Ökumenikus imaóra és koszorúzási ünnepség – Bad Deutsch Altenburgban

2014. 01. 20.
Ökumenikus imaóra és koszorúzási ünnepség
  Bad Deutsch Altenburgban

Bad Deutsch Altenburgban ( Németóvár ) a halottakra történő emlékezés
keretében ökumenikus gyászistentiszteletet tartottak november 9.-én.
Németóvár egy kis osztrák város,ahol nagyon tisztelik a magyarokat és
büszkék arra,hogy Szent István király alapította Mária templomukat. Az
ökumenikus gyászistentiszteleti ünnepségen részt vettek a
Kárpát medencei magyarok,az ausztriai magyarság képviselői továbbá a
magyarországi emlékezőkkel együtt.
A templomban a köszöntéseket és az üdvözléseket Dr.Smuk András, Ernst
Windholz a város alpolgármestere és Bálint Pavel esperes katolikus
lelkész tartották.
Az imaórát Parák László esperes plébános ( Vágsellye ), Karvanszky
Mónika református lelkész ( Bécs ) és Koháry Ferenc evangélikus
lelkész ( Lébény ) végezték.
A műsorban közreműködtek: a Somorjai Híd Vegyes Kar Hecht Anna karnagy
vezetésével és Kátai Zoltán énekmondó,zenész (lant)és egyházi
népénekes.
Az ünnepség meghívott vendége: Lezsák Sándor magyar költő,tanár,
politikus és az Országgyűlés egyik alelnöke,aki az ünnepi
megemlékezést tartotta.
Az Istentisztelet után a résztvevők kivonultak a sírkertbe,ahol az
ausztriai magyarok által az elesett őseink tiszteletére emelt
szimbolikus sírnál a résztvevők gyertyákat gyújtották, elhelyezték a
síron virágaikat és a kegyelet koszorúit.
Az emlékezés szervezője Dr. Smuk András a bécsi " EUROPA " Club elnöke
volt ,aki nagy tisztelettel fogadta a megjelent résztvevőket,akik
megköszönték az elnök úr áldozatos szervező munkáját.

Dr. Bierbaum Lajos