Gróf Klebelsberg Kuno (1875-1932) élete és munkássága

2013. 12. 14.

 

Szoboravatás Sopronban, 2013. Okt. 11.foto1 kuno    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunyadi László szobrász (Marosvásárhely)

Dr. UJVÁRY GÁBOR, történész, a Nemzeti Közszolgálati

Egyetem, Tudományszervező Központ vezetője

 

 

Gróf Klebelsberg Kuno (1875-1932)

élete és munkássága

 

„… művelt és jómódú nemzet akarunk lenni…”

 

 

A Balassi Intézet – Collegium Hungaricummal közös program

 

KLEBELSBERG KUNO (1875, Magyarpécska – 1932, Budapest)

           Az 1920-as évek meghatározó kultúrpolitikusa, több kormány minisztere, egyetemi tanár, az MTA tagja. Klebelsberg 1921-22 között belügy-, majd 1921-31között vallás- és közoktatási miniszter, majd 1931-től haláláig a Bethlen-kormány népjóléti és munkaügyi minisztere.

          A trianoni Magyarország nemzetközi helyzetét és politikai adottságait tekintve a társadalmi-politikai felemelkedést és a regionális középhatalmi státus kivívását egyetlen lehetőségben, a kulturális felemelkedésben látta. Keresztény-nemzeti alapról fakadó konzervatív reformjai egy erős, európai szintű, művelt polgári középosztály megteremtésére irányultak.

         A vezető- és posztgraduális képzés céljából Nyugat-Európában létrehozta az un. Collegium Hungaricum-okat: 1924-ben Bécsben és Berlinben, majd 1927-ben Párizsban, Rómába és Zürichben. Az Országos Ösztöndíjtanács felállításával (1927) kialakította a tudományos ösztöndíjak rendszerét. Kultúrdiplomáciájának köszönhetően jöttek létre a korábban nem létező brit, francia és amerikai tudományos kapcsolatok.

            Tudatos sportpolitikát és diplomáciát folytatott, ő alapította meg a Magyar Olimpiai Bizottságot, építtette fel a Nemzeti Sportuszodát. Támogatta a cserkészmozgalmat, a rendszeres iskolai testnevelési foglalkozások is a nevéhez fűződnek.