Dr. Kádár Zsuzsanna: Potoczky Mária – Egy szerelmes nő kórszaka

2013. 11. 26.
Maria Potoczky

Előadás

Dr. Kádár Zsuzsanna: Potoczky Mária – Egy szerelmes nő kórszaka

Potoczky Mária 1922-ben arisztokrata családban született. Első férjét, Jándy Géza volt horthysta századost, bátyját, apósát az 1950-es évek elején Rákosiék letartóztatták és bebörtönözték, édesanyját internálótáborba zárták. 1948-ban  Mária, aki különváltan élt férjétől, Nógrádi Sándor tábornok, a HM politikai főcsoportfőnöke szeretője lett. A Nógrádi-ügy éppen a tábornokper előkészítése idején pattant ki, így az asszonyt is őrizetbe vették. Máriát a Sólyom László és társai perben 12 évre ítélték kémkedéséért. Összességében 6 évet töltött börtönben, közben egy ideig Kéthly Anna szociáldemokrata politikus zárkatársa is volt, akivel később még az emigrációban is bensőséges, baráti kapcsolatban állt. E barátság meghatározónak bizonyult egész további élete szempontjából.
Potoczky Mária 1956-ban az egyetemi Forradalmi Tanács tagjaként Nagy Imre környezetéhez tartozott, s különös szerencse révén nem a jugoszláv, hanem a francia követségen keresett menedéket – ezért nem jutott Nagy Imréék sorsára –, s kikerülhetett Ausztriába. Menekülését az osztrák szociáldemokrata ifjúsági vezető, Peter Strasser szervezte, akinek egy darabig a tolmácsa, később felesége lett. Második férje halála után az osztrák igazságügyminiszter élettársa, Christian Broda-val /1916-1987/ annak haláláig együtt éltek. Potoczky Mária életútja önmagában is figyelemre méltó dokumentum az Eric Hobsbaum által a „szélsőségek évszázadá”-nak nevezett korszakból, s különösen azzá teszik a kevéssel az 1956-os forradalom után papírra vetett emlékezései.A Bécsi Magyar Történeti Intézet, Collegium Hungaricum Bécs és az „Europa”-Club közös rendezvénye.