Feleségek felesége

Monodráma Petőfiné Szendrey Júliáról

A Feleségek felesége című monodráma a tragikus
sorsú, sokat szenvedett és sokat átkozott Szendrey
Júlia emlékének kíván tisztelegni. Júlia és Petőfi
szerelmének különböző állomásai – az atyai tiltás
ellenére megkötött esküvő és a koltói mézeshetek –
mellett az 1848-as események és a márciusi
forradalom történései is megelevenednek az est
során.
Júlia naplójegyzetei, levelezése és Petőfi Sándor
néhány költeménye segítségével próbáljuk felidézni
Szendrey Júlia életének azon szakaszát, amely
Petőfihez, illetve a költő halála után az emlékéhez
kapcsolódik.