűlésre

Tisztelt Tagságunk! Kedves Barátaink!

Köszöntöm Önöket a 2023-as év utolsó körlevelében.

Az „Europa”-Club több díjat tudhat magáénak: Magyar Örökség-díj, Árpád fejedelem-díj, Magyarország Barátai-díj. Köszönhetjük ezt a 2023. január 12-én, közel egy évvel ezelőtt elhunyt elnökének Dr Smuk Andrásnak. Emlékét tisztelettel megőrizzük!

A klub vezetősége nevében szeretném megköszönni az adományokat, amellyel támogatják a munkát, amelyet igyekszünk a bécsi, az ausztriai magyarság fennmaradásának érdekében végezni.

Sok színvonalas programot tudhat magáénak az egyesületünk, amelyet 2023-ban szerveztünk. Rendezvényeinkről olvashatnak a honlapunkon  www.europaclub.at  illetve a mellékletben található rövid összefoglalóban.

2024.január 17-én 18 órakor tartjuk választó közgyűlésünket, amelyre az új székhelyünkön, a Mariahilferstr. 1D /2 SOU/ II, 1060 Wien kerül sor és amelyre szeretettel várjuk tagjainkat.

Napirendipontok:

–   Mentsik Szilvia elnökhelyettes beszámolója

–   Nagy Eleonóra pénztáros beszámolója

–   Pénztári ellenőrök jelentése

–   Elnökség felmentése

–   Elnökség megválasztása

–   Egyebek

Szavazati joga annak van, aki a tagdíjat befizette. Nem elegendő szavazatszám esetében (50%) 30 perces várakozás után, 18.30-kor, a létszámtól függetlenül a közgyűlés határozatképes.

Kérjük, hogy az elnökségi tisztségviselőkre és más napirendi pontok felvételére, a javaslatokat írásban – e-mailen, január 9-ig tegyék meg az europaclubbecs@gmail.com címre.

A közgyűlés után tagtársunk a vezetőség tagjának Kotsis Péternek filmjét vetítjük le a klub bihari kirándulásáról 19:30 órai kezdettel.

Tisztelettel és szeretettel kérjük Önöket, hogy továbbra is támogassanak bennünket, hogy feladatunkat véghez vihessük!

Számlaszámunk: „Europa”-Club Wien

Konto: IBAN: AT16 6000 0000 0780 5356

Békés, boldog karácsonyt kívánunk, minden kedves tagtársunknak!

 Az „Europa”-Club vezetőségének nevében:

Mentsik Szilvia

Elnökhelyettes

Kulturverein der Ungarn in Österreich

Mariahilfer Straße 1D/2Sou/II

1060 Wien, Österreich

ZVR Nr.: 219649368

IBAN: AT16 6000 0000 0780 5356

www.europaclub.at

Adventi istentisztelet az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálattal közösen

2023.12.10. – Bécs-Belvárosi református templom

Tisztelt „Europa”-Club Tagok és Barátok!

Örömmel hívjuk meg Önöket, szeretteiket és ismerőseiket  már most adventben a szeretet ünnepére készülve egyesületünk és a bécsi magyar református gyülekezet közös karácsonyi  istentiszteletére.

Fellép az Alistáli Művészeti Alapiskola gyermek és felnőtt kórusa.

Esztendő végéhez közeledve egyben megköszönjük minden kedves Tagtársunknak rendezvényeinken való részvételét és támogatását a tagságdíj befizetésével, mindezzel hozzájárultak rendezvényeink szebbé, gazdagabbá tételéhez.

 

Tisztelettel:

Europa-Club vezetősége

Ökumenikus imaóra, emléktábla-avatás és kamarakoncert

Tisztelt Tagságunk! Kedves Barátaink!

Szeretettel meghívjuk Önöket az immár hagyományos Bad Deutsch-Altenburgban/Németóváron a Mária templomban tartott ökumenikus imaórára 2023. november 11-én 15 órai kezdettel, amelynek keretében az 1956-os forradalom hőseire, valamint a külhonban eltemetett magyarokra emlékezünk. Az imaórát egy kamarakoncerttel zárjuk.

A megemlékezést követően a Mária templom fenntartásához adományaikat szívesen fogadjuk.

A temetőkertben található magyarok szimbolikus sírjánál koszorúzással, közös imádsággal hajtunk fejet a forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére. Az idén ott két emléktábla avatására is sor kerül.

Egy kőtáblán megörökítettük azoknak a neveit, akik az ausztriai magyarságért önzetlen munkájukkal 1990 után sokat tettek, de már nem lehetnek közöttünk.

A másik emléktáblát dr. Smuk András, az „Europa”-Club volt elnökének emlékére állítjuk.

Vendégeinket ezeket követően a plébániában egy rövid agapéra szeretnénk meghívni.

Részletes információkat a mellékelt meghívóban találnak.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy erre az alkalomra buszt indítunk a Schwedenplatz-ról, 2023 november 11-én 13:15 órakor.  A buszhoz a hozzájárulás 10€ / fő.

Jelentkezni lehet november 10-ig, 

a honlapon keresztül www.europaclub.at/kapcsolat  ´

Emailben: office@kerekasztal.at

telefonon +43 660 5440221

VAGYOK

Szabó T. Anna és Sinha Róbert zenés irodalmi estje

Az “Europa”-Club rendezésében

november 22. | 19:00

Collegium Hungaricum

BÉCS, HOLLANDSTRAßE 4.

A részvétel Regisztrációhoz kötött

Regisztráció határideje november 20.

Adomány ajánlott összege: 5 €

office@kerekasztal.at