www.keesz.hu: "A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bécsi bemutatkozása"

2018. 02. 02.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bécsi bemutatkozásaA KÉSZ vezetősége Bécsbe látogatott az Europa-Club meghívására, ahol találkoztak az ausztriai magyarság egyik meghatározó közösségével.

A KÉSZ egyik fontos feladata a magyar nemzeti egység erősítése, ezért a már meglévő határon túli szervezetekkel élő kapcsolat megteremtésére törekszik. Ennek alapja pedig a személyes kapcsolatok létrehozása. Ezen célból vette fel a kapcsolatot egyesületünk az ausztriai magyarság egyik legfontosabb civil szervezetével, az Europa-Clubbal.

Az Europa-Club jelenleg az egyik legmeghatározóbb magyar civil szervezet Ausztriában. 15–2o rendezvényt tart évente: előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket, hangversenyeket, kabaréesteket, színpadi bemutatókat, folklórműsorokat és karácsonyi ünnepségeket. Tevékenységét egyrészt a magyarság önazonosságának a megmaradására való törekvés, másrészt az 1956-os forradalom eszméihez való ragaszkodás határozza meg. Mindvégig kompromisszum nélkül vállalta az ellenzékiség szerepét a kommunista rendszerrel szemben. A Bécsi Magyar Egyesület 1973-as felszámolásától a rendszerváltásig, tehát 16 éven keresztül az Europa-Club szervezte a magyar nemzeti ünnepségeket Bécsben. Rendezvényeiken a nyugati magyarság legjelentősebb személyiségei léptek a pódiumra. Többek között: Kovács Imre, Tollas Tibor, Varga László, Király Béla, Gosztonyi Péter, Kende Péter, Juhász László, Kocsis Gáborés sokan mások. Az Europa-Club azóta is az ausztriai magyarság egyik legfontosabb civil szervezete, jó kapcsolatokat ápol a Bécsi Magyar Nagykövetséggel, illetve a határmenti magyar közösségekkel.

A KÉSZ 2018. január 20-án, szombat este kapott lehetőséget a bemutatkozásra. A rendezvénynek a Bécsi Magyar Nagykövetség Márványterme adott otthont.


A program elején Bóta Zsolt követ köszöntötte a népes számban megjelent vendégeket. A követ elmondta, hogy milyen fontos szerep hárul az „írástudókra” napjainkban. A KÉSZ esetében ez a szerep és felelősség kettős, hisz mint értelmiségiek és mint keresztények is felelősek azért, hogy a magyarság szellemi gyökerei megmaradjanak. Ezt követően Smuk András, a bécsi Europa-Club vezetője mondta el ünnepi gondolatait. Köszöntötte a megjelenteket, s kiemelte: a bécsi magyarság szempontjából fontos az együttműködés a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével. A két szervezet szellemisége és értékrendje azonos. Hiteles magyarként való megmaradásuk szempontjából fontos a kapcsolat. Vendégként Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke szólt a megjelentekhez. Hangsúlyozta a kereszténység és a hit fontosságát a mindennapi életben. Elmondta, hogy a szegények gondozása, a társadalom peremén élő romák felemelése csak ott volt hosszú távon sikeres, ahol ez a munka összefonódott a keresztény hittel és pasztorációval.

Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke az egyesület működését egy vetített előadás keretében ismertette meg a jelenlévőkkel. Előadásának végén, a Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában címmel megrendezett KÉSZ-kongresszus előadóinak, mint például Erdő Péter bíboros, Orbán Viktor miniszterelnök, Steinbach József református és Fabiny Tamás evangélikus püspök gondolatait tartalmazó könyvet tárta a közönség elé.

Brummer Krisztián, a KÉSZ soproni csoportjának elnöke beszámolt egy vidéki csoport működésének mindennapjairól. Hangsúlyozta a helyi csoport szerepét és jelentőségét a város kulturális életében.

Majd a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium diákjainak zenés műsora következett. Horváth József énektanár vezetésével a KÉSZ által kiadott Kárpát-medencei népénekgyűjtemény című könyvben megjelent művekből énekeltek.

A rendezvényt Galgóczy Gábor társelnök gondolatai zárták, aki a Kárpát-medencei népénekgyűjteményt mutatta be a jelenlévőknek.

Brummer Krisztián, a soproni KÉSZ elnöke
országos elnökségi tag
fotó: Filep István/MTI

http://www.keesz.hu/a-kereszteny-ertelmisegiek-szovetsegenek-becsi-bemutatkozasa