HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK

2010. 10. 30.

Margit Urbanetz-Vig világhíru hegedumuvész és a Bécsben muködo „EUROPA”-CLUB vendége voltam, jelen lehettem hosi halottainkért szervezett, méltóságteljes megemlékezésen, a Kárpát-medencében és az anyaországban elesettekért, a Don-kanyarban ottmaradottakért, a Gulag-on elhunytakért és a haláltáborok magyar mártírjaiért, az 1956-os forradalom és szabadságharc hoseiért imádkoztunk.

Ady Endre gondolatai jutnak eszembe: „a magyarság szükség és érték, és az emberiség csillagokhoz vezeto útja számára”. A magyar nép nagyobbra és többre hivatott, bár összeomolhatnak évszázados pillérek, a valaha egységes és a magunk módján humánus életigenlésünket társadalmunk küzdoterén sem gyozhetik le korszakunk muveletlen kalandor-vállalkozói.

Dr. Smuk András, az „EUROPA”-CLUB elnökének vallomását idézném: „Az „EUROPA”-CLUB BÉCSI MAGYAR KULTUREGYESÜLET tevékenysége arra készteti az Ausztriában élo magyarokat, hogy a nemzethez való tartozás tudatában mérje föl helyét a világban. Számunkra fontos, hogy közösségünk tagjai ráérezzenek arra, hogy egy tizenötmilliós közösséghez tartoznak.”

Érdeklodo figyelemmel vettem kezembe könyvbegyujtött 17. kötetüket (2010) „NEGYVENÖT ÉV KÖZSZOLGÁLAT” címen a 2009-es év eloadásait gyujtötték csokorba, hazánk testébol meghívott, prominens eloadókkal, muvészekkel. A könyv borítóján Csoóri Sándor gondolatát olvashatjuk: „A sokfelé szakadt magyarságnak nem kell feltétlenül egyetértenie, de érteni kell egymást.”.

Az évkönyv szerzoi:

DR: BEDÉCS GYULA – történész, a gyori Révai Gimnázium ny. tanára.
BENKO SÁNDOR – fotómuvész, riporter
DR. BORSI-KÁLMÁN BÉLA – történész, mufordító; egy ideig a Nagyvilág c. irodalmi folyóirat rovatvezetoje. Diplomáciai szolgálatot látott el Bukarestben és Párizsban. Jelenleg az ELTE történelem tanszékének a tanára.
DR: DERÉKY PÁL – A Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének magyar irodalom tanára.
JANKOVICS MARCELL – rajzfilmrendezo, grafikus, könyvillusztrátor, kultúrtörténész, író, politikus
KALLÓS ZOLTÁN – Kossuth-díjas néprajzkutató, népzenegyujto
MAJTHÉNYI LÁSZLÓ – szakíró, Vas Megyei Közgyulés alelnöke
DR. NAGY ZOLTÁN – néprajzkutató, muzeológus, a Szombathely Savaria Múzeum igazgatója
DR: ROMSICS ISTVÁN – történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelezo tagja
DR: SMUK ANDRÁS – geológus, az „EUROPA”-CLUB elnöke
DR: SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY – Széchenyi-díjas irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Verofényes napsütésben úszott Bécs patinás belvárosa, letunt korok történelmét idézte a császárváros a Stephan-dom gótikus tornyai a Karls-katedrális oszlopos reliefjeivel, a Burg, természetes fényben pompáztak, a plakátok komolyzenei koncerteket hirdettek Mozart és a muzsika fellegvárában. Jókedvu várakozással vágtunk át a parkon, ahol Vig Margit hegedumuvész barátnomet lépten-nyomon koncertre vagy próbákra igyekvo muzsikustársak köszöntötték. Itt ismertem meg Alfred urat, a 76 éves oboamuvészt, kivételes udvariassággal engem is régi ismerosként köszöntött. Széles mosollyal dicsoítette a jó magyar konyhát, borainkat, a kulináris élvezeteket, pusztai élményeit; képben volt hazánkban, gyógyszer helyett jó magyar bort iszik. Margit mesélte el a történetet: a szimfonikus zenekarral görögországi turnéra repültek, Alfred úr frakkban és a kicsi oboa hangszertokkal jelent meg a bécsi repülotéren. Megkérdezték tole, hol vannak a csomagjai. O remek humorral mutatta meg hangszertokját, mely az oboát és egy fürdonadrágot tartalmazott. A reptéri alkalmazottakból leplezetlenül robbant ki a röhögés, a gépen Athénig vidámkodtak a muvésztársak. Sietve búcsúztunk el Alfred muvészúrtól: az „EUROPA”-CLUB elnöke, Dr. Smuk András, 13: 30 órára hirdette meg a találkozást; Bécs, I. Schwarzenbergerplatz 16 sz. elé, honnan külön autóbusz visz minket, vendégeket és az „EUROPA”-CLUB tagjait BAD DEUTSCH ALTENBURGBA. Külön köszönet Enikonek és Andrásnak a nagyszeru szervezésért.

