Új ismertető Szent István királyról

2021. 04. 01.

Kiss Katalin

2018.04.28. 21:10

Altenburg Alsó-Ausztriában, a Dunától 4 km-re fekvő település, az ókorban részben a területén feküdt Carnuntum, a Római Birodalom Felső-Pannonia tartományának fővárosa.

Németóváron / Bad Deusch Altenburgban 2004 óta találkoznak a Mária templomban a magyarországi, a felvidéki és az ausztriai magyarok, 2016 óta már a Szent István parkban az István király szobránál is tartanak megemlékezést.

2016-ban a Szent István-szobor avatásakor megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcunkról is. Ezt még ünnepélyesebben tették ezen a helyen, ahol a templom-kerti temetőben az 1956-ban határon túlra került magyarok sírjai vannak.
A templomot István király alapította, szobra ezen a helyen egy csodálatos jelkép, mely egy újabb adalék a közös történelemhez, és emellett ez egy három-határszög, tehát Magyarország, Szlovákia és Ausztria szimbóluma, a szobrászművész pedig a marosvásárhelyi Hunyadi László.
A szobrot a bécsi Europa–Club állíttatta.
A szobor talapzatán kétnyelvű felirat van Szent István templomalapító magyar király – Sankt Stephan ungarischer König kirchengründer – 1028

A település melletti dombon a templom mellett ligetes parkban, gesztenyefák árnyékában alakították ki a Szent István-pihenőt a szobor körül.

Források:
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2775693/
http://felvidek.ma/2016/05/szent-istvan-szobrot-avattak-nemetovaron/
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_L%C3%A1szl%C3%B3_(szobr%C3%A1sz)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bad_Deutsch-Altenburg