GYÁSZMISE VALENTINY GÉZÁÉRT

2011. 08. 03.

M E G H Í V Ó
G Y Á S Z M I S É R E

VALENTINY GÉZA

apostoli protonotáriusért, ausztriai magyar főlelkészért, az „Europa”-Club elnökéért

Életének 85., papságának 58. évében 2011. június 1-én elhunyt Valentiny Géza nyugalmazott ausztriai főlelkész. Az emigrációban élő magyarság kiemelkedő és igen népszerű személyisége, aki sokat tett a magyar nemzetért, a külföldön élő magyarokért, a magyar egyházért.

Búcsúztatja:
az „Europa”-Club tagsága,
a 72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat,
és a Liszt Ferenc énekkar

A gyászmise után agape

Idő:  2011. szeptember 17-én, szombaton 17 órakor
Hely:  PAZMANEUM,  Bécs IX. Boltzmanngasse 14.