Az „EUROPA”-CLUB 2020. ÉVI RENDEZVÉNYEI

2020. 12. 08.

 Január – december

Január 16.                                                                      Collegium Hungaricum

Vezetőség-választó Közgyűlés

Az ,,Europa”-Club évi rendes, vezetőség-választó közgyűlésének
megkezdése előtt Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek
Kerekasztalának elnöke, az AMAPED vezetője,
egyúttal az „Europa”-Club alelnöke mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte a
szervezetek közötti kiváló együttműködést, és hangsúlyozta, hogy a magyar
fiatalok bevonásának továbbra is teret kell biztosítani, hiszen színvonalas
műsoraikkal nemcsak emelik a rendezvények színvonalát, hanem hozzájárulnak az
itt élő magyarság identitás-tudatának erősítéséhez, a hagyományok ápolásához.
Ezt követően Dr. Smuk András, az egyesület elnöke megnyitotta a közgyűlést. A
jelenlévők egyhangúan megszavazták a régi-új vezetőségi tagokat, majd
meghallgatták az előző évi rendezvényekről készített beszámolót, az idei évben tervezett
programok ismertetőjét és a pénzügyi beszámolót. A közgyűlést követően Mátyás
Ibolya, a Gabbiano Travel utazási iroda vezetője tartott vetítettképes
beszámolót a 2019. szeptemberében, az egyesület tagjai számára szervezett bajorországi
utazás élményeiről.

Január 30.                                                                        Collegium Hungaricum

Dr. Tóth Ákos tárogatóművész koncertje

Dr. Tóth Ákos kiskunfélegyházi tárogatóművész a magyarok szívéhez talán
legközelebb álló, lélekemelő hangszerrel, a tárogatóval adott 1 órás koncertet.
Az egyes művek között megismerhettük a tárogató történetét, és elénk tárta az
egyes zenei korszakokat is. A művek hangulatához illő hangszínen szólaltatta
meg e különleges hangszert és vezetett a népdalokon át Rákóczi, Petőfi és
Kossuth korának dallamaihoz, de a klasszikus, blues, jazz dalok sem hiányoztak
a repertoárból.

Február 13.                                                                      Collegium Hungaricum

„Kiemelkedő nemzeti értékeink nyomában” c.

         előadás és hármas
könyvbemutató

            V. Németh Zsolt és Boda
László tolmácsolásában

A fenti címmel szervezett előadást és hármas
könyvbemutatót az „Europaˮ- Club. V. Németh Zsolt, a kiemelkedő nemzeti értékek
felügyeletéért felelős miniszteri biztos végigkalauzolta a hallgatókat a nemzeti
értékeink és a Hungarikumok világába. Prezentációjából világossá vált számunkra
a fogalmak mellett az is, hogyan kerülhet bármely nemzeti érték a Hungarikumok
közé. Bemutatásra kerültek mindazon nemzeti értékeink, amelyek meghatározó
jelentőségűek, a magyarságra jellemzőek és közismertek, jelentősen öregbítik
hírnevünket, növelik megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
továbbá hozzájárulnak az új nemzedékek nemzeti hovatartozásának,
magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. A résztvevők megismerhették
tételesen is a különböző kategóriákba sorolt Hungarikumokat az agrártermékeken át a természeti környezetig, kulturális örökségig vagy
épp technológiai eljárásokig.

Az est második felében Boda László öt újonnan
megjelent könyv társszerzőjeként, kiadójaként három témát felölelő
szakirodalmat tárt elénk. A könyvek mindegyike 
kiemelkedő nemzeti értékeinkre, ezek közül is a gyógyfürdőkre, a mézre
és a kolbászra fókuszálnak, rendkívül értékes ismeretekkel, képanyaggal
ajándékozva meg az olvasót. Az előadásokat követően a résztvevőknek lehetőségük
nyílt a könyvek megvásárlására, emellett pedig egy kis kolbász- és mézkóstolóval
is készültek az előadók.

Február 19.                                                                       Collegium Hungaricum

Dr. Botlik József
előadása

„Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921”

                                                            címmel

Dr. Botlik József történészprofesszor, író, 25 könyv szerzője már második
alkalommal varázsolta el a bécsi magyar közönséget lebilincselő előadásával.
Három évtizede foglalkozik a Trianonban a magyar államtól elszakított magyarság
viszontagságos történetével. Humorral fűszerezett előadásában olyan mély történelmi
igazságokat tárt szemünk elé, ,,a magyar nemzet szemével” látó történész a
trianoni események kapcsán. Érdekes összefüggéseket, fogalmakat ismerhettek meg
a jelenlévők: hallhattak a Rongyos Gárda szerepéről, de a soproni
népszavazással, valamint Burgenland történelmével kapcsolatban is számos új
ismerettel távozhatott a közönség. Az előadás után késő estig folyt tovább a
kötetlen beszélgetés az előadó és szűkebb körű érdeklődők között.

