Március 15

2021. 03. 18.

Kedves „Europa”-Club Tagok és Barátok!

A jelenlegi pandémiás helyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy Nemzeti Ünnepünk alkalmával személyesen rójuk le tiszteletünket. Egyesületünk vezetősége és tagjai azonban lélekben és imádsággal emlékeznek minden magyar honfitársunkkal együtt a hősökre és gondolatban végigjárják a megemlékezéshez hagyományosan kapcsolódó bécsi útvonalat: a Weghuber parkban, Bessenyei György testőríró mellszobrának megkoszorúzása, majd a Collegium Hungaricum előterében található, az „Europa”-Club által állított Petőfi-mellszobor előtti tiszteletadás és koszorúzás. Szíves figyelmükbe ajánljuk Prof.Vízi E.Szilveszter úr, a Magyarország Barátai Alapítvány elnökének egyesületünk számára küldött ünnepi, lélekemelő szavait, amelyet az alábbi linken érhetnek el:

Petőfi Sándor: A nép nevében

Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
isten kezét el nem kerűlheti.

S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltűnik az arany ere…
S e kéznek nincsen semmi érdeme?

S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?…
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?

Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!

Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon őt elégetétek,
De szellemét a tűz nem égeté meg,
Mert az maga tűz… ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok! 

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr! 

A magyar nemzet egyik legméltóbb ünnepe március
15-e.

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám
részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a nemzeti
szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival: „egyenlőség, szabadság,
testvériség”.

A „Pilvax-kör”, amelynek jeles tagjai Petőfi,
Jókai, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula, előző este határozta el véglegesen,
hogy a bécsi forradalom nyomán cselekvésre szánja el magát. Március 15-én
délelőtt mozgósították az
egyetemi ifjúságot, felolvasták a 12 pontot.

Petőfi Sándor „Talpra, magyar, hí a´ haza!“
kezdetű híres versét a Nemzeti dalt először 15-én Pesten,
a Pilvax kávéházban olvasta fel.

A 12 pontot és a Nemzeti dalt később Landerer és
Heckenast nyomdájában cenzori engedély nélkül nyomtatták ki: így született meg
a sajtószabadság.

Szíves figyelmükbe ajánljuk
Nemzeti Ünnepünk alkalmából egyik tagtársunk által küldött, lélekmelő zenei
gyűjteményt a Kecskés Együttes, a Tabulatúra régizene-együttes és a kiváló
közreműködők előadásában.

Petőfi él! https://www.youtube.com/watch?v=YzKQZat6Aa4&t=476s

Verbunkosok, a toborzók
zenéje https://www.youtube.com/watch?v=MNSwV9posQo

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc dalai – Noszlopy Gáspár nemzetőr őrnagy emlékére