A meghívó programja:

-    ÖKOMENIKUS ISTENTISZTELET
-    EMLÉKEZÉS HALOTTAKRA
-    KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
-    BAD DEUTSCH ALTENBURG (Marienkirche 1028)

2010. november 6-án 15 óra.

CSEMADOK POZSONYI ÉS POZSONYPÜSPÖKI ALAPSZERVEZETE
BORNEMISSZA PÉTER TÁRSASÁG
BÉCSI MAGYAR REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE
MOSONMAGYARÓVÁRI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
72. SZ. SZÉCHENYI ISTVÁN CSERKÉSZCSAPAT
POZSONYI CASINO
MOSONMAGYARÓVÁR ’56-OS EGYESÜLET
SZÉCHENYI POLGÁRI KÖR MOSONMAGYARÓVÁR
POLGÁRMESTERI HIVATAL MOSONMAGYARÓVÁR

Az út során András elnökúr kituno idegenvezetésére egymást kölcsönösen izzító és élteto szeretettel figyeltünk a rendkívüli, kiváló emberre. lassan elénk tárult a Hármas halom, tiszta napsütésben Pozsony kontúrjai is a levegore rajzolódtak. Megérkeztünk BAD DEUTSCH ALTENBURGBA. Szent István királyunk 1028-ban emeltette a kotemplomot, mely a korai gótika jegyeit hordozza. Marienkirche-t magas kofal öleli a domb tetején, kertjében a temeto és a román stílusban épült csonttár. A kofalon kívül, lent egy csodálatos ospark. Park oldalán lévo útra érkeztünk a buszokkal Bécsbol, Pozsonyból, Dunaszerdahelyrol, sokan autókkal jöttek.

Ez ünnep indítéka segítse mind a négy oldalról a szlovák-magyar- osztrák-német viszony diplomáciai elmélyülését. Szintén autón érkezett Budapestrol Dévai Nagy Kamilla gitár- és énekmuvész. Nemzeti színu zászlókkal, a gomblyukakban kokárdák, 56-os, lyukas zászlóérmek, Erdély zászlajával az élen vonultunk fel a templomba, megtelt a nagy, történelmi, gótikus templom.

Dr. Smuk András elnökúr nyitó köszöntésével üdvözölte négy nemzet híveit, majd’ ERNEST WINDHOLZ Bad Deutsch Altenburg polgármesterének köszöntése következett. Elkezdodött az ökomenikus gyászistentisztelet, bemutatták:

Tokés László református püspököt, EU-képviselot (Nagyvárad) Pálffy József, nagytiszteletu esperes úr helyettesítette.
Hardics György apát a „Remény” foszerkesztoje (Pozsony) Karvanszky Mónika, bécsi református lelkész.

Kiss Miklós, mosonmagyaróvári lelkész.

KÖZREMUKÖDTEK:

DUNASZERDAHELYI SZENT GYÖRGY KÓRUS

DÉVAI NAGY KAMILLA, BUDAPEST

A Szent György kórus csodálatosan zengo eloadásmóddal mutatta be Tolcsvay magyar miséjét: „Tebenned bíztunk eleitol fogva”. Kiemelkedo volt Dévai Nagy Kamilla Szent István-himnusza, történelmünk véres háborúiban elesett magyar hosök requiemjei. Végezetül a magyar himnuszt énekeltük. A temetoben, a kopjafa alatt közös imádságban hangzott el a Miatyánk. Szózatot szavalta Ráduly Kinga. Ünnepi megemlékezést tartott Dr. Fodor Tamás, Sopron város fopolgármestere. Égo gyertyáinkat, koszorúinkat tisztelgo zászlók alatt helyeztük el a jelképes sírokon. Szózat közös éneklése zárta az ünnepi programot.

Buszainkkal lementünk a város római katolikus templomába. Az oltár fölött Szent-Erzsébet életét ábrázoló, gyönyöru freskó (naiv muvész alkotása) látható; már a kellemesen futött templomban újfent elénekeltük Kamilla muvésznovel Szent István himnuszát. Az „EUROPA”-CLUB, és a fent felsorolt társrendezok kegyeleti és méltóságteljes megemlékezést rendeztek, mely kizökkent világunkban megorzi, megtartja, és óvja értékrendünket. Már jócskán leszállt az este, a helyi plébánia te
rmében várt ránk az agapé (szeretetlakoma) jó borokkal, finom süteményekkel, kiváló gondolatok cseréjével barátkoztunk, ismerkedtünk; én is elmondtam az Emlékezzünk 1956. november 4. címu versemet.
Hitünket erosítve és nem feledkezve arról a jeruzsálemi jászolról tértünk haza Bécsbe.