Értékközösség (2008)

2008. 08. 07.

Negyvennégy éves gazdag hagyományra alapozva szeretne az „Europa”-Club tagsága számára továbbra is olyan kulturális műsorokat kínálni, amelyek őrzik a magyar hagyományokat, de azért érzékenyen figyel a 21. század szellemi kihívásaira is.

Szeretnénk, ha egyesületünk olyan lenne, mint egy magasra nőtt fa, amely osztrák földben gyökerezik, de magyar esők öntözik, éltetik.

Tennivaló bőven akad, ha meg akarunk felelni a magunk elé tűzött céloknak: alapvető értékeink óvása, nyitott szellemiség, a szűkebb és tágasabb közösség összetartása. Ebben a munkánkban egyre inkább szükségünk lesz az Önök részvételére is. Különösen azért, mert közösségi életünk erősen változóban van. A kihaló ’56-os nemzedék sorait, munkát kereső és találó, úgynevezett migrációs magyarok töltik fel, akik részben más jellegű műsorokat, programokat igényelnek. Nekünk erre természetesen reagálnunk kell, és reagálunk is. Jó példa már erre a múlt tavaszi műsorunk, amelyet az alábbiakban szeretnénk röviden áttekinteni.

  1. Január 17-én kezdtük az előadói évet. Első vendégünk VIZI E. SZILVESZTER akadémikus, egyetemi tanár, a MTA akkori elnöke volt. A magyar tudományos élet és a társadalom c. referátumában kiemelte, hogy csak a tudást igénylő, a tudományok iránt fogékony, az újra is érzékeny társadalom lesz versenyképes a XXI. század Európájában.
  2. Január 31-én, az évi rendes közgyűlés után megtekintettük JUHÁSZ LÁSZLÓ Magyar emlékek Észak-Lengyelországban c. videofilmjét, amely az egyesület 2007. május 29.-június 3. közötti kirándulásán készült. Utunkat nemcsak a keresztes lovagok története kísérte végig, hanem számos magyar múltbeli emlék, emlékhely varázsa is.
  3. Február 14-én a Duna TV főmunkatársa és műsorvezetője, CSÁKY ZOLTÁN járt nálunk. Sorvadó nemzetünk – avagy Hagymakupolás honfoglalás címen tartott izgalmas beszámolót a romániai ortodoxia erdélyi, színmagyar területeken való terjeszkedéséről. Csáky Zoltán kiemelte, hogy itt vallási szándék és román össznemzeti hatalmi cél esik egybe.
  4. Február 23-án került sor a szanyi BOKRÉTA NÉPTÁNC EGYÜTTES fellépésére, a Rábaközi táncok c. műsorukat mutatták be fergeteges sikert aratva. Előadásuk végén a szanyiak köztáncra csalogatták a bécsieket.
  5. Március 11-én SZABADOS VIKTOR, a Magyar Diákok Egyesületének (MDE-VUS) elnöke tartott rendkívül érdekes beszámolót Magyar diákok a bécsi egyetemeken címmel. Beszámolójából választ kaptunk arra, hogy hány magyar diák tanul az osztrák főváros egyetemein, mit tanulnak, és milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak. A beszámoló után a diákok zenés műsorát élvezhettük.
  6. Április 3-ra KÓKA ROZÁLIA énekes és mesemondó, Magyar Örökség Díjas folklorista fogadta el meghívásunkat. Vidám, furfangos meséit és énekeit nagy örömmel hallgatták a vendégeink. Az esten közreműködött, és nagy sikert aratott a BÉCSI BANDA népzene együttes. Kodályra emlékezve megállapíthattuk: ahol magyarul énekelnek és táncolnak, ott nincs baj az identitással.
  7. Április 19-én a KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja c. drámáját mutatta be. A színház a 2007 / 2008-as évadban ünnepli fennállásának 55. évfordulóját. Ebből az alkalomból olyan repertoárt állított össze, amelyben a magyar drámairodalom gyöngyszemei is szerepelnek. A remekül sikerült előadást a hallgatóság nagy elismeréssel és hatalmas tapssal nyugtázta.
  8. Május 8-án CSORBA LÁSZLÓ történész, egyetemi docens tartott előadást Róma magyar emlékeiről, illetve a magyar – olasz történelmi kapcsolatokról. A Római Magyar Akadémia volt igazgatója nemcsak kiváló ismerője a témának, hanem remek előadó is.
  9. Május 14-19. között Rómában jártunk, ahol az olasz főváros magyar emlékeinek eredtünk nyomába Csorba László szakszerű vezetésével. A helyszínek, és a témák változatossága lenyűgözte társaságunkat. Ókeresztény bazilikák, paloták, reneszánsz és barokk templomok, modern emlékművek között barangolni izgalmas élmény volt.

Májusra elkészült az egyesület új évkönyve Változó világunk címemmel. Ez az immár 15. jubileumi kötet is érdekes cikkeket, beszámolókat tartalmaz. Már eddig rengeteg elismerő levelet kaptunk. A bennünket támogató tagoknak az őszi rendezvényeinken kívánjuk átnyújtani a könyvet.

Szívesen utalunk az egyesület állandóan aktualizált honlapjára (www.europaclub.at) is, amelyen megtalálhatók az egyesület alapdokumentumai mellett az aktuális rendezvények meghívói, a beszámolók és különböző cikkek. Havonta 300-400 érdeklődő látogatja meg a honlapunkat.

Úgy érezzük, hogy az „Europa”-Clubnak van létjogosultsága a fennmaradásra, de ehhez szükségünk van az Önök érdeklődésére és részvételére is.

Smuk András

Bécs, 2008-08-07