Kerekasztal: március 15-i megemlékezés

2016. 03. 18.

ORF Volksgruppen Magyarok – Kerekasztal: március 15-i megemlékezés, 2016.03.16
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2763268/

Március 15-én az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és annak tagegyesületei közösen emlékeztek az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharcra Bécsben a Bessenyei-szobornál valamint a Collegium Hungaricumban. Koszorúzással és színes emlékműsorral tisztelegtek a magyar történelmi esemény emléke előtt.

A rendezvényen a magyar politikai, kulturális és egyházi élet képviselői is jelen voltak. Smuk András az „Europa”- Club elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Az ünnepségen az egyesületek Bessenyei György testőríró, a megújuló magyar irodalom vezéralakjának szobránál helyezték el koszorúikat.

A március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan a Tarka Barka népdalkör valamint a Rézsarkantyú citerazenekar Kossuth-nótákat adott elő. Smuk András, az „Europa”-Club elnökének köszöntő szavai után Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet vezetője mondott beszédet.

„A bécsi megemlékezésnél öröm volt látni, hogy bár régen volt 1848 mégis ez egy élő hagyomány, hiszen ugyanazokat a Kossuth nótákat és hazafias dalokat énekeljük a mai napig, amelyeket akkor a nemzetőrök énekeltek. 1848 kapcsán nem az a fontos, hogy néhány fiatal hogyan indította el a forradalmat, hanem az, hogy ez a pesti forradalom és a pozsonyi átalakulás milyen új Magyarországot teremtett meg. Hiszen ennek a forradalmi jelentőségűnek mondható változásnak a révén jött létre a modern 19. századi korszerű Magyarország, ugyan a Habsburg birodalmon belül, de mégis külön kormánnyal rendelkező önálló államként. A magyar történelem legfontosabb fordulópontjai közül az egyik legfontosabb éppen 1848“, hangsúly1848 megemlékezés, KerekasztalORF/Nagy
ozta beszédében Bertényi Iván.

A szobornál koszorút helyezett el Perényi János bécsi magyar nagykövet, Radda István az 56-os Szabadságharcos Lovagrend Osztrák-Német Nagypriorátusa, a Kerekasztal elnöke és Radda Marika a Club Pannónia elnöke, Paksánszki Szilveszter a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközségi képviselőtestületének elnökhelyettese valamint Sas László és Szőke Péter az „Europa”- Club vezetőségi tagjai és a Komensky iskola kétnyelvű óvodai csoportja. Az ünnepségen nemcsak az idősebb generáció képviseltette magát, hanem fiatalok1848 megemlékezés, KerekasztalORF/Nagy
is nagy számban jelen voltak.

Ezt követően a bécsi Collegium Hungaricumban folytatódott az ünnepi műsor, amelyen a Soproni Petőfi Színház művészei adták elő verses műsorukat, többnyire Petőfi Sándor műveiből válogattak a márci1848 megemlékezés, KerekasztalORF/Nagy
us 15-i ünnephez kapcsolódóan.

Huzella Péter budapesti Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes megzenésített Petőfi, Vörösmarty valamint kortárs költők verseit énekelte el. A Napraforgó Néptáncegyüttes valamint a Napraforgócskák gyermek tánccsoport többek között magyarbődi és felcsíki tán1848 megemlékezés, KerekasztalORF/Nagy
cokkal színesítették a műsort.

Publiziert am 16.03.2016