Németóváron emlékeztek

2010. 11. 10.

A mai Bad Deutsch-Altenburg (Németóvár) település templomát István király idejében alapították (1028), ez a terület akkor Szent István birtoka volt. Ezt igazolják a templom alapításával kapcsolatos legendák is. Noha a temetőben magyar sírokat nem tártak fel, de a nép emlékezetében él még az a hagyomány, hogy Árpád fejedelmet itt temették el. Az 1956-os emigránsok megkísérelték az egykori Szent István-napi zarándoklatokat felújítani, illetve néhányan ide is temetkeztek. Sajnos a zarándoklatok néhány év után elmaradtak, a sírok közül viszont egyet, mint jelképes magyar sírt (1959) tovább ápoltak. Az emlékezést szorgalmazó és a sírt ápoló közösség, a Bécsi Magyar Egyesület közben megszűnt, Bad Deutsch-Altenburg-ról pedig lassan megfeledkeztek az ausztriai magyarok. 2004 óta ezt a hagyományt eleveníti fel a bécsi magyar kultúregyesület, az „Europa”-Club. Felvidéki és magyarországi magyarokkal az óta minden év november első hetében itt emlékezik meg a genocídiumok áldozatairól, valamint az 1956-os forradalomról.
Tavaly Dr. Nagy István ünnepi beszédét hallgathatták meg az emlékezők, az idén dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere mondott beszédet. A templomban ökumenikus istentisztelet tartottak, ahol Kiss Miklós mosonmagyaróvári evangélikus lelkész is közreműködött. Az idei évtől kezdődően Mosonmagyaróvár város önkormányzata hivatalosan is bekapcsolódott a rendezvény szervezésébe, népes küldöttség vett részt a szeretetvendégséggel zárult összejövetelen.
A város koszorúját dr. Árvay István alpolgármester helyezte el az emlékműnél, s a Mosonmagyaróvári ’56-os Egyesület nevében Gábor Józsefné elnök koszorúzott.
A hivatalos delegáción kívül Mosonmagyaróvárról közel ötvenen vettek részt a megemlékezésen.
Böröndi
(Mosonvármegye, 2010. november 10.)