Felvidék.ma – "Bemutatták Pozsonyt, a koronázó fővárost Bécsben"

2016. 02. 01.

http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/59113-bemutattuk-pozsonyt-a-koronazo-fovarost-becsben

Bemutatták Pozsonyt, a koronázó fővárost Bécsben

A bécsi magyarok nagy érdeklődéssel fogadták 2016. január 29-én, pénteken a Pozsonyt bemutató műsort, a Szövetség a Közös Célokért munkatársai által összeállított programot, amelyben Pozsonyhoz köthető személyiségek szerepeltek.

A Collegium Hungaricum nagytermébe látogató vendégek érdeklődéssel várták Pozsony bemutatkozását. Smuk András, az „Európa”-Club, bécsi magyar kultúregyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, a műsorban fellépő művészeket, előadókat. Külön kiemelte, hogy Duray Miklós bebörtönzése a nyolcvanas években milyen mélyen érintette a bécsi magyarokat, azóta is nagy tisztelettel tekintenek rá a felvidéki magyarság iránti elkötelezettsége miatt.

A zsúfolásig megtelt nagyterem színpadáról a közönséget Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke kalauzolta végig a műsoron. Bevezetőjében Pozsonyt olyan oldaláról is bemutatta a bécsi magyarságnak, ahogyan a két város közelsége ellenére kevesen ismerik. Lefestette a reformkori Pozsonyban megtartott országgyűlések hangulatát és felhívta a figyelmet a presburgerek és a magyarok, valamint a csekély számú szlovák nemzetiségű lakosság békés egymás mellett élésére, ami az akkori magyar fővárost jellemezte.

A reformkor hangulatát visszaadva két pozsonyi fiatal zenész, Varga Anita énekes és Nemes Ádám gitáros bordalokat adott elő, Vörösmarty Mihály Fóti dalát és Petőfi Sándor Szerelem és bor versének megzenésített változatát.

Reiter István kassai születésű, Pozsonyban élő hegedűművész Bartók Béla csodálatos művét az „Ideális arcképet” játszotta saját feldolgozásban a bécsi közönségnek. Pozsony zenei életéről röviden elmondta, hogy Bécs, a komolyzene fellegvára meghatározta a pozsonyi zenei élet fejlődését is, és színes adalékokat, történeteket mesélt.

Boráros Imre Kossuth díjas színművész is meleg szavakkal idézte fel pozsonyi kötődését, a pozsonyi magyar kultúra mindent megalapozó hatását pályájára. Magyar Aliz, Tóth László és Horváth Sándor verseit adta elő, amit a közönség nagy tetszéssel fogadott.

Brogyányi Mihály virtuális történelmi városnézésre invitálta a résztvevőket. A képekkel illusztrált előadásában ismertette a város és a pozsonyi vár viszonyát, történelmét és bemutatta a történelmi jelentőségű épületeket. Olyan hangulatos sétán vett részt a közönség, amely nem okozott fáradtságot senkinek, annál több örömet szerzett.

Dráfi Mátyás Érdemes Művész, Jászai Mari-díjas színművész mesélt a közönségnek pozsonyi fiatalságáról, az Ifjú Szívekben, az egyetemistákat tömörítő pozsonyi magyar együttesben eltöltött éveiről. Kulcsár Tibor, Tőzsér Árpád és Ratkó József verseit szavalta el, majd az Adj, Uram Isten című dallal aratott nagy sikert.

A műsor zárásaként Duray Miklós a pozsonyi kifli és a Hubert pezsgő történetét ismertette, és meghívta a közönséget egy kis kóstolóra.

Végül Petőfi Sándor egyik Pozsonyban írt versét, A távolból címűt énekelte el Varga Anita. A fiatal egyetemista tiszta csengő hangja elvarázsolta a bécsi közönséget, és bekapcsolódtak az éneklésbe, közösen szólt a „Kis lak áll a nagy Duna mentében”.

A műsor végeztével a bécsi magyarság kifejezte tetszését, többen elmondták, hogy az összeállítás nagyon tetszett és nem várt hatással volt rájuk.

Az 53 éve fennálló„Európa”-Clubtörténelméről Smuk András elnök a Felvidék.ma-nak elmondta: „a bécsi magyarok kultúregyesületét 1964-ben közösségi igény hozta létre. Az 1956-os magyar forradalom után Bécsben rekedt fiatalság, amelyre leginkább a gyökértelenség és tájékozatlanság volt jellemző, kereste egymást, illetve a számára megfelelő baráti kört. Mindazoknak, akik az asszimiláció csöndes hatását akarták elkerülni, és a magyarságukat megőrizni kívánták, az egyesület a közös nyelv, a kultúra, a szokások és a hagyományok együtt ápolásával segítséget tudott nyújtani. Az „Europa”-Club mindvégig törekedett az Ausztriában élő magyarok öntudatát emelni, mivel már akkor érezhető volt a kettősségben élés feszítő ereje. Újra és újra meghatároztuk önmagunkat, keresve gyökereinket, anyanyelvi kultúránkat, és törekedtünk valós közösségként megünnepelni nemzeti ünnepeinket.”

A műsorral kapcsolatban Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója felidézte, hogyan született a műsor: „Egy évvel ezelőtt a budapesti Polgárok Háza felkérésére állítottam össze a Pozsonyt bemutató programot, ma is megtekinthető az intézmény honlapján. Az áprilisi budapesti bemutatkozás után hamarosan érkezett a felkérés a bécsi barátoktól, hogy a műsort adjuk elő Bécsben is. A közreműködők rugalmasságát dicséri, hogy pillanatokon belül áthangolták mondanivalójukat a Pozsonyhoz és a szívünkhöz közel álló bécsi összefüggésekre, és ha lehet, akkor még jobban sikerült a program, mint az első próbálkozás volt”.

Az előadást megtisztelte jelenlétével a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója, dr. Molnár Mária és igazgatóhelyettese, dr. Bertényi Iván. Pozsonypüspökiből is érkezett egy küldöttség, Jégh Izabella és Nagy Elza vezetésével, akiket nagy szeretettel köszöntött Smuk András, az est házigazdája, és felidézte, hogy az „Európa”-Club tagjainak kapcsolata a pozsonyi csemadokosokkal testvéri, segítik egymás rendezvényeit.

A mintegy kétórás műsor után baráti beszélgetés bontakozott ki, a Pozsonyból jött vendégeket gazdagon megvendégelték a bécsi magyarok, és úgy váltak el, hogy legközelebb Bécset kell bemutatni Pozsonyban!

További képek a rendezvényről fotógalériánkban tekinthetőek meg ITT>>>.

Hideghéthy Andrea, Felvidék.ma