M Ű S O R 2011 szeptember – december

2011. 07. 06.

1. Szeptember 7-12., szerda-hétfő

KIRÁNDULÁS PÁRIZSBA (Rákóczi-emlékhelyek, Trianon palota stb.)

1. Szeptember 17., szombat 18 óra, Pazmaneum

GYÁSZMISE VALENTINY GÉZÁÉRT

3. Szeptember 22., csütörtök 19 óra, Collegium Hungaricum

– Dr. POPÉLY GYULA (történész / Párkány) a Károli Gáspár Református Egyetem tanára: Felvidék 1914-1920 című monográfiájának bemutatója. A szerző a Felvidékért és Kárpátaljáért 1914-1920 között folytatott diplomáciai és katonai küzdelmet tekinti át.

A szerző véleménye szerint a fegyveres önvédelem nem lett volna remény-

telen: azt ki lehetett volna harcolni, hogy népszavazással a helyi lakosság

döntsön a maga sorsáról.

Dr. RAFFAY ERNŐ (történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense): Szabadkőművesek Trianon előtt című könyvét ismerteti 1867-

1918 között. A történész új könyvében egyedülálló módon, kifejezetten

szabadkőműves levéltári források alapján mutatja be a titkos szervezet

Trianon előtti működését a történelmi Magyarországon

4. Október 7., péntek 18. óra, Collegium Hungaricum

KÓPHÁZI HORVÁT KULTÚRA BEMUTATÁSA BÉCSBEN

Fellép a Kópházi Horvát Egyesület (tambura zene, néptánc, lakodalmas

részletek)

5. október 22., szombat 15 óra

KOPJAFAÁLLÍTÁS JÁNOSSOMORJÁN A MAGYAR FORRADALOM

55. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Hely: Jánossomorja határában, az Andau-ba vezető út mentén

Vengédünk: Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet

6. november 5., szombat 15 óra, Deutsch Altenburg

ÖKUMÉNIKUS IMAÓRA ÉS KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG

Közös rendezvény felvidéki (Pozsonypüspöki), magyarországi és

ausztriai szervezetekkel.

Közreműködik: Nyisztor Ilonka csángó énekes

Ünnepi beszéd a kopjafánál: Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet

7. november 10., csütörtök 19 óra, Collegium Hingaricum

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter előadása: Magyarország

szerepe és jövője az Európai Unióban.

Közös rendezvény a bécsi Magyar Nagykövetséggel és a Collegium

Hungaricummal

8. november 19., szombat 19 óra, Studio Moliere SZÍNHÁZI ELŐADÁS

Szervezi: Székely Szabó Zoltán

9. december 2., péntek 18 óra, Collegium Hungaricum

IFJÚSÁGI PROGRAM

Szervezi: Mentsik Szilvia

10. december 18., vasárnap 18 óra, Dorotheerg. 16.

KARÁCSONYI VENDÉGSÉG

Fellép: Liszt Ferenc Énekkar

Közös rendezvény a Bécsi Református Gyülekezettel

Közös rendezvények a Collegium Hungaricummal

1. október 13., csütörtök 19 óra, Collegium Hungaricum

CSEH TAMÁS-EST

Filmvetítés, zene, beszélgetés (Egy Kádár-kori „tűrt”dalnok élete.)

Vendégünk: Bereményi Géza

2. november 7., hétfő 19 óra, Collegium Hungaricum

DOKUMENTUMFILM-EST

Nagy Imre-per – egy dokumentumfilm titkos története

Beszélgetés történelemről, Közép-Európáról, filmművészetről

Bécs, 2011-06-30