A COVID-19 világjárványra való  tekintettel március és augusztus között az
„Europa”-Club nem szervezett rendezvényt.

Szeptember 17.                                                               Collegium Hungaricum

Dr.
TÓTH IMRE: történész, múzeumigazgató,
egyetemi docens:

A trianoni
osztrák–magyar határtérség

Ez a történelmi előadás szintén
része volt a trianoni emlékév tiszteletére szervezett rendezvénysorozatnak.
4300 km2 és 350 ezer fő (ebből kb. 65 ezer magyar) Ausztriához csatolásáról
döntöttek Trianonban. Ausztria már kilenc hónappal korábban békét kötött az
antant hatalmakkal a saint-germain-i békeszerződésben, és már ott rögzítették
az új osztrák-magyar határokat.

Ezeket a döntéseket –
egyedüliként a trianoni határok közül – a Sopron és környéki népszavazással
korrigálták, amelynek eredményeként a döntően magyarok lakta Sopron és környéke
visszakerült Magyarországhoz. Ezen történelmi tényekről és más megvilágításban
vizsgált összefüggésekről hallhattunk egy lebilincselő előadást e neves
történésztől. 

A COVID-19 világjárványra való  tekintettel az „Europa”-Club 2020. szeptember
17.után a hatósági előírásoknak megfelelően a 2020-as évben már nem szervezett
rendezvényt.

Szűk
körű megemlékezés  november 7-én Bad Deutsch-Altenburgban

Idén sajnos nem a hagyományos módon
tudtuk megtartani az Ökumenikus
Imaórát és koszorúzási ünnepséget Bad Deutsch-Altenburgban/Németóváron. A hatósági előírások szigorú betartása mellett az
„Europaˮ-Club szűk körű
vezetősége el tudta helyezni az egyesület elnöke, vezetősége és tagjai nevében
koszorúját az ’56-os ausztriai magyarok szimbolikus közös sírjánál.

Németóvár több szempontból is fontos emlékhely: a román-gótikus
Mária-templom elődjét a legenda szerint Szent István király alapította. A magyar
államalapító király emlékét 2016 óta szobor is őrzi, amelyet az „Europa”-Club állíttatott
és amelyet évente megkoszorúz.

A templom sírkertje méltó emlékhelye az
’56-os ausztriai magyarok szimbolikus közös sírjának, amelyet a templomban
megrendezett hagyományos ökomenikus imaórát követően szoktak megkoszorúzni az
egyesület meghívására érkező díszvendégek és emlékezők. Most ezt a járványügyi helyzetre
való tekintettel csak a megengedett szűk körben tehettük meg, de lélekben
valamennyi résztvevővel együtt imádkoztunk, akik az elmúlt évtizedekben velünk
emlékeztek itt, a hármas-határ találkozó keretében.

Sas László vezetőségi tagunk tolmácsolásában
rövid áttekintést kaptunk a templom, a szobor és az emlékhely történetéről.

Karvansky Mónika református lelkipásztor gyönyörű megemlékező beszédének
lélekemelő szavait zárhattuk szívünkbe és vihettük útravalóul magunkkal.

December 13.,  Adventi Gyertyagyújtás

Immár évtizedes hagyomány, hogy advent idején közösen rendezi
ünnepi alkalmát a bécsi „Europa“-Club és az Ausztriai Magyar Református
Lelkigondozó Szolgálat. December 13-án, vasárnap a
közös adventi gyertyagyújtás idén még inkább megérintette
a lelkünket. A járványügyi helyzet miatt bizony kétséges volt, egyáltalán sor
kerülhet-e a szokásos szép, ünnepi istentiszteletre. De Istennek hála, – a
szigorú előírások betartása mellett –  a bécs-belvárosi
református templomban mégis együtt gyújthattuk meg
idén is a 3.
adventi gyertyát. Bár nem
lehettek tömött padsorok, de a jelenlévők áhitattal hallgathatták Karvansky
Mónika lelkész asszony lélekemelő szavait. Ezt követően dr. Smuk András, elnök osztotta
meg ünnepi gondolatait, majd az ünnepi istentisztelet legvégén dr. Nagy Andor,
Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének szavait zárhattuk
szívünkbe és vihettük magunkkal az adventi készülődés idejére. A karácsonyi
dallamokat
Fischer Anna operaénekes, zenetanár és Handl György
orgonaművész előadásában hallhattuk.