K Ö R L E V É L 2022

2022. 10. 24.

BÉCSI MAGYAR
KULTÚREGYESÜLET

KULTURVEREIN DER WIENER UNGARN

Bécs, 2022. október

Kedves Tagtársaink, Barátaink, Ismerőseink!

Egyesületünk, az „Europa”-Club
kulturális közhasznú egyesület munkája során az elmúlt évtizedekben ismertté és
elismertté vált, mindent megtettünk és teszünk a mai napig, hogy a magyar
kultúrát minél szélesebb körben elérhetővé tegyük Ausztriában.

Köszönjük, hogy egyesületünk munkáját tagdíjak befizetésével és további
felajánlásokkal is támogatják, ezzel biztosítva, hogy rendezvényeink többségét
az érdeklődők ingyen látogathassák.

Munkánkat, kiadványainkat és
programjaink részleteit a folyamatosan frissített honlapunkon (
http://www.europaclub.at/), valamint Facebook oldalunkon ismerhetik meg. Kérem,
látogassák rendszeresen és osszák azt meg ismerőseikkel is. Fontos alapelvünk, hogy nem kívánunk
politikai kérdésekkel foglalkozni, programjainkat is ennek megfelelően alapértékeinkhez
hűen állítjuk össze.

Az egyesület tagjai és vezetői
munkájukat társadalmi munkában végzik, azt kizárólag a hazaszeretet, valamint anyanyelvünk
és hagyományaink megőrzése iránti elkötelezettségük vezérli.

A 2016-ban „Magyar Örökség”,
valamint 2021-ben „Magyarország Barátai Díjjal” kitüntetett egyesületünk
kulturális és közösségépítő, generációkon átívelő értékközvetítő munkája
folytatása érdekében arra kérjük Önöket, hogy amennyiben lehetőségükben áll,
támogassák azt továbbra is mind erkölcsileg (rendezvényeinken való részvételükkel),
mind anyagilag, az évi 30 €, diákoknak, nyugdíjasoknak 20 € tagdíj
befizetésével, továbbá egyéni lehetőségeikhez mérten.

Számlaszámunk: „Europa”-Club Wien 1200 Wien

IBAN : AT16 6000 0000 0780 5356, BIC: BAWAATWW

Köszönjük, hogy az egyre
csökkenő állami támogatások mellett számíthatunk Önökre és támogatásukra, így
folytathatjuk több évtizedes munkánkat.

Hálás köszönettel!

Az „Europa”-Club vezetősége nevében

Dr. Smuk András, elnök

„Europa”-Club
Nordwestbahnstrasse  91/24,
1200 Wien

Konto: BAWAG PSK
IBAN: AT16 6000 0000 0780 5356
BIC: BAWAATWW

Homepage: www.europaclub.at                                                                                 

Email: europaclubbecs@gmail.com